Download Audio Hello world! Other Translations Hello world!

Сыйынуу, садагалар жана Истигфаар