U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljubav Imama Mehdija prema Muhammedu s.a.v.s.

Da li je Obećani Mesija a.s. tvrdio da je superiorniji od Časnog Poslanika s.a.v.s.

U časnom Kur'anu u suri 3, ajet 32 se kaže:

“Ako volite Allaha, slijedite mene(Časnog Poslanika s.a.v.s); Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe.

Ovaj ajet naglašava da oni koji žele biti primaoci Allahovih blagoslova moraju slijediti upute  Poslanika s.a.v.s.

Osnivač Ahmedija džemata, Obećani Mesija, Hazreti Mirza Ghulam Ahmad a.s. je ovo shvatio I do svog posljednjeg daha ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. je izvirala dubine njegovog srca.

Šta više, čitajući ogromnu literaturu Obećanog Mesije a.s. postaje kristalno jasno da NIKADA nije tvrdio da je superiorniji od Časnog Poslanika s.a.v.s.

Šta više, bilo je suprotno.

Njegov svaki atom, svaku trunku njegove snage i kapaciteta je potrošio u propagiranju poruke Islama koju je donio Časni Poslanik s.a.v.s.

Obećani Mesija a.s. je jednom rekao:

Bilo su milioni ljudi čiste naravi na svijetu, a biti će ih još više u budućnosti,

Ali najbolji od svih njih i najveći čovjek od Boga je onaj čije ime je bilo Muhammed s.a.v.s.

Takav je bio neograničeni okean ljubavi Obećanog Mesija da čak i drugi nisu mogli da to ne primjete.

Hazreti doktor Mir Muhammed Ismail da Allah bude zadovoljan njim, zet Obećanog Mesije a.s. je jednom spomenuo:

Kunem se Bogom.. da nikada nisam vidio nikoga ko je više bio zahvaćen ljubavlju prema  Allahovui  Allahovom poslaniku s.a.v.s. od  Obećanog Mesije a.s.

Riječi ne mogu opisati neizmjernu ljubav Obećanog Mesije a.s. koju je osjećao prema Časnom Poslaniku s.a.v.s

Čak šta više, Obećani Mesija a.s. je jednom rekao:

Kunem se Allahom da ako bi sva moja djeca, i djeca moje djece, svi moji prijatelji i svi moji pomagači bili ubijeni pred mojim očima,I kada bi mi ruke i noge bile odsječene, i ako bi mi oči bile izvađenje i ako bih bio lišen svih svojih ambicija i ako bih izgubio svu sreću i udobnost, u poređenju sa svim tim stvarima, ta tuga je mnogo veća za mene kada neokaljana ličnost Časnog Poslanika s.v.s. bude meta napada .

Sada vas molim, razmislite, kako može čovjek kome svaki otkucaj srca kuca u pokornosti i poslušnosti prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. biti optužen da je tvrdio da je superiorniji od njega?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp