U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmadiyyat 101 I epizoda 6 I Da li će se Isa a.s. zaista vratiti?

Većina muslimana čeka na Povratak Ise a.s. prema predskazanjima Časnog Poslanika s.a.v.s. Ali, da li on zaista dolazi? Koliko dugo će muslimani čekati na pobjedu Islama?

Da li Ahmedija vjerovanje ima ikakve težine u svem ovome?

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp