U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Finansijsko žrtvovanje i Waqf-e-Jadid

Kratki sadržaj

Obećanom Mesiji a.s. je bilo objavljeno: ‘Nema Boga osim Mene, zato samo Mene uzimajte za svog Staratelja.’ (Tadhkirah, str. 626) Ovdje je Bog uvjerio Obećanom Mesiju a.s. da se ne treba okretati nikome drugom, da će jedino Bog učiniti da sve radi za njega, jedini On će biti Staratelj i jedini On će obezbjediti sva sredstva. Bog ga je uvjerio da jedini On ima moć da  sve učini dobrim i da će On zaista tako uraditi.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Bog rekao kroz ovu objavu da je jedini On Staratelj i da Obećani Mesija čak ne smatra umješanost bilo koga drugog u svom poslu. Obećani Mesija je rekao da svaki član Džemata treba voditi računa o ovoj objavi – da Bog ne ovisi ni od kakve pomoći, usluzi ili žrtvi. On je osnovao ovu Zajednicu i On će Lično učiniti da radi. Na koji god je način neki član u stanju da služi Džemat treba to smatrati Božijom milošću. U to vrijeme su ljudi u Džematu ovo razumjeli i bili su spremni na svaku žrtvu radi ispunjenja ove misije pokazujući visoke ideale financijskog davanja. Oni nisu smatrali bilo kakvom uslugom žrtve koje su činili, zapravo su bili zahvalni Bogu što ih je osposobio da čine žrtve. Ovaj duh živi i danas.

Ova objava također ukazuje na Halifat koji je uslijedio poslije Obećanog Mesije, da radi duha čovjekove predanosti Bogu, treba tražiti pomoć od Boga. Mi danas nastavljamo doživljavati Božiju pomoć  i milost. Bog stavlja značaj financijskog žrtvovanja u srca Ahmadi muslimana i oni pokazuju izvanredne prizore ovoga. Tu su razni financijski programi u Džematu od kojih je jedan Vakfe džedid.

Vakfe džedid se uveliko proširio i pokazuje neke iznenađujuće primjere financijskog davanja. Ovaj program je započet radi pomoći u naporima odgoja i širenja poruke u zabačenim krajevima Pakistana ali je kasnije proširen na ostatak svijeta. On ipak ima specifične ciljeve i namijenjeni su za određene oblasti/predjel da se od toga okoriste. Tako da su samo određene zemlje i oblasti finansirani doprinosima skupljenim vakfe džedid programom. Općenito su to Afričke zemlje i zabačena područja u Indiji gdje Vakfe džedid finansira mnoge projekte.

Božijom milošću, završila se 58. godina Vakfe džedid programa 31. decembra 2015 i doprinosi skupljeni u toku ove godine iznose 6,891.155 funti što je porast od 682,000 funti u odnosu na prošlu godinu.

Pakistan je na vrhu liste zemalja koje su dale doprinos.

Trećina sredstava skupljenih Vakfe džedid programom je potrošen u zemljama gdje je skupljen. Jedan dio preostalog novca je potrošen u Kadianu i ostatku Indije a ostatak u Africi i nekim drugim zemljama. U prošloj godini je izgrađeno 19 džamija u Indiji što je finansirano do Vakfe džedid doprinosa kao i 23 misionarske kuće. Također su izmireni troškovi za mjesto održavanja đelse u Kadianu kao i drugi projekti. U Nepalu su izgrađene dvije džamije i dvije privremene šupe čime je upravljao džemat Indije. Posebna pažnja je posvećena izgradnji džamija i misionarskih kuća od Vakfe džedid doprinosa. Troškovi mualima (učitelja) su također izmireni iz ovih doprinosa. Na primjer u Indiji ima preko hiljadu mualima i u 26 Afričkih zemalja je također preko hiljadu mualima. U Afričkim zemljama je prošle godine izgrađeno 130 novih džamija i 82 misionarske kuće.

U Afričkim zemljama su također održani opširni programi za odgoj. Prošle godine je bilo uređeno preko 2000 takvih programa i održani su mnogobrojni kursevi za obuku u kojima je učestvovalo sto hiljada novih Ahmadi muslimana.

