U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II – biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Današnja hutba petkom bila je bazirana na opažanjima hazreti Musleh Maud r.a. koja direktno ili indirektno prikazuju uputu Obećanog Mesije a.s.

Obećani  Mesija a.s. se uvijek osjećao vrlo gorivo o širenju poruke. On je razmišljao o svim vrstama neobičnih načina i sredstava za širenje poruke koji bi njegovu poruku uputili do krajeva Zemlje. Jedanput je predložio da ljudi naše zajednice trebaju imati posebnu odjeću koja bi ih razlikovala od ostalih. Zaista njegova želja je bila da Ahmadi muslimani osobito vode računa o svojoj praksi i svom vjerovanju noseći posebnu odjeću. Mi ovo trebamo usaditi i danas, dok posebna odjeća nije glavno pitanje, nego da ljudi budu u stanju da nas kao Ahmadi muslimane razlikuju kroz našu praksu i vjerovanje. Ahmadi misionari trebaju imati ponašanje istinskog vjernika. Khudam (omladinska organizacija) se treba usredsrediti da njihova vanjska pojava ( izgled) budu u skladu sa Islamom. Islam zaista naređuje odijevanje  čiste odjeće ali pretjerana formalnost u odjeći nije dozvoljena. Ljudi su Obećanom Mesiji a.s. davali lijepu  odjeću i on bi je koristio ali nije pridavao preveliku pažnju izgledu svoje odjeće. Naravno da je uredu upotrebljavati  četku za odjelo na svoju odjeću ali pretjerana probirljivost i nepotrebna zabrinutost nad takvim stvarima nije poželjna. Neki ljudi se osjećaju bijedno ako nemaju posebnu vrstu odjeće da obuku za neke posebne prilike. Treba da sa samopouzdanjem obučete ono što imate. Ovaj savjet je pogotovo važan za Ahmadi misionare i takođe je općenito za sve Ahmadi muslimane. Sve treba da bude urađeno sa umjerenošću.

U toku njegovog djetinjstva je hazreti Musleh Mauda r.a.  jednom  pitao neki rođak: ‘Kakvu galamu je tvoj otac stvorio?’ Iako je bio mlad u to vrijeme on nije bio zbunjen i odgovorio je da je njegov otac samo proglasio da je hazreti Isa a.s. umro i da će Mesija koji treba doći biti od muslimana. On je takođe ovom rođaku naveo Kur’anske ajete koji objašnjavaju predmet smrti Isa a.s.

Jedan od predanih ashaba Obećanog Mesije a.s. koji se zvao Sher Muhammed Sahib bio je neobrazovan  i vukao je kočiju. Bio je pretplaćen i primao je Al Hakm novine. Kad bi vozio svoje mušterije okolo razgovarao bi sanjima i nakon što bi odredio dali znaju čitati, dao bi im kopiju Al Hakm i tražio od njih da mu to čitaju. Mušterije bi to prihvatile da im brže prođe vrijeme. Sher Sahib bi onda ispitivao čitaoca na takav način da je čitaoc morao pažljivo razmisliti i razumjeti šta je pročitao prije nego što odgovori. Na ovaj način je preko Sher Sahiba  dvanaest ljudi prihvatilo Ahmedijat. On je živio dugo godina i nije poznato koliko je još ljudi tako primilo Ahmedijat. Njegov duh da širi ovu poruku je bio takav da je, premda je bio neobrazovan, ipak pronašao način.

Iako sada, sa školom i fakultetom Đamija svuda širom svijeta imamo misionare ali tu je uvijek potreba za učenjacima jer za sticanje vjerskog znanja treba vrlo dugo vremena. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je islam religija olakšice. Nije neophodno održavati velike seminare da bi se ljudi pozivali Bogu. Mi trebamo napraviti aranžmane u skladu sa svojom situacijom.

Nizam Din sahib, koji je bio vrlo vesela osoba, bio je u prijateljskim odnosima i sa Obećanim Mesijom a.s.  i sa njegovim protivnikom maulvi Muhammed Husein Batalvijem. Nizam Din sahib nije bio zadovoljan nakon što je Obećani Mesija iznio tvrdnju  da je Mesija i maulvi Muhammed Husein je protiv njega  donio ukaz o nevjerovanju. Nizam Din sahib se prepirao sa protivnicima Obećanog Mesije da prvo trebaju otići i vidjeti lično njegovu pobožnost. Također je razmišljao o tome kako Obećani Mesija a.s. uvijek prihvati ako mu neko objasni određenu stvar uz navode iz Časnog Kur’ana. On je rekao da će s ovom stvari postupati na ovaj način i dokazati Obećanom Mesiji da je hazreti Isa a.s. bio živ i Obećani Mesija će se pokajati od iznošenja svoje tvrdnje.

Kad je Nizam Din sahib sreo Obećanog Mesiju a.s. pitao ga je je li on napustio islam i nije više prihvatao Časni Kur’an. Obećani Mesija mu je rekao: ‘Kako to može biti?’ Nizam Din sahib je rekao ako mu navede stotinu ajeta Časnog Kur’ana da dokaže da je hazreti Isa a.s. bio živ hoćeli on prihvatiti? Obećani Mesija mu je rekao da on samo treba predstaviti jedan ajet da ga uvjeri. On je rekao da možda neće moći predstaviti sto ali da može predstaviti pedeset ajeta da dokaže da je hazreti Isa a.s. živ. Obećani Mesija mu je ponovo rekao da treba predstaviti samo jedan ajet. Nizam Dim sahib je postao sumnjičav da možda nema toliko ajeta u Časnom Kur’anu da bi dokazao da je hazreti Isa bio živ, pa je pitao da li bi on prihvatio ako mu bude predstavljeno deset ajeta. Obećani Mesija a.s. se nasmijao i ponovio da on traži samo jedan ajet.

U toku ovih dana hazreti maulana Nur ud Din r.a. i maulvi Muhammed Husein su pregovarali o tome da održe debatu između Obećanog Mesije a.s. i maulvi Muhammed Huseina. Dok je maulvi dokazivao da temelj ove debate trebaju biti na hadisima Meulana Nur ud Din je dokazivao da temelji debate budu na Časnom Kur’anu. Ovo se tako oteglo  da je maulana Nurud Din počeo popuštati maualviju tako da se barem ova debata može održati. Zato vrijeme Nizam Dim sahib je stigao na scenu i najavio da je Obećani Mesija a.s. bio spreman da se pokaje i da je odnjega uzeo obećanje ako mu mogne predstaviti deset ajeta Časnog Kur’ana koji dokazuju da je hazreti Isa a.s. bio živ, Obećani Mesija će to prihvatiti. Maulvi Muhammed Husein je bio jako ljut kad je ovo čuo i rekao je da su svi njegovi napori uništeni. Rekao je kako je on nastojao da dovede do debate prema hadisu a da je Nizam Din sahib otišao i ponovo debatu uputio prema Časnom Kur’anu.  Ovaj događaj je pokazao svjetlo Nizam Din sahibu i on je prihvatio Ahmedijat.

Obećani  Mesija a.s. je imao čvrsto vjerovanje, pošto je on bio na istini, da će Časni Kur’an potvrditi ono što on kaže. On je govorio, ako neka tvrdnja koju je on iznio nije bila u skladu sa Časnim Kur’anom da je bio spreman da to odbaci. Ovo je bilo iz razloga što je bio uvjeren da će Časni Kur’an potvrditi ono što je on rekao.

Kad bi neki Ahmadi rekao Obećanom Mesiji a.s. da se suočavaju s mnogo suprotstavljanja u svom području, Obećani Mesija a.s. bi uvijek govorio da je ovo znak napretka za to područje. Kroz suprotstavljanje ljudi koji ne znaju o nama saznaju ko smo mi i kad pročitaju naše knjige istina zarobi njihovo srce. Obećani Mesija a.s. je jednom pitao nekog čovjeka kojije davao zavjet bai’ata ko mu je prenosio poruku. On je rekao da je to bio maulvi Sana Ullah. Zapanjen time Obećani Mesija a.s. je pitao kako to? Ovaj čovjek je rekao da je čitao pisanja maulvi Sana Ullaha koja su bila oštro protiv Džemata. Ovo ga je odvelo tome da za sebe pročita knjige Džemata i ovo je otvorilo njegovo srce i bio je spreman da dadne zavjet bai’ata.

Jedna osoba koji je bio čistač po zanimanju prihvatio je Obećanog Mesiju a.s. i stotine njegovih sljedbenika su uradili isto. Na ove ljudi su u društvu gledali s poniženjem i premda nisu bili obavješteni u to vrijeme kad ih je jedan od ne-Ahmadi rođaka   pitao zašto su uz Mirzu sahiba a.s. oni su odgovorili da ne znaju mnogo ali da uviđaju toliko da su ih ljudi prije zvali chooraz (podrugljiv termin za čistače) ali da ih sada zovu Mirzai. Međutim, rekli su mu: ‘Ti si bio Mirzai ali u svom suprotstavljanju (Obećanom Mesiji) ti si postao chooray.’  Jednom kad ljudi private Ahmadijat njihovo shvatanje se izoštri. Svaki Ahmadi će biti izoštreniji od bilo kojeg kršćanina ili neahmadi muslimana u svojoj sferi.

Hazreti Musleh Maud r.a. se sjeća kako su ljude iz grada Sialkota i iz oblasti Gudžurat posjetili Obećanog Mesiju a.s. U svojoj iskrenosti su prešli ovu razdaljinu da vide Obećanog Mesiju a.s. želeći da ispune jednu od njegovih objava: ‘Ljudi će ti dolaziti sa svakog udaljenog puta.’ U toku dana đelse neki ljudi iz oblasti Gudžurat došli su iz jednog pravca dok su drugi išli iz suprotnog pravca. Kad su se obe grupe susrele plakali su. Oni su objasnili da su jedna grupa bili ljudi koji su na početku prihvatili Obećanog Mesiju a.s. Druga grupa ih je oštro proganjala zbog ovoga i uznemiravala ih do te mjere da su oni napustili selo i o njima se nije čulo. Poslijenekog vremena grupa koja je proganjala također je vidjela svjetlo i prihvatila Obećanog Mesiju a.s.

Maulavi su ljudima dali pogrešan dojam da je hazreti Isa pravio ptice i u njih ubrizgavao život. Ovo potiče iz nedostatka razumijevanja riječi Časnog Kur’ana. Značaj ovoga je da je hazreti Isa a.s. tako dobro obučavao ljude o duhovnom junaštvu da su se oni uzdizali prema Bogu. Jednom prilikom je Obećani Mesija a.s. pitao jednog maulvi da je, prema njemu  hazreti Isa a.s. pravio ptice što znači da su neke ptice u svijetu one koje je stvorio hazreti Isa a.s. dok su neke one koje je stvorio Bog. Kako se mogu razlikovati jedne od drugih? Ovaj maulvi je odgovorio u govornom jeziku da je ovo prilično teško pošto su se ove dvije vrste sada pomiješale.

Ponekad kad stvar pređe granice na to treba odgovoriti. Iako su godinama kršćani uvijek napadali Časnog Poslanika s.a.v.s. i zato što muslimani nisu mogli odgovoriti kršćani su uvijek umišljali da je osnivač islama, Bože sačuvaj, pun nedostataka. Tako su prošli dani, mjeseci, godine i stoljeća a kršćani su kaljali ime Časnog Poslanika s.a.v.s. a muslimani su im nastavili opraštati. Na kraju je Bog dozvolio Obećanom Mesiji a.s. da pokaže svoje junaštvo i Obećani Mesija a.s. je napisao oslovljavajući lažnog Isaa. Cijeli kršćanski svijet je podigao galamu. Obećani Mesija a.s. je rekao da je on zaista prije rekao da kritikovanje uzvišenih osoba nije dobar način i sada kad su kršćani to dočekali oni su također govorili da to nije dobar način!

Kad je hazreti Šuaib a.s. rekao svom narodu da ne otimaju prava drugih i da ne troše svoj imetak na pogrešne puteve oni su rekli da je Šuaib poludio. U ovo doba kad je Obećani Mesija a.s. predstavio muslimanima koncept smrti Isaa oni su također rekli da je Obećani Mesija, Bože sačuvaj, poludio. Zbog vjerovanja koje je prevladavalo 1300 godina muslimani nisu mogli povjerovati da je hazreti Isa a.s. zaista umro. Jedan ugledni ljekar poimenu Hakeem Din je imao veliko poštovanje prema Obećanom Mesiji a.s. Jedan iskreni Ahmadi po imenu maulvi Fazl Din Dehlvi se sreo s njim i prenosio mu poruku. Hakeem sahib je rekao da Dehlvi sahibnema pojma koliko poštovanja on ima prema Mirzi sahibu i da njegovo poštovanje nije bilo isto kao ono koje Hakeem sahib osjeća. Dehlvi sahib je mislio da je možda Hakeem sahib u srcu bio Ahmadi pa ga je pitao šta on misli o misiji Obećanog Mesije. Hakeem sahib se naljutio na Dahlvi sahiba što mu je objašnjavao koncept smrti Isaa dok nema nikakvog pojma o mudrosti iza tvrdnje Obećanog Mesije a.s. o smrti Isaa. Onda je on rekao da je Obećani Mesija a.s. napisao bez premca, veličanstvenu knjigu ‘Baraheen e Ahmadijja’ koja je čvrst dokaz odbrane islama. Maulavisi su bili glupavi i umjesto da mu odaju počast oni su protiv njega donijeli ukaz o nevjerovanju. Mirza sahib je bio ljut na ovo. On je rekao maulavisu: ‘Ti umišljaš da si učenjak i u svom pretpostavljanju ti ne znaš da je koncept o Isau da je živ tako jasno i kategorički dokazan iz Časnog Kur’ana da nije moguće to opovrgnuti. Ali ja ću dokazati smrt Isaa iz Kur’ana i ako ti imaš sposobnosti možeš to opovrgnuti. Zato je, s ciljem da dokaže glupost maulavisa on predstavio ovaj koncept smrti Isaa iz Časnog Kur’ana. Sada, svi maulavisi Indije mogu udružiti snage i pokušati sve što mogu no oni se ne mogu nadmetati s Mirzom sahibom. On ih je uhvationa takav način da sene usuđuju da podignu svoje glave. Tu je samo jedan izlaz a to je da se maulavisi izvinu Mirzi sahibu zbog svog ukaza o nevjerovanju i onda  gledaju kako će Mirza sahib  zaista dokazati iz Časnog Kur’ana koncept o Isau da li je živ!

Ovo iznošenje pokazuje da, uprkos dubokog poštovanja prema Obećanom Meisji a.s. koncept o Isau da je živ bio toliko utvrđen u njemu da Hakeem sahib nije dao zavjet bai’ata. Trebate zapamtiti da koncept smrti Isaa nije samo ideološki koncept. On je izuzetno važan u pogledu podržavanja Božije Jedinstvenosti. Utvrđivanjem smrti Isaa Obećani Mesija je uklonio svaku prepreku konceptu Božije Jedinstvenosti. Jedanput je neko spomenuo Obećanom Mesiji a.s. da odvoji koncept smrti Isaa. Obećani Mesija a.s. je reagovao veličanstveno i rekao da je ovaj koncept izazvao veliku štetu islamu i da trebada bude ugušen.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ljudi idu tako daleko koliko je Vahdanijjat u pogledu vjerovanja u Boga ali oni ne dostižu do Ahadijjata. Razumijevajući Ahadijjat osoba uviđa da nema sumnje da čovjek ima sposobnost da stvara i opskrbljuje ali Božije Biće je odvojeno od Njegovog stvaranja. Bog je zaista Vahid kao i Ahad. Vahdanijjat označava nenadmašenost i jedinstvenost a čovjek može biti prožet Božijim atributimana ljudskom nivou. Zaista je najizvanredniji primjer ovoga bila osoba Časnog Poslanika s.a.v.s. Ahad označava Jedinstvenost Božijeg Bića i ništa se ne može čak ni zamisliti u poređenju s Ahad. Istinska Božija Jedinstvenst je utemeljena kad bude razumljen koncept Ahadijjata. Da nas Allah osposobi da ispunimo ciljeve Obećanog Mesije a.s. i utemeljimo Božiju Jedinstvenost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp