Donacija ogrijeva u Bosanskoj Dubici – Humanity First

Kao i prethodnih godina, Humanity First je i ove godine nastavio, uprkos teškim uslovima izazvanim pandemijom, da služi čovječanstvu u BiH..