U 2010 godini je 600 000 ljudi iz cijelog svijeta je učestvovalo u Vakfe džedid programu. U to vrijeme je hazreti Halifatul Mesih savjetovao da je financijsko davanje sastavni dio odgoja i podsticao je na to da se uveća broj učesnika davanja ovog doprinosa. Božijom milošću, u 2015. se broj učesnika povećao za 1,200.000. Huzur je rekao da u ovom pogledu još ima prostora za popravljanje.

Zatim je Huzur naveo mnoge iskaze financijiskog davanja iz Afričkih zemalja, Finske, Indije, Mauriciusa, Australije, Norveške, Njemačke i Kanade.

U 2015, u terminima dorinosa, poslije Pakistana su deset slijedećih zemalja: VB, Amerika, Njemačka, Kanada, Indija, Australija, Indonezija, jedna zemlja sa Srednjeg Istoka, Belgija i Gana.

U pogledu porasta doprinosa na bazi lokalnog novca prve tri zemlje su slijedeće: Gana, Amerika i VB.

U pogledu doprinosa po glavi, prvih nekoliko zemalja su: jedna zemlja sa Srednjeg istoka, Amerika, druga zemlja Srednjeg istoka, Švicarska, VB, Australija, Belgija, Njemačka i Kanada.

U terminima porasta doprinosa, osim Afrike, slijedeće su bile zemlje: Indija, Kanada, VB i Amerika.

U Afrci, gdje je porast doprinosa bio najveći, ovo su glavne zemlje: Nigerija, Kamerun, Guneja Konakri, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzanija i Uganda.

Prva tri džemata u Pakistanu su: Lahore, Rabva i Karachi. Glavne oblasti su: Faislabad, islamabad, Sargoda, Gurjanvala, Gujrat, Multan, Umerkot, Narowal, Hyderabad i Bahawalpur.

Prva tri džemata u Pakistanu for Atfal doprinose su: Lahore, Karachi  i Rabva. A oblasti su: Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Gujrat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Multan, Kotli, Mirpur Khas i Peshawar.

U VB glavni džemati su: Worcester Park, Ryens park, Birmingham West, Fazl Mosque, Wimbledon park, Gillingham, Cheam South, New Molden, Bradfort South i Glasgow.

Glavne oblasti su: Midlands, North East, London A, London B i Middlesex.

Glavi džemati u Americi su: Sillicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North i Dallas.

Prvih nekoliko mjesta u Njemačkoj su: Hamburg, Frankfurt i Wiesbaden.

Glavna tri mjesta u Kanadi su: Calgary, Vaughan i Vancouver. Dok su glavnih pet džemata: Milton-Georgetown, Durham, Edmonton West, Seaskatoon North i Ottawa West.

U pogledu doprinosa Atfala, prvih nekoliko džemata u Kanadi su: Durham, Calgary North West, Milton-Georgetown,, Peace Village East i Woodbridge.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je i prethodno skrenuo pažnju da druge zemlje sa velikim džematima također trebaju raditi u skladu s organizovanim radom koji je obavljen u Kanadi za vakfe džedid za Atfal. Huzur je objasnio da u Vakfe džedid ima odvojeno odjeljenje za Atfal, dok u Tahrike džedid nema odvojenog odjeljenja za Atfal.

Glavne oblasti u Indiji su: Kerala, Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, West Bengal, Orissa, Punjab, Utter Pradesh, Delhi i Maharashtra.

Glavni džemati u Indiji su: Kerala, Calicut, Hyderabad, Pathapiriyam, Kadian, Kannur Tow, Calcutta, Solor, Bangalore, Gadi i Rishinager.

U Australiji su glavni džemati: Melburnne South, Castle Hill, Mount Druitt, Adelaide South, Lambton, Brisbane South, Logan, Morsden park i Blacktown.

Da Allah blagoslovi davaoce ovih doprinosa i podari im još više i da budemo u stanju da činimo veće žrtve ove godine u terminima doprinosa kao i broju davaoca doprinosa.

Zatim je najavljena je dženaza u odsustvu za:

Muhammed Aslam Shaad Mangla sahiba koji je umro 31. decembra 2015. Imao je skoro 71 godinu.

Ahmad Sher Joya sahib koji je umro sa 67 godina. On je živio u Belgiji.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp