U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifatul Mesih II – biseri mudrosti

Kratki sadržaj

Današnja hutba petkom je bila bazirana na nekim opažanjima hazreti Musleh Mauda r.a. o blagoslovljenom životu Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesijaa.s. je imao poštovanje prema svom sljedbeniku gospodinu Mir Hamid Shah još prije njegove tvrdnje (da je Mesija). U danima kad je Obećani Mesija bio skoro primoran da nađe zaposlenjena insistiranje svog oca, otišao je u Sialkot da tamo radi na sudu. Otac Shah sahiba, Hassam ud Din sahib je bio iz Sialkota i ovdje je prvo osnovana ova veza. Kad je jednom Obećani Mesija ponovo posjetio Sialkot poslije iznošenja svoje tvrdnje, Hassam sahib je bio radostan i lično je uredio smještaj za Obećanog Mesiju u jednoj kući. (Ravni) krov ove kuće nije imao ograde i zbog ovoga je Obećani Mesija a.s. odlučio da se vrati u Kadian. Bilo je u običajeno spavati na krovu kuće u toku ljetnih noći. Međutim,  hadis navodi da ne treba spavati na krovu koji nema ogradu. Ova poruka (o povratku u Kadian) je poslana pratnji koji su se složili s onim što se od njih tražilo ali kad je ova vijest stigla do Hassam sahiba on to nije mogao prihvatiti. Lično je otišao da vidi Obećanog Mesiju a.s. i lično ga molio, ako ova kuća nije prikladna, da se može urediti bilo koja druga kuća u kojoj Obećani Mesija a.s. želi boraviti ali je tražio od njega da ne ide. Rekao je ako Obećani Mesija a.s. ode, to će za njega biti povod velikog poniženja. On je molio s takvom gorivošću da je Obećani Mesija a.s. šutio i onda rekao da neće otići!

Jedanput je neka osoba došla Obećanom Mesiji a.s. i umislila da ga savjetuje o tome kako da postignu da se samo-zadubljene vjerske vođe slože o nečemu. Na primjer, on je rekao, da pred važne vjerske vođe Obećani Mesija a.s. treba iznijeti da je kršćansko vjerovanje o smrti Isa a.s. (Isusa) izazvalo islamu veliku štetu. I trebaih pitati kako treba odgovoriti na to. Drugim riječima, ova osoba je predlagala da ovim riječima treba napuniti vjerske vođe tako da oni umisle da su oni ti koji su pronašli odgovor. Obećani Mesija a.s. mu je rekao da bi on možda upravo tako postupio s ovom stvari da je njegova tvrdnja rođenaiz ljudskog spletkarenja, ali pošto je on dao najavu po Božijoj naredbi, on je nastavio raditi tačno onako kako mu je bilo naređeno.

Objava Obećanog Mesije a.s. glasi: ‘Nemojte me plašiti vatrom, jer vatra je moj sluga i sluga mojih sluga.’ (Tadhkirah, str. 507, izdanje 2009) U 1903. godini jedan musliman je promijenio svoju religiju i prihvatio hinduizam i napisao je knjigu o tome. Hazreti Maulana Nur ud Din r.a. je napisao opovrgavanje ove knjige. Njegovo opovrgavanje bi čitali Obećanom Meisji a.s.. Kad su došli do tačke gdje otpadnik ispituje: ako je vatra bila ugašena za hazreti Ibrahima a.s. zašto nije mogla biti ugašena za druge, i odgovor hazreti Maulana Nur ud Dina r.a. je bio da je riječ ‘vatra’ ovdje upotrebljena kao metafora za suprotstavljanje.Obećani Mesija a.s. je rekao da nema potrebe davati ovo tumačenje. On je rekao da je njega Bog također nazvao Ibrahimom, i da i njega mogu staviti na vatru i ispitati! Hazreti Maulana Nur ud Din r.a. je napisao tačno ono što je on rekao: vi možete staviti našeg Imama na vatru, Bog će ga spasiti baš kao što je spasio hazreti Ibrahima a.s.

On je istakao da je hazreti Maulana Nur ud Din r.a. na početku napisao u svom rukopisu o vatri Ibrahima – da je bila metafora za suprotstavljanje i u drugo vrijemeje također bila  spomenuta Obećanom Mesiji a.s. kao izvrsno mišljenje. Obećani Mesijaa.s. je na ovo uzvratio i govorio o (naprijed spomenutoj) objavi koju je primio.  On je naveo čudakuge  I rekao kako je ona pogodila sve unaokolo ali, rekao je: ‘Mi smo ostali spašeni od nje, nije veliko čudo što je hazreti Ibrahim bio spašen iz vatre!’

Hazreti Musleh Maud r.a. je objasnio da su samo mišljenja Božijih poslanika tačna o čudima a da drugi ne mogu dostići ono što poslanici lično dožive. Zaista, izuzetno pobožne osobe koje su predane Bogu mogu razumjeti stvari do neke tačke ali ne do mjere do koje mogu poslanici. On je rekao da je primio možda hiljadu objava (do vremena pisanja) ali sve ove objave  ne mogu se mjeriti sa i nisu dorasle objavama koje je primio Obećani Mesija a.s. u jednoj noći!

U toku života Obećanog Mesije a.s. često se govorilo o tome ko je njemu najmiliji. Neki su rekli da je to hazreti Maulana Nur ud din sahib a drugi su rekli da je to Maulana Abdul Kerim sahib.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je u porodičnoj kući jedanput čuo Obećanog Mesiju a.s. da odaje poštovanje maulana Nur ud Din sahibu. On je rekao da je Hakim sahib (njegov način obraćanja maulani Nur ud Dinu) bio Božiji blagoslov za njega i da bi bilo nezahvalno da on ovo nije priznao. On je naveo njegove svuda prisutne lekcije o Časnom Kur’anu i njegovu privrženost ljudima kao ljekara. Zaista, Obećani Mesija a.s. je na drugom mjestu napisao da je hazreti mualana Nur ud Din sahib r.a. tako djelovao (funkcionisao) usklađeno s Obećanim Mesijom kao što puls funkcioniše sa otkucajima srca. Pa ipak, ako bi bili predstavljeni bilo kakvi njegovi navodi skupa sa navodima Obećanog Mesije a.s. to bi bilo veoma neprikladno.

Čast halife je u slijeđenju onoga kome ste dali zavjet bai’ata. Ako nesvjesno oni naprave grešku i bilo ko oko njih bude upoznat sa tom stvari, on treba istupiti i objasniti šta je Obećani Mesija a.s. rekao na ovu temu.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da ga je Bog opremio velikim shvatanjem i spoznajom, I da je bio uveliko u stanju da razumije riječi onoga ko je poslan od Boga ali ovo nije značilo da da se on može nadmetati s onim ko je poslan od Boga! On je rekao ako bilo ko predstavi navod Obećanog Mesije a.s. skupa sa svojim navodom, to neće biti ništa više nego njegovo poniženje! Također nije neophodno za Halifu da zna sve. Zaista, hazreti Abu Bekr r.a. nije znao sve hadise, i slično tome ako bilo ko ima znanje o nečemu što je Obećani Mesija a.s. rekao i to podijeli (s drugima) to je vrlo velikodušno od njega.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao kako su nekad greške ustrukturi rečenice i inače ostale čak nakon što je on lično pregledao neki document.  On je objasnio da su jednom pitali Obećanog Mesiju a.s. zašto je poslao provjeru svog rukopisa hazreti maulana Nur ud Din sahibu r.a. pošto on nije bio kvalifikovan za to. Obećani Mesija a.s. je odgovorio da maulvi sahib ima vrlo malo slobodnog vremena, on pazi na pacijente i da nije imao vremena da čita knjige a da je Obećani Mesija a.s. želio da on pročita njegove rukopise tako da bude upoznat o ovim mišljenjima.

Ako halifa dadne tumačenje koje izgledao prečno tumačenju Obećanog Mesije a.s. on treba biti obaviješten. Ako halifa vremena smatra da njegovo tumačenje može biti prikupljeno iz tumačenja Obećanog Mesije a.s. to je u redu, ili će inače popraviti svoje tumačenje. Nije da tu postoje oprečna mišljenja. Tu nema oprečnosti; uzrok bilo kakvog takvog slučaja će biti neznanje.

Neki maulvi koji se suprotstavljao Obećanom Mesiji a.s. upozoravao je ljude da ih Mirza sahib ne prevari na vodeći da su znaci istinskog Mesije pomračenje sunca i mjeseca u mjesecu ramazanu. Ovi znakovi su se dogodili u toku života ovog maulvija. On je hodao na vrhu svog krova uznemiren, mrmljajući da će ljudi sada biti zavedeni (otići na krivi put). On nije shvatao da će zaista ljudi sada biti upućeni. U vrijeme  Časnog Poslanika s.a.v.s. kršćani su priznali da su se ispunili svi znakovi što se tiče njegovog dolaska itvrdnje ali su rekli da je slučajno lažna osoba iznijela tvrdnju u pravo vrijeme!

Klevetnici i neprijatelji Obećanog Mesije a.s. su se prepirali s njim i protivili se na svakom nivou uključujući društveni bojkot. Pa ipak, kad su mu došli i tražili oprost, on im je uvijek opraštao. Jednom su njegovi protivnici bili privedeni i sudija je rekao da je to bila takva stvar zbog koje ih može zadržati ako im Mirza sahib kasnije ne oprosti. Zaista, kad su ovi krivci otišli Obećaom Mesiji a.s.  i tražili da im bude oprošteno, bilo im jeoprošteno!

Hazreti Musleh Maudr.a. prenosi iz vremena kad su na Obećanog Mesiju a.s. bacali kamenje kad je on bio uz svog oca kao dječak od 14/15 godina i kamenje je također njega pogodilo.

Obećani Mesija a.s. je reklamirao među-vjerske debate. On je svojim protivnicima iznio ovu ideju i održao skup gdje je svako objasnio odlike svoje vjere. On je uvidio da drugi imaju pravo da propagiraju svoju vjeru isto toliko koliko Obećani Mesija ima pravo da propagira svoju.

U svojoj ljubavi da širi poruku islama on je napisao pismo vladarici Indije, kraljici Viktoriji i pozvao je u islam. Radije nego da pokaže nezadovoljstvo, Kraljica je odgovorila pismom zahvalnosti.

Jedan Turski diplomata je posjetio Kadian u toku života Obećanog Mesije a.s. On je skupljao doprinose od muslimana da ojača Tursku vladu. Obećani Mesija a.s. mu je ukazao počast kao gostu i također ga savjetovao. On je savjetovao o iskrenosti, pouzdanosti i rekao da trebaju napustiti proganjanje ljudi. Unaprijed ga je upozorio o stanju stvari i rekao mu da je imao viziju sa lošim predosjećajima o izdaji unutar Turske. Ovaj diplomata nije dobro primio ovu vrstu savjeta i ovo je izazvalo reakciju u Indiji. Rekli su kako je Obećani Mesija a.s. ponizio Tursku vladu koja je bila čuvar (u to vrijeme) najsvetijih mjesta u islamu, Meke i Medine.

U odgovoru na ovo je Obećani Mesija a.s. rekao: ‘Vi kažete da Turska čuva Meku i Medinu dok zapravo Meka i Medina čuvaju Tursku vladu. Mi smatramo da Bog čuva Meku i Medinu s nebesa. Zaista, ako bi neprijatelji napali, ljudski napor možda bude učinjen na prividan način. Ali mi čvrsto vjerujemo da će svako ko na Meku i Medinu gleda  sa lošom namjerom biti uništen od Boga. Ako, Bože sačuvaj takvo vrijeme ikada dođe, kad fizička odbrana ovih svetih mjesta bude potrebna, svijet će vidjeti kako će Ahmadija džemat biti na čelu žrtvovanja.

Najavljene su dvije dženaze u odsustvu (tijela) i hazreti Halifatul Mesih je odao poštovanje umrlim.

Jedna dženaza je za Sameer Bakhota sahiba koji je umro od raka 24. februara u Njemačkoj.

Druga dženaza je za Chaudhry Bashir Ahmad sahiba koji je umro od raka u Pakistanu

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp