U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Je li Isa a.s. ostavio primjer celibata?

Četvrti Halifa Obećanog Mesije a.s.

Pitanje:

U religijskim diskusijama, Kršćani opravdavaju celibatni način života monaha i časnih sestara dajući primjer Ise a.s.

Huzur, pitanje je da li zaista vjerujete da se Isa a.s.  nikada nije ženio i ako nije, onda zašto?

Odgovor:

Nemamo informacije iz Časnog Kur'ana ili iz knjiga… starijih knjiga da je Isa a.s. bio oženjen.

Uopšte ne postoji spominjanje njegove žene.

Tako da, slažemo se sa tim, ali se ne slažemo sa konceptom da je ovo bio primjer koji je Isa a.s.  predstavio za sve koji ga slijede.

Zato jer prva generacija svih koji su ga slijedili uključujući njegova dva brata  i mnogi drugi koji su svi bili oženjeni.

Kako je moguće da prva generacija onih koji su vidjeli primjer svojim očima nisu  smatralitaj aspekt da treba  biti vjerski slijeđen.

Nikada to nisu uradili.

Tako da ovaj zaključak monaha i drugih  je potpuno pogrešan.

Ovo je suprotno modelu ponašanja prve generacije kršćanina koje je odgojio.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp