U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Napad u Gudžravali

Allah kaže: ‘Oni koji proganjaju muškarce koji vjeruju i žene koje vjeruju i ne pokaju se, za njih je sigurno kazna Džehennema, i za njih je kazna gorenja.’ Allah zaista kaže da će oni koji muče vjernike i okružuju ih biti poslani u Džehennem. Oni pale fizičku vatru i također skrivenu-metaforičku vatru tako da mogu mučiti istinske vjernike na svaki način! Ovih dana oni raspaljuju situaciju govoreći da, Bože sačuvaj, Ahmadi ne smatraju Časnog Poslanika s.a.v.s. zadnjim poslanikom koji je donio zakon ili da ga vrijeđaju. Ova neosnovana optužba je izuzetno bolna za nas da je podnesemo. Danas su Ahmadi muslimani aktivno uključeni u podržavanju poštovanja i časti Časnog Poslanika s.a.v.s. u svakom  uglu svijeta. Ahmadi su prvi koji odgovaraju kad je čast Časnog Poslanika s.a.v.s. napadnuta. Ahmadi musliman može prihvatiti smrt ali ne može tolerisati čak ni najmanju riječ uvrede za Časnog Poslanika s.a.v.s. i ovo je to čemu nas je poučio Obećani Mesija a.s. Allah zna šta je u našim srcima i šta su naše prakse. Nije bez razloga da nam On, uprkos proganjanja poklanja napredak za napretkom. Allah kaže da neće ostaviti nekažnjenim one koji spaljuju tijela, kuće i srca onih koji su uvijek aktivni da unapređuju Njegovu uzvišenost i uzvišenost Njegovog Poslanika koji je posljednji donio Zakon. On kaže da će ih kazniti Vatrom Džehennema ukoliko se ne pokaju i kaže. ‘…za njih je sigurno kazna Džehennema, i za njih je kazna gorenja (određena).’ Baš kao što oni nastoje da spale tijela, kuće i srca muškaraca vjernika i žena vjernica, ponekad uspijevajući i ponekad ne uspijevajući u tome, slično će oni biti kažnjeni. Njihova kazna će biti fizička kao i skrivena; kazna Džehennama i gorenja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp