U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih I

Kratki sadržaj

Svaki Ahmadi koji je pročitao nešto o hazreti maulana Nur ud Dinu r.a. zna o revnoj ljubavi koju je imao prema Obećanom Mesiji a.s. Ako se može dati primjer ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s., ljubavi koja izgleda da je samo radi Boga, to ne može biti ljubav nikoga drugog nego hazreti maulana Nur ud Dina r.a. Njegova primjerena predanost obuhvatala je najizvanredniji uzor poslije davanja bai’ata, ispunjavanja dužnosti bai’ata i stvaranja veze, predanosti vrijedne pažnje i poniznosti. On je osnovao najviši standard ovoga u historiji Ahmadijata. Zauzvrat mu je Obećani Mesija a.s. odao počast u jednoj Perzijskoj strofi na način kako niko nije bio počašćen:

Ogromno je poštovanja da je Imam ovog doba učinio primjer hazreti maulana Nur ud Dina oznakom visine za svoje sljedbenike. Ova strofa glasi: Kako bi bilo dobro kad bi svaka osoba zajednice postala Nur ud Din, što je značilo: kad bi svaki pojedinac postao kao on ostvarila bi se revolucionarna promjena.

Hazreti Musleh Maud r.a. je prenio neka iznošenja hazreti mulana Nur ud Dina r.a. koja pokazuju doboku obostranu ljubav između duhovnog učitelja i sljedbenika i također duboku poniznost i iskrenost sljedbenika.

Jedanput je prilikom svoje posjete Kadianu, Obećani Mesija a.s. rekao hazreti maulana Nur ud Dinu r.a. da je primio objavu o njemu koja je govorila ako se vrati u svoj rodni grad da će izgubiti ovo poštovanje. Hazreti maulana Nur ud Din je imao prelijepu kuću koja je tada izgrađena u njegovom rodnom gradu sa divnom salom koja se trebala koristiti za davanje predavanja o Kur’anu i također kao njegova klinika. Hazreti maulana Nur ud Din r.a. se nikada nije vratio u svoj rodni grad čak da pogleda kuću i rekao je da ju je ostavio radi Allaha i da nema potrebe da je vidi.

U to vrijeme su neki pojedinici mislili vrlo visoko o svom vlastitom intelektu i postajali su naklonjeni prema svjetovnim stvarima. Općenito govoreći, mišljenje hazreti maulana Nur ud Dina r.a. i hazreti Musleh Maud r.a. je bilo isto, dok su ovi drugi imali drugačija mišljenja. U to vrijeme se diskutovalo o budućoj Taleemul islam školi. Neki su željeli da ona bude zatvorena jer su mislili da Džemat ne može priuštiti da vodi školu i željeli su da je zadrže kao medresu za arapski jezik. Hazreti Musleh Maud koji je u to vrijeme bio maloljetan, bio je jako protiv ovoga i hazreti maulana Nur ud Din je isto mislio. Hazreti Musleh Maud kaže da je on bio revni zanesenjak o ovoj stvari i pošto hazreti maulana Nur ud Din sahib nije želio da svoj slučaj iznese pred Obećanim Mesijom a.s. zbog poštovanja koje je imao prema njemu, on je koristio mladog hazreti Musleh Mauda da prenese njegove poruke. Na kraju su jedan i po ovih dvojice (pola zato što je jedan još uvijek bio maloljetan) pobijedili kad je Obećani Mesija a.s. odlučio u njihov prilog.

