U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 9 I 3 dana koje ahmedi muslimani obilježavaju

3 dana koja ahmedi muslimani slave  i jesu li oni kontradiktorni učenju islama?

Sada, ova 3 dana su prve nominalne vrijednosti, čini se odgovarajućim kalendaru zajednice.

Ali u stvarnosti, ako pogledamo malo  dublje i shvatimo širu sliku, razumjet ćemo da su oni važni ne samo  ahmedi muslimanima već i  muslimanima širom svijeta i čak šta više svim vjernicima širom svijeta.

Ova tri dana, obilježavaju dan Obećanog Mesije, dan obećanog sina  i dan institucije hilafeta.

Kao takvi nevjerovatno su važni u našoj svakodnevnoj vjeri, ali su također  važni zbog činjenice da se oni odnose na predskazanja osnivača islama, Časnog Poslanika s.a.v.s.

On je taj koji je rekao da će se ovi događaji dogoditi.

Obećani Mesija na primjer.

Časni Poslani s.a.v.s.  je rekao da će se u posljednjim danima  eshatološka ličnost ili ličnost u posljednjim danima izroniti  da uspostavi vezu čovjeka s čovjekom ali također i čovjeka sa Bogom.

I zbog toga slavimo činjenicu da se ovo veličanstveno predskazanje  dato prije skoro hiljadu i pet stotina godina obistinilo.

Navodi da obilježavanje ovih dana je nešto od čega bi se trebalo uzdržati?

Naravno da ne!

Nešto tako radosno, takvo ushićenje poput ispunjenja tako veličanstvenog predskazanja od našeg sjajnog Učitelja, Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. dokazuju ne samo istinitost Obećanog Mesije već i isitinitost Časnog Poslanika s.a.v.s. i čak šta više, dokazuje postojanje Boga.

Nije li to nešto zbog čega trebamo biti sretni i ushićen?

Onda imamo koncept halifata, uspostave halifata.

Ponovo, ovo je nešto što je spomenuto od strane Časnog Poslanika  Muhammeda s.a.v.s.

Predskazao je da će se halifat na osnovu poslanstva uspostaviti, ponovo nešto što je spomenuto u  samom Časnom Kur'anu.

Tako da kada vidimo nakon toliko godina, nešto tako blagoslovljeno  da se uspostavi, nešto što daje značenje našim životima, nije li to nešto zbog čega trebamo biti sretni i što trebamo slaviti?

Treći dan je dan obećanog sina.

Ponovo, razumijemo da kad Bog pošalje svoje poslanika na zemlji, ne šalje ih praznih ruku.

Radije, pošalje ih uređene i naoružane znakovima istine kako bi dokazali tvrdnju koju iznose.

Ovaj koncept i predskazanje o obećanom sinu koji je bio Hazreti Mirza Basheer-ud-Din Mahmood Ahmad

Koji je kasnije postao drugi halifa Ahmedija muslimanske zajednice.

Ovo je bilo veličanstveno predskazanje  koje dokazuje  da je Bog, zaista, bio na strani Obećanog Mesije,

dokazujući time ne samo njegovu tvrdnju već i tvrdnju da će ovaj Mesija zaista doći opremljen znakovima .

Kao što smo rekli, i kao što je rekao, pogađajte, Časni Poslanik Muhammed s.a.v.s.

Dakle, ova tri dana , naravno su u skladu sa učenjem Islama.

Čak šta više, oni su predskazani od nikog drugog do Časnog Poslanika s.a.v.s.

Osoba je dala predskazanje prije 1400 godina koja su se obistinila.

Zar nećemo to proslaviti  i biti radosni zbog toga?

Da napomenem, koncept  obilježavanja, iako mnogi ljudii podižu optužbe zbog činjenice da su oni uveli novotariju kada slave ove dane.

Ali kao što smo spomenuli, to je u potpunosti u skladu sa učenjem Časnog Kur'ana i predskazanja Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.

I ovdje ne govorimo o slavlju sa vatrometima ili plesanjem.

Ovo je obilježavanje Božijih znakova gdje okupimo ljude zajedno da se sjete Boga, da govorimo o znakovima i Božijoj veličanstvonosti.

I ovo je zapravo   spomenuto kao naredba u Časnom Kur'anu, rečeno je u suri 14, ajetu 6 gdje se kaže „podsjeti ih na dane i znakove Božije“.

Dakle, ovo nije kontradiktorno, radije to je u potpunosti u skladu sa učenjima islama i nešto u šta bi apsolutno svako trebao biti uključen,

Zbog činjenice da, šta je još tu zbog čega bi trebao biti radostan, vjernik jedne vjerske zajednice,

Nego da slavi Božije veličanstvene i prelijepe dokaze i znakove.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp