In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islams Ahmadiyya församling önskar alla ett Gott Nytt år 2021! Må det nya året bringa glädje för er och era kära.

En särskild bön riktas till de personer som förlorat en nära anhörig i den pågående pandemin. Må världen omgående befrias från skadeverkningarna av detta virus.