Od početka kad je Obećani Mesija a.s. iznio svoju tvrdnju, slijedili su ga ljudi koji su služili na izvanredne načine. Jedan od ovih je bio naravno hazreti maulana Nur ud Din r.a. On je, naravno počeo čitati knjige Obećanog Mesije a.s. prije nego što je iznio svoju tvrdnju. Kad je Obećani Mesija tvrdio da je Mesija, on je napisao o ovom predmetu u svojoj knjizi ‘Fateh islam’ i ‘Tauzeeh Maram’. Dok su ove knjige još bile u objavljivanju neki pojedinac bolesnog razmišljanja vidio je dokaze u njima i želio da hazreti maulana Nur ud Dina, koji je dao bai’at, okrene protiv Obećanog Mesije a.s. Kad je pročitao o poslanstvu u ovim knjigama on je mislio da će maulana Nur ud Din sigurno napustiti Obećanog Mesiju a.s. Poveo je sa sobom grupu ljudi da vide maulana Nur ud Dina i pitali su ga šta će uraditi ako čuje da je neko tvrdio da je poslan kao poslanik u ovo doba i da Božiji poslanik može doći poslije Časnog Poslanika s.a.v.s. i ovog ummeta. Hazreti maulana Nur ud Din je odgovorio da to ovisi o tome ko je iznio ovu tvrdnju. Ako ta osoba nije istinoljubiva ona će se smatrati lažovom ali ako je istinoljubiva onda ona treba, obraćajući se ovom pojedinscu rekao je maulana Nur ud Din, misliti da je pogriješila zato što poslanik može doći. Ovaj čovjek je rekao da je maulana Nur ud Din izgubio svoj put i rekao mu: ‘Šta je tvoj ‘Mirza sahib’ napisao’ na što je maulana Nur ud Din odgovorio: ‘Nema sumnje da je istina sve što je Mirza sahib napisao, i ja vjerujem u njega.’

Sestra hazreti maulana Nur ud Dina r.a. bila je učenik nekog vođe ali je došla u Kadian i dala bai’at Obećanog Meisije a.s. Kad se vratila njen vođa ju je ispitivao o bai’atu i rekao da je ‘Nur ud din bacio magiju na nju.’ Kad je ona ovo prenijela hazreti Nur ud Dinu r.a. on je savjetovao svoju sestru ako ikada naleti na tog vođu treba mu reći da je on odgovoran za ono što prakticira a da je ona odgovorna za ono šta ona prakticira i da je prihvatila Obećanog Mesiju da izbjegne kaznu na Sudnjem danu. Odgovor ovog vođe na ovo je bio: ‘Ne brini, na Sudnjem danu ja ću nositi tvoje grijehe i ti ćeš ići u Džennet.’ Ona je pitala: ‘Šta će postati od tebe?’ On je odgovorio: ‘Ja ću sijevati očima na meleke i reći ću im: zar žrtva našeg pretka Imama Husseina Hassana nije dovoljna pa smo mi sada uplašeni?’

Hazreti Musleh Maud r.a. piše da je jedanput Obećani Mesija a.s. rekao hazreti maulana Nur ud Dinu da je jedan put širenja naše zajednice bio da imamo mnogo djece i za ovu svrhu treba se ženiti više od jednom. Hazreti maulana Nur ud Din je krajnje ponizno rekao da je spreman da posluša ovu naredbu ali ko će udati svoju kćer za njega u ovim godinama. Na ovo se Obećani Mesija nasmijao.

Iako su neki sinovi hazreti maulana Nur ud Dina držali pogrešno stajalište o Halifatu i Džematu, zbog visoke ljubavi koju je maulana imao prema Obećanom Mesiji a.s. njega spominjemo u dovama, on je prihvatio Obećanog Meisju a.s. kad je cijeli svijet bio protiv njega.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao kad je Obećani Mesija a.s. tražio parove za brak za njega i svog brata hazreti Mirzu Bashir Ahmada on je prvo pitao koliko je djece bilo u porodici i koliko braće je otac imao. Kad je tražio za hazreti Mirzu Bashir Ahmada pitao je isto pitanje i kad mu je bilo rečeno da imaju sedam sinova on je ovoj činjenici dao preddnost u razmatranju i rekao da ovdje treba dogovoriti brak.

Hazreti Halifatul Mesih je dodao da se sada na određenim mjestima daje puno pritiska planiranju porodice i sada neke zemlje uviđaju da je njihovo stajalište bilo pogrešno. Sigurno je da se rađaju problemi kad čovjek pokušava da ide suprotno zakonima prirode. Neki parovi

u Kini su bili kažnjeni jer su prekršili zakon koji ih je ograničio na samo jedno dijete. Ovo je dovelo do mnogih abortusa i ubijanja djece. Kina je sada podigla ovo ograničenje. Također se uvidjelo kad god su takva ograničenja bila postavljenja da je to dovelo do manjka radne snage i oni mijenjaju svoju politiku.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da su u ranim danima trebali biti obavljeni mnogi različiti poslovi u Kadianu, kao što je kuhanje, nabavka namirnica itd. i ove poslove nije mogla obaviti samo porodica Obećanog Mesije. Mnogi drugi su pomagali. Na primjer kad bi došla dostava goriva to je trebalo uskladištiti. Tako bi sluškinja koja bi primila dostavu pozvala: ‘Ima li ikoga da pomogne da se gorivo stavi u šupu.’ Nekoliko ljudi bi došlo i uradilo posao. Ponekad niko ne bi odgovorio. Jedanput je došla doprema kravlje balage (za gorivo), sluškinja je pozvala ali niko nije odgovorio. Upravo tada se hazreti maulana Nur ud Din r.a. vraćao poslije predavanja o Časnom Kur’anu. Zbog njegovog znanja i vještine kao ljekara on je imao visok položaj u Džematu. Služavka je ponovo pozvala: ‘Kiša će uskoro pasti, može li neko doći da odnese kravlju balagu.’ Hazreti maulana Nur ud Din je ovo vidio i rekao: ‘Dobro, danas ćemo mi biti neko’ i otišao je da obavi posao. On je bio učitelj i kad su ga vidjeli mnogi njegovi studenti su mu se pridružili. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da je vidio dva ili tri puta hazreti maulana Nur ud Dina r.a. kako pomaže na ovaj način.

Bila je navika hazreti maulana Nur ud Dina sahiba kad bi bio vrlo zadovoljan i zbog svoje velike ljubavi prema Obećanom Mesiji a.s. on bi se na njega pozivao kao ‘naš Mirza’. On je znao Obećanog Mesiju dugo prije nego što je iznio svoju tvrdnju i navikao je na ovaj termin nježnosti od ranih vremena. Neki glupavi ljudi su to kritikovali i rekli da, Bože sačuvaj, maulana sahib nije propisno poštovao Obećanog Mesiju a.s. Odgovor hazreti maulana Nur ud Dina je bio: ‘Neki ljudi kritikuju da ja ne poštujem Obećanog Mesiju a.s. iako ja koristim ovaj termin za njega zbog jačine moje ljubavi prema njemu.’

Iskrenost hazreti maulana Nur ud Dina je bila očita svima. Ipak, on nije hodao vrlo brzo kao što je Obećani Mesija a.s. Kad su bili napolju u šetnji Obećani Mesija a.s. bi hodao brzo a hazreti maulana Nur ud Din bi nakon što bi išao neko vrijeme ukorak s njim zastao i sjeo pod drvo i čekao da se pridruži grupi na povratku. Kad je Obećani Mesija a.s. ovo saznao promijenio je svoju praksu. Hazreti maulana Nur ud Din bi išao ukorak neko vrijeme ali kad je Obećani Mesija a.s. ubrzao korake maulana je ostao iza. Tada bi Obećani Mesija zastao i okrenuo se i postavio pitanje maulana Nur ud Dinu zbog čega je on ubrzao hod do Obećanog Mesija da bi mu odgovorio. Hazreti mauana Nur ud Din bi usporio svakih trideset do četrdeset metara i Obećani Mesija bi mu ponovo postavio pitanje što bi ga podbolo da ide brže i sustigne Obećanog Mesiju. Razlog za ovo je bio naravno da ohrabri maulana da stekne naviku da brzo hoda. Njegovo zanimanje je značilo da provodi dane u klinici gdje je sjedio i imao prevoz da ga odvezu u posjetu pacijentima. Zaista je njegova iskrenost bila neupitna i Obećani Mesija mu je odao priznanje: ………………………………………………….

Jedanput je Obećani Mesija a.s. bio u Delhiju kad se Mir Nasir Nawab sahib ozbiljno razbolio. Doktori su predlagali operaciju dok su neki savjetovali upotrebu Unani (Perzijsko-Arapsku) medicinu. Obećani Mesija je poslao telegram hazreti maulana Nur ud Dinu da odmah dođe u kakvom god je stanju. Hazreti maulana Nur ud din je u to vrijeme bio u svojoj klinici i čak nije imao ni svoj mantil. Poveo je nekoga sa sobom i odmah krenuo. Kad je njegov drug predložio

da ode i uzme novaca maulana je odgovorio: ‘Ne, naredba je bila da odmah dođem u kakvom god sam stanju.’ Oni su išli do Batala (11 milja) i stigli do željezničke stanice. Njegov drug ga je pitao kako će platiti za put i maulana je odgovorio: ‘Hajde da sjednemo ovdje, Bog će to urediti.’ Za to vrijeme im je prišao neki čovjek i pitao je li on Hakeem Nur ud Din. Kad je on odgovorio da jeste, čovjek je rekao da još ima vremena do odlaska njihovog voza i tražio je od šefa željezničke stanice da svakako čeka na njih i rekao je da je njegova žena jako bolesna i ako maulana može otići i dati joj lijekove. Hazreti maulana Nur ud Din je otišao i pregledao pacijenta, napisao recept i vratio se u stanicu. U zahvalnosti je ovaj čovjek kupio karte za njih i ponudio 50 rupija tako da je hazreti maulana Nur ud Din stigao u Delhi i liječio Mir Nasir sahiba.

Hazreti Musleh Maud r.a. piše da je ovo veličanstven primjer povjerenja u Boga. Međutim, osoba u to vrijeme također bude iskušavana, ponekad čovjek treba da izdrži glad i čak izgubi odjeću sa svojih leđa ili bude na ivici smrti tako da ljudi mogu znati da se Božiji robovi potpuno oslanjaju na Njega i imaju povjerenja u Njega.

Hazreti maulana Nur ud Din r.a. je zaista imao visok položaj i Obećani Mesija a.s. je to priznao u svojoj Perzijskoj poeziji:……………………………………… Međutim, uveličavanje i hiperbole treba uvijek izbjegavati. Neka djeca hazreti maulana Nur ud Dina su pokušala da uveličaju njegov položaj kao što su i neki drugi, koji su odbili Halifat i koji su imali svoje interese. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da nema sumnje da osoba treba uvijek reći ono što je istina. Obećani Mesija a.s. je uzdigao položaj hazreti maulana Nur ud Dina i nema sumnje da je Časni Poslanik s.a.v.s. uveliko hvalio hazreti Abu Bakra. Međutim, Časni Kur’an nije objavljen da utemelji čast hazreti Abu Bakra r.a. i nigdje u objavi Obećanog Mesije a.s. nije rečeno da bude utemeljena čast hazreti maulana Nur ud Dina. Zaista, ono što je bila činjenica i istina, to je izraženo. Nezahvalno je ne spominjati nečije žrtvovanje. Hazreti Musleh Maud kaže da je jednom neka osoba rekla Obećanom Mesiji a.s. da je postupanje hazreti maulana Nur ud Dina prema njemu bilo vrlo korisno. Obećani Mesija a.s. se tog dana nije osjećao dobro ali se uspravio i rekao hazreti Amaan đžan r.a. da je Bog nadahnuo hazreti maulana Nur ud Dina da dođe u Kadian i da se jako mnogo ljudi okoristilo od njega. Njegovo prisustvo je bila velika Božija naklonost.

Jedanput je neki ashab došao da vidi Obećanog Mesiju a.s. u Kadian i otišao je u džamiju Mesdžid Mubarak. Cipele su bile stavljene do vrata džamije. Neki čovjek u jednostavnoj odjeći je došao i sjeo do cipela. Ovaj ashab je mislio da je ovaj čovjek lopov koji krade cipele, tako da ga je držao na oku. Kad je Obećani Mesija a.s. umro i ovaj ashab čuo da je neko postao Halifatul Mesih, on je došao da dadne bai’at. Kad je pružio svoju ruku da dadne bai’at vidio je upravo onog čovjeka za kojeg je mislio da je neko ko krade cipele, to jest hazreti halifatul Mesih I r.a. Ovaj ashab je bio ponižen. Zaista je bila navika hazreti maulana Nur ud Dina r.a. da sjedi tamo gdje su bile cipele i samo bi se pomakao naprijed kad bi ga Obećani Mesija a.s. pozvao. On je postigao visok položaj kroz ove postupke poniznosti.

Takva je poniznost bila nekoga ko je nadilazio u duhovnom znanju i bio među vrhovnim ljekarima Indije i kojem je Obećani Mesija a.s. ukazao počast i ovo je samo povećalo njegovu poniznost. Da Allah nastavi uzdizati njegov položaj i dadne razuma onima koji stvaraju

smutnju u njegovo ime i da nas Allah osposobi da izvučemo pouku iz njegovog uzora prema željama Obećanog Mesije a.s.

Danas počinje đelsa salana Mauriciusa. Oni obilježavaju svoju stogodišnjicu. Da njihova đelsa bude blagoslovljena na svaki način i da prošlih sto godina oglase nove napretke. Da Džemat tamo napravi mnoge nove planove! Tamo ima nekih izazivača nereda, da Allah zaštiti od njih i da blagoslovi đelsu i njene programe na svaki način.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp