U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Đelsa salana Kadian 2015

Kratki sadržaj

Ovo su dani đelsa salane u Kadianu. Ove godine đelsa će početi sutra. U isto vrijeme je danas počela đelsa u Australiji i zapadnoj obali Amerike. Đelsa salana Kadian ima poseban značaj jer je to rodni grad Obećanog Mesije a.s. i ovdje je đelsa prvi put započeta.

Hazreti Musleh Maud r.a. je u svojim raznim obraćanjima govorio o đelsa salani koja se održavala u toku života Obećanog Mesije a.s. i također je govorio o nekim objavama Obećanog Mesije a.s.

Hazreti Musleh Maud r.a. se sjeća iz dana svog djetinjstva da je oko 200 do 250 ljudi sjedilo na ćilimu na dijelu divljeg bedema oko Kadiana. Obećani Mesija a.s. je također sjedio na ovom ćilimu, bio je mjesec decembar i svi su se okupili radi đelsa salane. Hazreti Musleh Maud se sjeća da je ovaj ćilim bio premještan tri puta i kao malo dijete nije bio siguran iz kojeg razloga je bio premještan unaokolo tri puta. Bilo da je ovim ljudima bilo zabranjeno da ćilim stave u neke predjele ili je tu bio neki drugi razlog za njegovo premještanje. On je rekao da ljudi nisu cijenili situaciju ovih prošlih vremena zato što su u vrijeme kad je hazreti Musleh Maud govorio postojali aranžmani za đelsu.

Kadian je prošao kroz vrijeme u toku podjele Indije kad su svi iselili u Pakistan i tamo je ostao samo mali broj ljudi. Sada Kadina napreduje. Danas su ljudi u Rabvi zabrinuti ali treba da zapamtite da se vremena mijenjaju. InšaAllah, doći će vrijeme kad će se vratiti užurbano ushićenje Rabve. Ono što je potrebno je usredsređenost na dove. Allah kaže: ‘Ne pokazujte slabost i ne tugujte; vi ćete (sigurno) pobijediti ako ste vjernici.’ (3:140)

Hazreti Musleh Maud je rekao da se ovih 200-250 ljudi koji su sjedili na ćilimu, od kojih se tražilo da se premjeste s jednog mjesta na drugom okupilo zato što je islam u to vrijeme bio u vrlo krhkom stanju i ljudi mraka su činili sve što su mogli da ugase njegovo svjetlo. Ovi ljudi su činili samo mali dio svjetskog stanovništva, većina nisu bili imućni. Čak prema standardima Indije je vrlo mali broj među njima pripadao srednjoj klasi. Oni su se okupili da podrže zastavu Časnog Poslanika s.a.v.s. i bili su spremni da stradaju ali nisu htjeli dozvoliti da ova zastava padne. Ovih 200-250 ljudi su došli da se žrtvuju suočeni sa ogromnim brojem ljudi baš kao što su se u Bici na Bedru ashabi zakleli Časnom Poslaniku s.a.v.s., iako ih je mali broj protiv ogromnog i snažnog neprijatelja, da neprijatelj neće doći do Poslanika osim da gazi preko njihovih mrtvih tijela.

Kažu kad je hazreti Jusuf a.s. doveden na pijacu u Egipat da ga prodaju, jedna stara žena je sa sobom donijela dva klupka vate misleći da ga može kupiti za klupka vate. Njegova braća su ga dala za bijednu cijenu. Možda je ova stara žena pretpostavljala da ga može kupiti sa klupčadima vate zato što je pamuk bio rijetka roba u ovo vrijeme, samo je bio dostupan u Egiptu a nije se mogao naći tamo odakle je karavan došao. Isto tako, ljudi oko Obećanog Mesije na bedemu/nasipu su također ubrali nisku bijednu cijenu. Pa ipak je njihova pripovijest izvanredno osobita u odnosu na onu da je hazreti Jusuf prodan na pijaci i osobitiji je primjer revne ljubavi zbog koje osoba gubi čulnost i ova ljubav  osobu vodi da čini žrtve koje su izvan zamisli. Srca tih 200-250 ljudi su se obraćali Gospodaru nebesa. Zaista, mnogi od njih su u to vrijeme imali žive roditelje, mnogi su bili očevi ali kad ih je svijet ismijavao i napustio ih kao lude ljude, za sve namjere i svrhe oni su postali kao siročad i oduzetog imanja. Obraćajući se Ahmadi muslimanima svog vremena hazreti Musleh Maud je rekao da je onda, u skladu sa Božijim obećanjem ,da plač siročadi pokreće nebesa, stvorena situacija koja je bila prije njih.

Zaista, danas je napredak i uspjeh mnogo veći, mjesto održavanja đelse u Kadianu je ogromno u poređenju s tim i program đelse se prevodi istovremeno na osam jezika; tamo su se okupili ljudi raznih nacija, uključujući one iz Pakistana koji su u svojoj zemlji lišeni da otvoreno prakticiraju svoju vjeru. Ljudi koji su se danas okupili u Kadianu trebaju usaditi istu iskrenost i vjerovanje koje su ovih 200-250 prisutnih na đelsi imali. Isto tako đelsa se održava u Australiji i zapadnoj obali Amerike. Džemat je porastao u ovim zemljama ali ako žele da se uvećaju treba da razviju duhovnost. Ova sadnica od 200-250 prisutnih u ta stara vremena je danas proizašlo u ono šta je Džemat postao. Zato je naša odgovornost da razvijemo vjeru i budemo primaoci Božijeg obećanja o pobjedi.

Naši članovi kao i naša sredstva su još uvijek mala u poređenju sa svjetskim stanovništvom ali mi trebamo obaviti iste zadatke koje su obavili naši preci. Naš cilj je ogroman. Oni koji su se okupili u Kadianu trebaju obilato činiti dove za isto to.

Objava Obećanog Mesije a.s. je bila: Ljudi će ti dolaziti sa svakog dalekog puta. Dolazit će ti darovi sa svakog udaljenog puta. Bit će napravljeni veliki aranžmani za gostoprimstvo. Toliko će ti ljudi dolaziti da će se put kojim budu dolazili udubiti od pretjeranog putovanja.

Hazreti Musleh Maud r.a. nastavlja i kaže da je bio dijete kad je ova objava prvi put primljena ali se sjeća kako je u to vrijeme Kadian bio jednostavno i skromno mjesto, kako je imao mjesta gdje su bile kamare smeća i kako čak mala količina brašna nije bila dostupna u Kadianu. Ljudi bi mljeli žito za vlastitu upotrebu. Ako bi nešto trebao, Obećani Mesija a.s. je morao poslati nekoga u Lahor ili Amritsar da to donese. Niko nije posjećivao Kadian i Obećanog Mesiju nisu poznavalu ljudi iz njegovog komšiluka a kamoli ljudi izvan naselja. Zapravo ljudi su samo znali njegovog starijeg brata i mislili su da njegov otac ima samo jednog sina. U takvo vrijeme je Bog objavio Obećanom Mesiji a.s. da će ga počastiti, da će mu zapravo doći čast.

Na zadnjoj đelsa salani u životu Obećanog Mesije a.s., došlo je sedam stotina ljudi i tamo je bilo mnogo rđavog upravljanja tako da nisu dobili hranu do 3 sata ujutro. Tada je Obećni Mesija a.s. primio sljedeću objavu: ‘O Poslaniče, nahrani gladne i one u nevolji.’ (Tadhkirah, str. 988) Ujutro su saznali da su ljudi stajali pred kuhinjom do 3 sata ujutro i nisu bili nahranjeni. Obećani Mesija a.s je naredio da se stave lonci i da se ljudi nahrane. Kad je Obećani Mesija a.s. otišao u šetnju sedam stotina ljudi su u skupini otišli s njim. Oni su možda vidjeli takav prizor na vašerima ali nikada na duhovnom nivou. Tu je bilo mnogo guranja i tiskanja. I Obećanog Mesiju su lično gurali tako da mu je poslije nekoliko koraka spala cipela i neko mu je pomogao da je ponovo stavi natrag. Među ovim 700 ljudi bili su dvojica Ahmadi zemljoradnika. Jedan je pitao drugog je li se rukovao sa Obećanim Mesijom. On je odgovorio da nije bilo vremena za rukovanje jer nije bilo moguće da dođe blizu Obećanog Mesije. Prvi čovjek je rekao: ‘Gdje ćeš drugo dobiti priliku da se rukuješ sa Obećanim Mesijom?’ Rekao je svom prijatelju da ide i rukuje se čak i ako to znači da mu tijelo bude linčovano pri tome.

Zaista je to bilo vrijeme kad su izbili problemi da se ugosti 700 ljudi i kad se smatralo teškim rukovati se. Danas je Božija pomoć uz Zajednicu i hiljade ljudi se iz raznih zemalja okupilo u Kadianu radi đelse. Vodi se briga o dijetalnim zahtjevima ljudi iz raznih dijelova svijeta i ukazano je gostoprimstvo. Ovo je također tako i u drugim zemljama također. Obećani Mesija a.s. je govorio da je Džemat prilično porastao i da izgleda da je njegov zadatak obavljen. On bi često ponavljao da je zadatak za koji ga je Bog poslao urađen. Toliko ga je ljudi prihvatilo da je njegov posao bio urađen.

Stvari su se naravno pomjerile na ogromnoj razmjeri i sada se hiljade okupljaju svuda širom svijeta radi prgrama Džemata. Ovo su zapanjujući znakovi koji pokazuju Božiju pomoć. Neprijateljstvo se također uvećava sa takvim napretkom ali šta god je u Božijoj odredbi to se dogodi. Nema sumnje da je takav napredak ugodan, međutim,  to također skreće našu pažnju na odgovornosti koje imamo. Džemat je osnovan u više od 200 zemalja i napreduje. Neprijateljstvo prema nama je na početku bilo ograničeno na Indijski poluotok ali se sada širi do drugih zemalja. Prije dva dana je u Kirgistanu ubijen jedan lokalni Ahmadi. Danas se dogodila eksplozija u vrijeme džume namaza u jednoj od naših džamija u Bangladešu u kojoj su neki Ahmadi povrijeđeni. Da Allah dadne da njihove povrede ne budu od životne opasnosti i da im dadne brzi oporavak. Otpor prema nama koji je rođen iz zavisti je u porastu i nastavit će rasti baš kao što će i naš napredak također nastaviti rasti.

Druga objava Obećanog Mesije a.s. ima dvostruka značenja. Hazreti Musleh maud je rekao da to ne možemo tumačiti na neki osobit način niti znamo kad i kako će to biti ispunjeno. Ova objava je na urdu jeziku: لنگر اُٹھا دو (Langer na urdu znači javna kuhinja kao i sidro). Ako se razumije da je ovdje langer ‘sidro’ ova objava bi značila: izađi i širi Božiju poruku svuda. Međutim, ako se to razumije da je langer khana to bi značilo da je broj gosta toliko velik da nije moguće organizovati javnu kuhinju i ljudima će trebati reći da organizuju vlastitu hranu i smještaj. Mi ne možemo odrediti koje je od ovih značenja zaključno niti možemo odrediti vremenski razmjer njenog ispunjenja. Sve dotle dok je ljudski moguće smjestiti goste naredba je: ‘proširi svoju kuću…’ (Tadhkirah, str 380) i smjesti goste. Zato, barem u Kadianu i gdje god Džemat može, privremeno ili zastalno smještaj treba biti obezbjeđen. Božijom milošću, u skladu sa objavom ‘proširi svoju kuću’ Kadian je proširen na velikoj skali. Izgrađene su nove kuće za goste i druga mjesta, i gostima je omogućena najveća udobnost i sredstva. Naravno, ovi sadržaji ne mogu biti kao kod kuće i gosti trebaju voditi računa o ovome i biti zahvalni Bogu i usredsrediti se na stvarni cilj prisustvovanja đelsi.

Hazreti Musleh Maud  je rekao da je Obećani Mesija a.s. želio da svi Ahmadi, koji sebi mogu priuštiti da prisustvuju đelsi, idu na đelsu tako da mogu slušati izlaganja ili dati izlaganje o Bogu. Hazreti Musleh Maud je također spomenuo da mogućnosti putovanja u Indiji nisu bile kao u Evropi i on je rekao da Džemat nije imao imućnih ljudi. Mi se nadamo ako se imućni ljudi pridruže Džematu da će moći prisustvovati đelsi Kadian iz dalekih mjesta. On je također rekao da poslije uspjeha ljudi su skloni da budu lijeni sa osjećajem ‘da su stigli’ i ovo ima negativno dejstvo na ljude oko njih.

On je rekao da je u porodicama koje dovode svoju djecu na đelsu Ahmadijat čvrsto utemeljen i njihova djeca razviju srodstvo sa Džematom. Oni koji ne posjete Kadian u toku đelse nisu samo neposlušni naredbama Obećanog Mesije nego također lišavaju svoju djecu. Hazreti Musleh Maud je rekao ako dođe vrijeme da naš Džemat ima imućne ljude u Americi koji sebi mogu priuštiti da putuju, trebaju pored odlaska na hadž također posjetiti Kadian jednom ili dva puta u toku svog života. On je rekao da je siguran da će doći vrijeme kad će ljudi iz dalekih zemalja putovati u Kadian.

Obećani Mesija a.s. je u snu vidio kako plovi u zraku i rekao je da je hazreti Isa a.s. išao na vodi a da je on plovio u zraku i da je Božija milost na njemu veća nego na hazreti Isau. Hazreti Musleh Maud je u svjetlu ovoga rekao da vjeruje da će doći vrijeme kad će  vijesti u toku đelse prenositi da je toliko i toliko aviona sa putnicima đelse stiglo iz te i te zemlje. On je rekao da možda ovo bude iznenađujuće u očima svijeta ali nije iznenađujuće u očima Allaha.

Huzur je rekao da već vidimo ispunjenje ovoga i nije daleko da će jednog dana biti posebni letovi za đelsu u Kadianu.

Božija je volja da Kadian učini centrom vjere poslije Meke i Medine. Zaista, Meka i Medina su mjesta povezana sa osobom Časnog Poslanika s.a.v.s. On je bio osnivač islama i učitelj i mentor Obećanog Mesije. Tako da oba ova mjesta imaju odliku nad Kadianom. Međutim, poslije ova dva mjesta Bog je odredio Kadian centrom upute. Osim što su to blagoslovljena mjesta, Meka i Medina su bila mjesto širenja poruke što su ljudi koji tamo žive zaboravili. Hazreti Musleh Maud je rekao da je siguran kad se Ahmadijat proširi u Arabiji, ova sveta mjesta će se vratiti svojoj drevnoj slavi i veličanstvenosti.

Hazreti Musleh Maud je savjetovao da sve što donosi sreću također ima primjesu bola, baš kao što uz cvijeće bude trnje, napredak koji donosi ljubomoru i blagostanje prati propadanje. Postoje suprotstavljene moći na putu postizanja svega što je dobro. Činjenica je da osoba nije stvarno vrijedna uspjeha dok ne podnese bol i teškoću. Ovo je razlog zašto zajednice Božijih poslanika moraju podnijeti jedne ili druge teškoće. Neke kušnje su tako snažne da se oni slabe vjere odmetnu a u drugo vrijeme ljudi također posrnu kad se suoče sa malom teškoćom.

Na primjer, neki čovjek je posjetio Kadian iz Pešavara u toku života Obećanog Mesije a.s. Bila je praksa Obećanog Mesije  da ostane u džamiji poslije magrib (akšam) namaza i održi zbor. Zaista, u društvu Božijeg poslanika bude proizvedena određena vatrenost i zanos tako da su ljudi žurili da sjednu što je moguće bliže njemu. U takvom skupu je ovaj posjetilac iz Pešavara počeo klanjati sunnet namaz i toliko ga produžio da su ljudi morali sjesti i čekati na njega da završi. Ali kad su neki pojedinci počeli polahko progurati svoj put prema Obećanom Mesiji a.s. drugi su im se također počeli pridruživati. U ovom procesu je nečiji lakat udario posjetioca. On je ovim bio izuzetno uzbuđen i rekao je kakva je vrsta poslanika Obećani Mesija kad ljudi guraju jedan drugog u njegovom skupu. I on se odmetnuo na ovoj beznačajnoj stvari i otišao. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao onima koji su u posjeti Kadianu da ne posrnu ako dožive neku neugodnost i da ne budu uznemireni mnoštvom ljudi koji su se okupili radi đelse.

U toku đelse je obezbjeđeno gostoprimstvo ali tu možda bude manjkavosti. Prisutni na đelsi trebaju sa zadovoljstvom podnijeti manjkavosti i da to za njih ne bude uzrok duhovnog posrtanja. Da Allah dadne da đelsa Kadian i druge đelse budu blagoslovljene, da prisutni na đelsi budu primaoci dova Obećanog Mesije a.s. i da također i oni lično čine dove!

Najavljena je dženaza u odsustvu za Junuz Jalil sahiba iz Kirkistana koji je ubijen 22 decembra. Dvojica napadača su pucali u njega dok je stajao ispred svoje kuće s komšijom.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp