U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II: Biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Prošle hutbe petkom ja sam se dotakao ranih iznošenja o Kadianu kad je bio malo, nepoznato mjesto. Kad bi Obećani Mesija a.s. išao  u šetnju s njim je bilo samo nekoliko ljudi i oni su išli putevima pored grmova. Od tog vremena je Kadian uveliko napredovao i ovaj napredak je bio predskazan od Boga. Često se razviju ona mjesta koja su blizu autoputeva ali Kadian je smješten u čošku i nije se moglo doći do njega cestom a sada ga posjećuju ljudi iz udaljenih mjesta cijelog svijeta.

Hazreti Musleh Maud r.a. je ovaj napredak objasnio kao veliki znak Obećanog Mesije a.s. On je govorio o prvobitnoj veličini džamije Mesdžid Mubarak u vrijeme Obećanog Mesije gdje su mogla stati možda dva ili tri reda klanjača i uporedio to s njenim širenjem u njegovo vrijeme. On je podsticao ljude da posjećuju džamiju i zamislite kako su Ahmadi bili iznenađeni kad je mala džamija  u koju je moglo stati samo dva reda sa oko pet klanjača u jednom redu imala treći red i oko petnaest klanjača.

Hazreti Musleh Maud r.a. je također ispričao kako se kao dijete morao penjati  stepenicama uz kuću Mirze Sultan Ahmad sahiba da bi otišao na krov da se igra. Ova porodica još nije bila primila Ahmadijat i njegova tetka bi ga uvijek izazivala određenim žargonom. Pošto je njegova majka govorila urdu on u to vrijeme nije dobro razumio Pundžabi jezik, pa je pitao svoju majku šta je značenje tetkine izreke. To je bila ponižavajuća izreka sa značenjem ‘kakav otac takav sin’ povlačeći poređenje sa vranama. Onda je došlo vrijeme kad je ista ta tetka, poslije primanja Ahmadijata, pokazivala izuzetno poštovanje prema hazreti Musleh Maudu r.a.

Obećani Mesija a.s. je, na temelju sna, predskazao da će Kadian rasti i razviti se toliko da će stići do obala rijeke Bias. Hazreti Musleh Maud r.a. skreće našu pažnju da obavljamo namaz pozivajući se na rast Kadiana. Obećani Mesija je imao san da se Kadian proširio do obala Bias i hazreti Musleh Maud je iz toga zaključio da će broj stanovnika Kadiana biti oko jednog miliona što znači da će biti potrebna džamija da smjesti 40.000 klanjača. On kaže da će Mesdžid Aksa u Kadianu biti proširen da smjesti klanjače za džumu namaz.

Zaista, Mesdžid Aksa je proširen i izgrađen toliko koliko je mogao biti imajući na umu da su druge stare i historijske građevine oko te džamije morale biti sačuvane. Naravno, kako broj stanovnika Kadiana raste moguće je da će se ovdje morati izgraditi jedna velika džamija.

Hazreti Musleh Maud r.a. prenosi jedan događaj iz dana svoje mladosti. Kad je išao radi džume namaza vidio je jednog čovjeka da se vraća iz džamije i kad ga je pitao za razlog ovaj čovjek mu je rekao da je džamija puna i da nema više mjesta. Tako da je hazreti Musleh Maud otišao natrag kući gdje je klanjao zuhr (podne) namaz. Kasno uviđajući osjećao je da je barem trebao lično provjeriti da li zaista nije bilo mjesta u džamiji. Božijom milošću on je bio redovit u namazu od vrlo mladih godina i nikada nije propustio nijedan namaz. Njegov časni otac ga nije morao pitati da li je klanjao namaz ili nije. Kad je imao jedanaest godina, navukao je ogrtač svog oca i revno i strasno molio Boga da dadne da nikada ne propusti namaz. Međutim, pošto je bio posve mlad, ponekad nije klanjao u džematu. Neki su prigovarali Obećanom Mesiji a.s. o ovome. Obećani Mesija je dao primjer drugog mladog čovjeka čiji otac je strogo kontrolisao njegovo obavljanje namaza i rekao da taj mladić klanja namaz svog oca i da on nije želio da njegov sin klanja radi njega nego je želio da klanja radi Boga.

Djeca iz ovoga ne trebaju zaključiti da roditelji ne treba da nadgledaju njihov namaz ili da roditelji zaključe da nije njihova odgovornost da nadgledaju namaz svoje djece. Zaista, Obećani Mesija a.s. je imao veliku vjeru u hazreti Musleh Mauda r.a. i također je bio upoznat da će on odrasti da bude manifestacija Musleh Mauda (Obećanog reformatora) i također je znao da će ga Bog Lično popraviti. Pored toga, činjenica da je on na krajnje srceparajući način molio Boga da bude redovan u namazu kad je bio u vrlo mladim godinama, imao je tek jedanaest godina, svjedočenje je njegovoj iskrenosti.

Međutim, on prenosi da je u to vrijeme kad se vratio i nije otišao u džamiju radi džume namaza to bila Božija volja da ukloni njegovu tromost. Obećani Mesija a.s. ga je pitao zar nije otišao u džamiju radi namaza. On je odgovorio da je saznao da je džamija bila puna i da nije bilo mjesta. U sebi je imao strah i pitao se zašto za sebe nije provjerio da li je džamija zapravo bila puna. Za to vrijeme se maulavi Abdul Karim vratio iz džamije da pita za zdravlje Obećanog Mesije a.s. koji nije bio dobro i zato nije otišao u džamiju. Obećani Mesija  je pitao maulavi Abdul Karim sahiba da li je džamija bila puna za vrijeme džume namaza. On je odgovorio da je, Božijom milošću, bila puna i da nije bilo mjesta da se pomakne.

Bog je učinio da pune džamije budu povod našeg napretka. Širenje Kadiana i širenje našeg Džemata neće biti u kontekstu mjesta i broja ali će biti u kontekstu naših ispunjenih domova i ispunjenih džamija. Kad govorimo o izgradnji džamija mi trebamo napraviti iskrenu vezu s Bogom tako nas Bog ne ostavlja i da možemo doživjeti ispunjenje svakog predskazanja Obećanog Mesije a.s. sa slavom.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je Allah  rekao Obećanom Mesiji a.s. da će Kadian rasti i biti velik kao Bombay i Kalkuta i da će stići do obala rijeke Bias koja teče nekoliko milja daleko. Naravno, ovo je bilo u vrijeme kad je broj stanovnika Kadiana bio samo dvije hiljade i većina kuća su bile napravljene od ćerpića i niko nije mogao kupiti u većoj količini čak ni osnovne artikle (robu) kao što je brašno, nego samo u malim količinama. Ljudi su kod kuća mlili svoje brašno, tu je bila mala početna medresa i pošta je dolazila jednom sedmično. U takvoj situaciji nije bilo provodivo ispunjenje ovog velikog predskazanja. Željeznička pruga je bila daleko, nije bilo industrije da pomogne razvoj i nije bilo nikakvog vladinog ureda niti policijske stanice. Tu također nije bilo ni pijace. Obećani Mesija a.s. je imao samo nekoliko stotina sljedbenika raštrkanih širom zemlje.

Razmišljajući o predskazanju u svjetlu toga kako se Kadian razvio danas, iako nije stigao do rijeke Bias, svako će to nazvati znakom. Ove stvari uvećavaju vjeru za Ahmadi muslimane ali one također interesuju druge. Jedan profesor odavde koji je stručnjak o islamu otišao je u Kadian u svrhu istraživanja. Njegovi dojmovi i komentari su iznenađujući i bit će objavljeni.

Hazreti Musleh Maud je rekao da nije određeno da je Obećanom Mesiji a.s. bilo u snu pokazano potpuno pružanje razvoja Kadiana. Zaista, posve je moguće da Kadian raste toliko da rijeka Bias postane rijeka koja teče kroz Kadian a on se širi daleko izvan nje.

Kako se Kadian razvija s novim zgradama, ljudi Kadiana također grade kuće kao i Ahmadi iz drugih dijelova Indije i iz cijelog svijeta. Međutim, temeljni aspekt je da je tajna svakog uspjeha da ispunimo Božije kuće. Ova činjenica je također povezana s općim uspjehom i napretkom Džemata. Mi uvijek trebamo zapamtiti da je Bog obećao ne samo napredak Kadiana nego cijelog Džemata. Neki ljudi su ponekad uznemireni i onda sami iznalaze da će takva i takva stvar biti ispunjena kroz takvo i takvo predskazanje.

Danas su došle vijesti iz Pakistana da je, u ime suzbijanja sektaštva vlada zabranila određena izdanja.  U ovoj zabrani su uključeni Al Fazl i Ruhani Khaza’in iako oni nemaju apsolutno ništa sa sektaštvom. Zaista ovi ljudi se čak nisu pobrinuli da otvore ova izdanja i pročitaju da su oni napisani u odbrani islama. Nije važno kakva je situacija,  mi ne smijemo biti malodušni. Bog je mnogo puta rekao da će pomoć iznenada doći za Obećanog Mesiju a.s.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ne možemo predpostaviti kad će pomoć doći. Osoba  može misliti i razmišljati na tahadžud (noćnom) namazu i fadžr (sabahu) s koliko se problema suočava i onda će sunce izaći i pomoć će doći.

Objašnjavajući pitanje o stavljanju cvijeća na grobove hazreti Halifatul Mesih V je rekao da je to besmislena i prazna praksa, novotarija koja nema utemeljenja u religiji islam. Neki ljudi su bili počeli stavljati cvijeće na grob Obećanog Mesije a.s. i zato je on sada ograđen. Hazreti Musleh Maud r.a. je praksu uzimanja zemlje sa groba kao blagoslov i stavljanje cvijeća na grobove nazvao beskorisnim i besmislenim zato što to nije ni od kakve koristi umrlom. Kad to kažemo, treba reći da umrla duša ima srodstvo sa svojim mjestom sahrane.

Jednom je Obećani Mesija a.s. otišao da uči dove na grobu nekog evlije. On je rekao da je, dok je učio, vidio umrlog evliju kako sjedi pred njim. Ovo ne znači da je njegova duša izašla iz zemaljskog groba. Zbog veze koju je Obećani Mesija imao s ovim evlijom Allah je dozvolio njegovoj duši da mu bude vidljiva. Zaista, to je bilo ista vrsta groba za koji Kur’an kaže: ‘Onda ga usmrti i uvede u groblje’. (80:22) Duša umrle osobe ima srodstvo sa svojim mjestom sahrane ali stavljanje cvijeća na grobove nema nikakvog značaja.

Preneseno je kad je Obećani Mesija a.s. pitao starije ljude u toj oblasti kako je taj evlija izgledao oni su opisali tačan izgled koji je Obećani Mesija vidio. Naravno, treba učiti dove na groblju zato što su one korisne umrlima u smislu nagrade i kazne i trebamo moliti Boga za duhovne nagrade za umrlog ali se ne smije prakticirati nikakva vrsta širka (pripisivanja partnera Bogu).

Ovo iznošenje se odnosi na napisano remek djelo Obećanog Mesije a.s. ‘Filozofija učenja islama’. U 1897 kad je bio planiran skup u Lahoru, Khawaja sahib (koji je kasnije napustio Ahmadija džemat) donio je poruku Obećanom Mesiji a.s. da napiše izlaganje. Obećani Mesija nije bio dobro ovih dana, ali je ipak započeo s pisanjem izlaganja i završio ga. Khwaja sahib nije bio zadovoljan sa izlaganjem i izrazio je osjećaj bespomoćnosti i smatrao da će se ljudi tome podsmijavati i rugati se. Bog je već obavijestio Obećanog Mesiju a.s. da će njegovo izlaganje nadmašiti sve ostale govore tako da je on objavio neke postere o ovom izlaganju i uvjerio Khawaja sahiba o tome i tražio od njega da ove postere postavi u Lahoru. Khawaja sahib je imao svoje mišljenje o ovom izlaganju i zato nije stavio postere i to je uradio tek na samom kraju kad su to drugi insistirali. On je noć prije postavio nekoliko postera na zidove tako da ih niko nije mogao vidjeti jer je mislio da ovo izlaganje nije vrijedno da se čita na ovom skupu. Međutim,  kad je izlaganje pročitano na skupu, kao što znamo, publika je bila  zanesena. Prošlo je vrijeme koje je bilo određeno za ovo izlaganje ali je publika željela da nastavi slušati govor. Vrijeme je onda produženo tako da je, s ciljem da se govor završi, skup morao biti produžen za jedan dan. Prijatelji i neprijatelji su veličali izlaganje, i Božija riječ je bila ispunjena ali slabost Khwaja sahibove vjere je to držala skrivenim. Khwaja sahib je bio obrazovan čovjek, on je bio pravnik ali oholost može učiniti da osoba izgubi razum. Izlaganje je nastavilo ostavljati dojam i gane ljude ovog vremena na akademskom nivou i mnogi ljudi prihvate Ahmadijat poslije čitanja ove knjige.

Komentarišući o osjećaju časti za vjeru, hazreti Musleh Maud r.a. je pitao zašto da osoba ide na mjesto gdje se koristi uvredljiv jezik za Džemat i njegove starješine. Ako jedan Ahmadi ide na takva mjesta to pokazuje da njima nedostaje osjećaj časti za vjeru. Zašto da osoba ide na mjesto gdje očekuje da će neko vrijeđati njegove roditelje! Ako ide, to pokazuje da ta osoba ima vrlo nizak osjećaj časti. Ponekad su Obećani Mesija a..s i Arya sekta održavali skupove u Lahoru i pozivali ga da napiše članak koji bi bio pročitan na skupu. Obećani Mesija a.s. je rekao da zna da će na skupu biti izrečene uvrede i odbio je da uzme učešće. Neki ljudi su insistirali da on ipak učestvuje tako da je uprkos što je osjećao gađenje Obećani Mesija a.s. napisao članak i poslao hazreti maulana Nur ud Dina r.a. da ga pročita. Hazreti Musleh Maud je također otišao s njima. Ovaj članak je bio baziran na poruci ljubavi i sklada. Kad je Arya govornik pročitao svoj dio govora on je sadržavao uvredljiv jezik prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Hazreti Musleh Maud je ustao da ode. Drugi su rekli kako je hazreti maulvi sahib ostao da sjedi. On je želio da ode ali je na savjet drugih ostao. Ovo je nešto što je cijeli život žalio. Kad je Obećani Mesija a.s. saznao o ovoj situaciji bio je izuzetno nezadovoljan zašto nisu otišli s ovog skupa.

Ponekad nema ničeg pogrešnog u objavljivanju tako uvredljivih iznošenja tako da mogu biti dio potvrde izjava zajednice. Ali sjedenje na takvim okupljanjima je odavanje časti njima i članovi našeg Džemata to ne trebaju raditi!

U prošloj hutbi petkom Huzur je naveo iznošenje u kojem je spomenuo da je Obećani Mesija a.s. imao napade kašlja ali je ipak pojeo bananu – koja nije baš dobra kad se ima kašalj – zato što ga je Bog obavijestio da je njegov kašalj izliječen. Neko je pisao Huzuru i rekao da ovo iznošenje zapravo kaže da je Obećani Mesija a.s. pojeo jabuku a ne bananu. Huzur je objasnio da su u ovom iznošenju zapravo spomenuti i jabuka i banana. Obećani Mesija a.s. je pojeo nakiselu jabuku iako je imao kašalj. Glavna stvar je bila da je ova objava bila ispunjena. Huzur je rekao da je ovo objasnio tako da drugi ne bi također pisali u vezi ovoga. On je rekao da oba ova iznošenja spominju jabuku i bananu ali je prošle sedmice pročitao samo jedno od njih.

Najavljena je dženaza u odsustvu za derviša Kadiana hadži Manzoor Ahmad sahiba koji je umro sa 85 godina, 1. maja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp