In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Izjava ahmadija muslimanske zajednice o nedavnim eskalacijama u Izraelsko- Palestinskom sukobu

Izjava koja sledi je objavljena u skladu sa uputama svetskog poglavara Ahmadija muslimanskog džemata, Hazreti Mirze Masroor Ahmada.

Izjava u ime Ahmadija muslimanske zajednice:

U poslednjih nekoliko dana, stortine Izraelaca i Palestinaca, uključujući žene, decu i starije, ubijeno je ili povređeno kao rezultat besmislenog nasilja i krvoprolića. Ubistvo ili nanošenje povreda nedužnim ivilima je direktno kršenje učejnja Časnog poslanika s.av.s. koji je učio da čak i u ratnom stanju, nijedna žena, dete ili stariji ne smeju biti meta ili povređeni na bilo koji način. Niti treba da bude napadnut bilo koji verski vođa ili bogomolja.

Ahmadija muslimanska zajednica izražava svoje najdublje saučešće i dove svima onima koji su ožalošćeni ili na bilo koji način pogođeni. Naša srca su ka svima njima okrenuta.

Molimo se i pozivamo na hitan prekid neprijateljstava i da prevlada mir tako da više ne bude izgubljenih života. Za to je neophodno da kanali komunikacije između relevantnih partija i naroda ostanu otvoreni.

Sve dok ne dođe do prekida vatre, svaka vojna akcija mora osigurati da civili ne dođu do bilo kakve štete.

Štaviše, muslimanske zemlje u regionu treba da se ujedine u nastojanju da uspostave mir i da osiguraju da prava onih nevinih palestinskih ljudi, koji nemaju veze sa ekstremistima, budu zaštićena.

Pozivamo Sjedinjene Države i druge uticajne nacije da se uzdrže od bilo kakvih akcija ili izjava koje bi mogle dodatno podstaći nestabilnu situaciju. Umesto toga, zajedno sa relevantnim međunarodnim organizacijama, trebalo bi da ulože sve moguće napore da hitno deeskaliraju sukob i obezbede mir što je pre moguće.

Pravda i pravičnost su od najveće važnosti u postizanju trajnog i održivog mira. Stoga se sve velike sile moraju fokusirati na uspostavljanje dugoročnog i održivog mira zasnovanog na principima pravičnosti i istinske pravde.