U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Zašto ahmedije ne smatraju sve buharijeve hadise ispravnim?

PITANJE:

Njegovo pitanje je kakav stav trebamo zauzeti prema onim muslimanima koji slijepo prihvaćaju sve hadise iz muslima i buharija

Začuđeni su kad čuju da je ahmadiyya tumačenje hadisa u svjetlu časnog Kur'ana.

Oni vjeruju da kada činimo tako, da osporavamo riječi Časnog Poslanika s.a.v.s.

ODGOVOR:

Mi izuzetno poštujemo Hazreti Imama Buharija i njegov veliki rad koji je poznat kao Al Buhari.

Svi hadisi koji su  pod titulom saha, svaki hadis je sahih. Ali riječ sahih je termin.  To ne znači da je svaki hadis tačan u njegovom kontekstu.

Sahih je termin  iz muhadisiina a svaki hadis ispunjava uvjet tog termina što znači da je prenesen od Hazreti Muhammeda Resulullaha s.a.v.s do kraja lanca prenosilaca od kojih je svaki čist od bilo kakvih premjedbi za lažne tvrdnje i da je poznat kao čovjek od riječi i drugi učenjaci su prihvatili njihove hadise. Hadise od takve osobe.

Ako znamo da takva osoba nema mahane u svom karakteru onda prihvatamo šta god on da kaže. Ovo je definicija sahih hadisa.

Ali šta je sa ljudskim iskustvom? Danas ako ti kažem nešto i sutra te pitam šta sam rekao,  ti ćeš reći drugu stvar i šta je sa ponavljanjem od strane Poslanika  s.a.v.s. stvari ili važnih uputa ne svaku riječ.

Ponavljanje važnih instrukcija i pitanja osobe da mu ponovi to, kako bi znao da je sve tačno. Dakle ovo je ljudsko iskustvo da bez obzira da je čovjek istinit, njegovo pamćenje  mnogo puta pogriješi, i njegovo razumijevanje nije uvijek u potpunosti tačno. On može pogrešno razumjeti riječi Hazreti Muhammeda Resulullaha s.a.v.s. on to može pogrešno shvatiti i prenijet će vam na način da i vi budete pogrešno upućeni. Ne od strane hadisa već od strane hadisa već od strane prenosioca

Jedan primjer iz samog buharija.

Hazreti Ebu Hurejra r.a. je prenio veoma mnogo hadisa. Jednom je počeo vikati iz sveg glasa dok je šetao ulicama medine

 Man kala la ilahe ilallah fada khalal džannah

Svi su bili presrećni da ovo čuju. Dovoljno je za nas da kažemo „la ilaha ilallah Muhammedur resulullah.

Ne čak ni Muhammedur Rasulullah

Man kala la ilahe ilallah da khalal džannah.

Hazreti Omer r.a. čuo je ovo i uhvatio ga za vrat „ šta radiš to, šta to govoriš?

Rekao je „Hazreti Resulullah s.a.v.s.  mi je rekao ovo i ovo ću da radim, ko si ti da me zaustaviš?“

Rekao je vrati se, vrati se do Resulullaha s.a.v.s.

Bukvalno ga je vukao do Resulullaha s.a.v.s.     i upitao je, naravno sa velikim poštovanjem prema poslaniku s.a.v.s., „jeste li to rekli?“ on je rekao „da, rekao sam to“

Rekao je „ali ljudi će to pogrešno razumjeti, način na koji on ovo glasno govori, ljudi će pogrešno razumjeti.

s.a.v.s. reče da, u pravu si, rekao je nisam rekao tačno tako, jer postoji mnogo više od onoga što čujemo ušima.

La ilaha ilallah nije samo poricanje drugih bogova već i svih lažnih poslanika,  i prihvatanje svih poslanika koji dođu od Allaha jer to „ilah“ ima pravo da pošalje koga god On želi.

Niko drugi nema to pravo.

Tako da La ilaha ilallah sadrži sve istine i la ilaha ilallah se takođe odnosi i na ljudska djela i ponašanje.  Jer znači šta god da radimo imamo u glavi da svrha je ta da  zadovoljimo samo jednog Boga i to je ilah i nema drugog Boga. I on bdije nad nama. Tako da ako idemo dublje i dublje  u značenju La ilaha ilallah, cijela vjera proizilazi iz ovoga Počinje izvirati iz ove jedne jedine izjave.

Zato je resulullah s.a.v.s. rekao u izjavi  koja je duboko bogata sa mudrošću

Hazreti Abu Hurejra je bio jednostavan insan pa je mislio da je ova izjava za svakog da uživa kao da kažemo da je novi zakon objavljen. Od sada ne trebate raditi ništa drugo.

Ovo je značenje opreza primjenjivo na hadise.

Hadisi su nekada preneseni, ali razumijevanje nije doslovno.

Čuo sam stvar, i razmislim ovo je značenje i oni to prenose dalje.

I mnogo puta je u buhariju rečeno,  prenosilac koji kaže „ili je rekao ovo ili ono“

I tako, sumnja je stvorena.  Kako možete izjadnačiti bilo šta sa Časnim Kur'anom. To je uvreda prema Kur'anu. I uvreda časnog Poslanika islama  s.a.v.s. jer o njemu Časni Kur'an kaže:

مَا یَنۡطِقُ عَنِ الۡہَوٰی

اِنۡ ہُوَ اِلَّا وَحۡیٌ یُّوۡحٰی

Šta god on kaže je zasnovano na vahi.

Tako da ako je bilo šta preneseno od njega što je suprotno nekim Kur'anskim ajetima, šta ćete izabrati?

Vahi, ali neće biti resulullahov s.a.v.s. vahi. Biće riječ onoga ko je prenio ovaj hadis, koji ga je pogrešno prepisao muhammedu s.a.v.s. greškom ili namjerno. To je njegova greška da smo ga stavili na kamen temeljac Kur'anskih ajeta, ako kaže da je ovo čisto zlato, mi kažemo da, ovo je od Časnog Poslanika s.a.v.s.  ako kaže ne, nešto se pomiješalo. Mi kažemo da biramo Kur'an, a ovo će biti odbačeno  jer Muhammed resulullah s.a.v.s. ne bi mogao to reći. Ovo je argument.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp