U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Istina Obećanog Mesije a.s.

Kratki saadržaj

Današnja hutba petkom je bila o nekoliko događaja u životu Obećanog Mesije a.s. kako ih je objasnio hazreti Musleh Maud r.a. objašnjavajući razne perspektive blagoslovljenog života Obećanog Mesije.

U suri Junuz Allah je iznio princip u pogledu istinitosti Njegovih Poslanika: ‘…Ja sam  među vama živio cijeli svoj život prije ovoga (poslanstva). Zar onda nećete shvatiti?’ (10:17)

U toku drugog Halifata Ahmadijata oštri protivnici Džemata su održali protest u Kadianu u kojem su bili izuzetno uvredljivi prema Obećanom Mesiji a.s. Njihova smicalica je bila da stvore nered i Božijom milošću oni nisu bili uspješni u ovome. Međutim govorili su uvrede. Kasnije je hazreti Musleh Maud r.a. govorio na skupu gdje je odgovorio na ove prigovore koji su izneseni i također dao dokaze o istinitosti Obećanog Mesije a.s. Niže je mali dio onoga na što je on smjerao u govorima koje je dao.

Obećani Mesija a.s. je ponavljajući tražio od sika, hindusa i muslimana tog vremena da, ako mogu, iznesu bilo kakav prigovor na njegov prethodni život. Zaista svako je bio svjedok tome da je njegov život bio čist ili bar niko nije mogao iznijeti prigovor o tome. Čak su oštri protivnici, kao maulvi Muhammed Husein Batalvi koji je u svom magazinu svjedočio čistoći Obećanog Mesije također i drugi su rekli da je on bio pobožan. Kako može preko noći postati nepoštena osoba koja je vodila čist život četrdeset godina? Stručnjaci psihologije su mišljenja da moralne bolesti prodiru postepeno i moralno propadanje se ne događa odjednom.

Allah kaže: ‘Mi ćemo, zaista, pomoći Naše poslanike…’ (40:52). Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da su učinjene sve vrste napora da ubiju Obećanog Mesiju a.s. Protiv njega su podnesene sudu lažne optužbe od kojih je jedna bila o pokušaju ubistva Martina Klarka. Sudija u ovom slučaju je bio odlučan da će uhvatiti osobu koja tvrdi da je Mesija i kojeg niko drugi nije bio u stanju uhvatiti.  Na kraju, isti taj sudija je završio neprestalno govoreći da je sudski postupak bio lažan i cijeli slučaj je bio odbačen.

Maulvi Umer Din sahib, Ahmadi misionar koji je postao Ahmadi nakon što utvrdio  standard istinoljubivosti prenio je da su on i drugi razgovarali kako da se suprotstave Obećanom Mesiji a.s. Jedan je rekao da je Mirza sahib najavio da neće voditi debatu ni sa kim pa su odlučili da ga baš zato pozovu na debatu. Mislili su da, ako se on složi, oni mogu reći da je slagao kad je rekao da neće razgovarati a ako se ne složi da mogu stvoriti galamu da je on izgubio. Maulvi Umar Din je predložio da ode i ubije  Obećanog Mesiju. Maulvi Muhammed Husein Batalvi mu je rekao: ‘Mladiću, mi smo sve ovo već pokušali.’ Ovo je stavilo mišljenje u srce maulvi Umer Dina da neko  koga Bog čuva na ovaj način može samo biti od Boga. On je dao zavjet bai’ata. Kasnije se sreo sa maulvi Muhammedom Huseinom blizu Batala željezničke stanice koji ga je pitao šta on tamo radi. Kad mu je rekao da je bio u Kadianu da dadne bai’at, maulvi Muhammed Husein je izrazio nezadovoljstvo ali mu je maulvi Umer Din odgovorio: ‘Maulvi sahib, ovo se samo dogodilo preko tebe.’

U sudskom procesu dr Martin Klarka, Muhammed Husein se pojavio kao svjedok protiv Obećanog Mesije a.s. Martin Klark je tvrdio na sudu da je Mirza sahib poslao čovjeka da ga ubije. Muslimani su mu dali potporu i maulvi Muhammed Husein je došao kao svjedok. Allah je unaprijed rekao Obećanom Mesiji a.s. da će maulvi Muhammed Husein biti tamo ali da će biti osramoćen. Uprkos objavi o poniženju maulvi Muhammeda Huseina, kad je Obećanom Mesiji a.s. njegov savjetnik  predložio da ovom maulviju postave određeno pitanje koje bi ga ponizilo, Obećani Mesija a.s. nije dozvolio da ovo pitanje bude postavljeno. Ljudima budu postavljena  pitanja u sudskim procesima da se odrede činjenice i kad je Obećanom Mesiji njegov savjetnik pročitao listu pitanja koja su željeli postaviti maulvi sahibu, Obećani Mesija a.s.  je rekao da on neće tolerisati određenu vrstu pitanja. Rečeno mu je da je u njegovom interesu da se to pitanje postavi i da će to oslabiti slučaj suprotne strane ali Obećani Mesija nije dozvolio ovo pitanje. Savjetnik Obećanog Mesije, Fazl Din je bio pristrasan u religijskom smislu ali bi uvijek ustao u odbranu Obećanog Mesije što se tiče njegove ličnosti i uvijek je tvrdio da je njegov moral izvanredan i da mu nijedan maulvi nikada ne može biti ravan u ovom pogledu.

S jedne strane je Obećani Mesija a.s. primio objavu o svjedoku  da će biti ponižen a s druge strane on nije dozvolio da  se svjedoku postavi kompromitirajuće pitanje. Allah je dao da bude pokazan njegov visoki moral i uvećao njegovu čast i također omogućio izvanredna sredstva da ponizi maulvi Muhammeda Huseina. Kad je sudija koji je bio zamjenik komesara vidio lice Obećanog Mesije on je promijenio mišljenje i premda se Obećani Mesija pojavio kao optuženi, zamjenik komesara mu je ponudio stolicu. Za to vrijeme je stigao maulvi Muhammed Husein s očekivanjma da će vidjeti poniženje Obećanog Mesije  (Bože sačuvaj), ali je bio razjaren kad je  umjesto toga vidio kako on sjedi na stolici. Tražio je da se i njemu dadne stolica jer je bio iz uvažene porodice. Rekao je kako mu uvijek bude data stolica kad bi išao da vidi guvernera. Zamjenik komesara je odgovorio da čak čistačima bude data stolica kad ode da vidi nekoga, ali da je ovo bio sud. On je rekao maulvi Muhammedu Huseinu da je Obećani Mesija bio iz plemenite porodice.

Bilo je posve neobično za kapetana Daglasa, Engleskog zamjenika komesara da je promijenio mišljenje nakon što je vidio lice Obećanog Mesije a.s. Suprotstavljanje kapetana Daglasa nije bilo obično suprotstavljanje; ono je zapravo imalo vjerski prizvuk.

Nekoliko dana prije ovog dana na sudu on je rekao kako je jedan čovjek iz Kadiana tvrdio da je Mesija i da je uvrijedio njihovog Boga i da se pitao zašto ga niko nije priveo. On je želio da izda potjernicu protiv Obećanog Mesije ali mu je savjetovano da nalog ne može biti izdan za ovaj sudski postupak i da umjesto toga to  mora biti sudski poziv. Tako je Obećanom Mesiji a.s. poslan sudski poziv. Kad je Obećani Mesija a.s. stigao na sud zakazanog dana, upravo isti zamjenik komesar koji je tvrdio da je on uvrijedio Isusa Krista, odao je počast Obećanom Mesiji a.s. i rekao mu da može sjedeći odgovarati na svoja pitanja. Izvan suda se okupila velika grupa ljudi. Kad je maulvi Muhammed Husein stigao i vidio da Obećani Mesija a.s. sjedi na stolici bio je vrlo ljut zato što je došao s pretpostavkom da će vidjeti Obećanog Mesiju u lisicama. Ovom sudu je predsjedavao Engleski zamjenik komesara u kojem je tužitelj također bio Engleski svećenik, dr. Martin Klark. Dr Klark je naširoko poznat Englez iako je bio potomak Patana koji je oženio Engleskinju. Učenjak kao što je maulvi Muhammed Husein pojavio se kao svjedok u ovom slučaju pa ipak neprijatelji Obećanog Mesije nisu uspjeli i bili su poniženi.

Kao što je ranije spomenuto maulvi Muhammed Husein je također tražio da mu bude data stolica na sudu ali je to zamjenik komesara odbio. Maulvi Muhammed Husein se počeo raspravljati što je razljutilo zamjenika komesara i on mu je rekao da ide i stane pozada u sobi gdje su ostavljene cipele. Redar je maulvi Muhammeda Huseina držao za ruku i odveo ga tamo gdje su bile cipele. Maulvi Muhammed Husein je mislio kako ljudi napolju mogu vidjeti njegov ponižavajući položaj. Vidio je stolicu na verandi i odlučio  da izmigolji na verandu i tamo sjedne na stolicu. Kad je redar ovo vidio mislio je da zamjenik komesara ovo neće odobriti tako da je tražio od njega da napusti stolicu. Maulvi Muhammed Husein je izašao napolje gdje su se ljudi okupili i neki su sjedili na komadu platna kojeg su donijeli sa sobom. Vidio je malo mjesta na jednom čaršafu i sjeo je. Kad ga je vidio čovjek koji je bio vlasnik čaršafa tražio je od njega da ustane odatle i rekao da mu je uprljao čaršaf sjedeći na njemu. On ga je ukorio govoreći da je on bio maulvi ali da je došao da pomogne kršćaninu. Tako je on bio ponižen svuda, i unutar suda i izvan suda. Ovo su ‘…očiti znakovi…’ (2:100) Božiji. Kako je On oslobodio Obećanog Mesiju a.s. od neprijatelja i također pokazao druge znakove kapetanu Daglasu koje je on pamtio do svojh zadnjih dana. U toku svoje posjete Engleskoj1924, hazreti Musleh Maud r.a. se sreo sa Kapetanom Daglasom.

Glavni službenik Kapetana Daglasa u vrijeme sudskog procesa je prenio da je uskoro poslije prisustvovanja na sudu tog dana Kapetan Daglas tražio od svog glavnog službenika da odmah uredi za njegovo putovanje vozom u Gurdaspur. Kapetan Daglas je išao putem i izgledao je nervozan. Glavni službenik je tražio od njega da sjedne u čekaonici ali je on želio da bude sam i rekao je da se ne osjeća dobro. Rekao je da je, otkad je vidio lice Mirze sahiba osjećao kao da mu melek pokazuje na njega i kaže da je on bezgrešan i bez mahane, tako da je odložio sud. Rekao je kako je tamo, također, kad je išao putem i stigao na kraj vidio lice Mirze sahiba koje je govorilo da on nije uradio ništa i da je sve to bila laž. Kad je išao u drugom pravcu i stigao do drugog kraja, ponovo je vidio lice Mirze sahiba koje je govorilo da on nije uradio ništa i da je sve to bila laž. Kapetan Daglas je rekao kako je osjećao da će poluditi ako se ova situacija nastavi. Njegov glavni službenik mu je savjetovao da ide u čekaonicu i rekao mu da je upravnik policije također bio tu negdje. Kapetan Daglas je rekao da mu ga pozove i rekao mu kako se osjeća. Upravnik je rekao da je bila vlastita greška Kapetana Daglasa jer je glavno svjedočenje povjerio svećenicima koji su ga naveli i da su njegove izjave bile bazirane  na onome što su mu oni rekli. Upravnik je predložio da glavni svjedok Abdul Hamid treba biti vraćen policiji i da se onda  vidi koju vrstu izjava daje. Kapetan Daglas je izdao neophodne naredbe i Abdul Hamid je bio predan policiji. On se na početku držao svoje priče i rekao da ga je Mirza sahib poslao da ubije dr Martina Klarka ali je kasnije priznao da je govorio laži. Upravnik je uvidio da se Abdul Hamid bojao svećenika zato mu je rekao da će ostati u zatvoru i da se neće vratiti svećenicima. Tada je priznao istinu.

Rekao je kad su ga svećenici podučavali da dadne izjavu baziranu na njihovoj izmišljenoj priči on im je govorio kako će zaboraviti imena itd, tako da su mu oni napisali potrebne informacije ugljem na rukama. Svaki put kad je davao izjavu pogledao bi na ruku da kaže imena tog i tog gdje ga je navodno Mirza sahib poslao. Kapetan Daglas je na narednom suđenju oslobodio Obećanog Mesiju a.s.

Sve ovo su bili očiti znakovi i Kapetanu Daglasu su bili pokazani dodatni očiti znakovi. Kad je koračao putem na obje strane bi vidio Obećanog Mesiju koji mu je govorio da je bio nevin. Kapetan Daglas je prenio hazreti Musleh Maud r.a. da je jedanput primio nekog Indijca u svojoj kući koji je od njega tražio da mu ispriča neka izvanredna iskustva iz svog života i Kapetan Daglas je prenio događaj o Obećanom Mesiji. Upravo tada je Kapetanu Daglasu njegov sobar rekao da je neko želio da ga vidi. Kad se ova osoba pojavila Kapetan Daglas ga je pitao: ‘Ko ste vi?’ Mladić je odgovorio da on zna njegovog oca, svećenika Warris Din. Kapetan Daglas je rekao da jeste, da ga je upravo spominjao. Mladić je rekao da je upravo primio telegram da je on umro. Warris Din je bio svećenik koji je započeo izmišljeni postupak s ciljem da zadovolji dr. Martina Klarka i da je pokrenuo sudski postupak. Međutim, Bog je otkrio istinu zamjeniku komesara i glavni svjedok je također priznao. Međutim, za sina Warris Dina da stigne kod Kapetana Daglasa tačno u vrijeme kad je on prenosio ovaj događaj, bila je iznenađujuća slučajnost. Kapetan Daglas je ovo prenio hazreti Musleh Maudu r.a. i dok nije umro on je to prenosio svakom Ahmadi kojeg je sreo.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže kad je posjećivao Englesku u 1924. godini Kapetan Daglas je bio dobrog zdravlja. Međutim, kad je kapetan bio pozvan u drugu posjetu 1953. on je poslao izvinjenje govoreći da je star i slab i da ima teškoću s kretanjem. Hazreti Musleh Maud r.a. je žalio što im nije poslano auto i da su mogli poslati po Kapetana Daglasa ili što nije otišao da ga vidi 1953. On je umro kratko poslije toga.

Ovo su zaista očiti znakovi kroz koje Bog pokazuje istinitost Svog Vjerovjesnika. Jedan vjernik treba pokušati i postati istinski vjernik a Bog sigurno dovodi do situacije koja osvježava njegovu vjeru kad on iskreno nastoji da bude istinski vjernik i zapravo nema zadovoljstva bez ovakve vjere. Od kojeg je smisla vjera koja ne otvara čovjekove oči i čuva ga u mraku? Osoba koja nema pronicljivosti na ovom svijetu (koja je slijepa i ne vidi to) nema pronicljivosti na ahiretu. Onaj ko ne iskusi očite znakove na ovom svijetu također ih neće iskusiti na ahiretu.

Ovaj slijed znakova se nastavlja do danas. Naprijed spomenuti događaj se dogodio prije više od stotinu godina. Ovaj znak se sada ponovo pojavljuje u tome da je unuk po majci Kapetana Daglasa poslao poruku da želi dati zavjet bai’ata. On se pita koje je dobro njegov djed po majci uradio koje ga je danas snažno nadahnulo. Mi smo naravno čuli priču o unuku dr Martina Klarka koji je otvoreno rekao da njegov djed nije bio u pravu i da je Obećani Mesija a.s. bio istinit.

Hazreti Musleh Maud r.a. kaže da iskreni vjernik treba uvijek ostati zauzet u ibadetu i spominjanju Boga da vidi taj dan kad mu Bog otkriva istinu islama i Svoje vlastito Biće i on vidi svijetlo lice Časnog Poslanika s.a.v.s. i svijetlo Božije lice. Kad osoba doživi ovo onda dani, i noći, i godine mogu biti sretni ili nesretni, oni su za njega isti. Nije važno šta se događa, takva osoba je uvijek sretna i zadovoljna i ne boji se nikoga.

U toku sudskog procesa Karam Dina protiv Obećanog Mesije a.s. kojem je predsjedavao hindu sudija, Arjasi su ga poticali da definitivno kazni Obećanog Mesiju i on je obećao da će to uraditi. Ahmadi muslimani su bili jako zabrinuti zbog ovoga i savjetovali su Obećanom Mesiji a.s. da nekako ode u Kadian gdje bi bio siguran. Obećani Mesija je odgovorio da ne može biti posve siguran ni u Kadianu jer za njega može biti izdan nalog ako bude i u Kadianu ili bilo gdje drugo. Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Ko može staviti ruku na Božijeg lava!’ Sudski postupak je predstavljen pred dvojicom sudija i oni su obojica imali svoje zaslužne kazne; jedan od njih je bio razriješen a drugom je sin postao mentalno bolestan i ubio se tako što je skočio sa krova.

Kad čovjek postaje Božiji, sve u svijetu postaje njegovo. Baš kao što je bilo objavljeno Obećanom Mesiji a.s. na pundžabi jeziku: ‘…….. (Ako vi budete Meni predani, cijeli svijet će biti vaš)’. (Tadhkirah, str. 609, izdanje 2009.) Ništa na svijetu neće biti u stanju da vas povrijedi. Budite predani Bogu i molite Ga da tako ostanete. Ovo će vam donijeti mir, i vaša djeca, prijatelji i porodica će također biti u miru. Trebate zapamtiti da, ukoliko Džemat nije u miru, njegovi pojedinci ne mogu biti u miru a Džemat je u miru kad je vaša buduća generacija također u miru.

Hazreti Musleh Maud r.a. se sjeća dana sudskog postupka Martina Klarka. On je bio u teškoćama i molio je Boga i vidio je u snu kako dolazi kući iz škole i pokušava da uđe u svoju kuću ali tamo nalazi mnogo uniformisanih policajaca. Jedan od njih ga je zaustavio od ulaska u kuću ali je drugi rekao da je on član porodice i treba ga pustiti unutra. Onda je vidio podrum svoje kuće koji je izgradio njegov djed. Vidio je Obećanog Mesiju kako sjedi u podrumu koji je policija napunila životinjskim đubretom za gorivo i neki policajci su bacali ulje na đubre i zapalili ga. Hazreti Musleh Maud je pokušavao da ugasi vatru ali ga je policajac uhvatio i fizički ga zadržao. Upravo tada je vidio slijedeće kako je bilo napisano izraženim i lijepim pismom: ‘Ko može zapaliti Božije omiljene ljude!

Za istinske vjernike je sigurnost i mir na ovom svijetu kao i na Ahiretu. Hazreti Musleh Maud r.a. kaže kako je doživio niz događaja u toku života Obećanog Mesije  kad on nije imao nikakve moći ali je Bog osigurao njegovo čuvanje.

Kapetan Daglas je rekao kako je bio uznemiren da je sudski postupak bio lažan tako da je donio odluku i istina je bila dokazana. On je kasnije rekao da nije vidio nikoga tako tolerantnog kao što je Obećani Mesija a.s. kad ga je obavijestio da može pokrenuti sudski postupak protiv ovih koji su podnijeli lažni postupak protiv njega ali je to Obećani Mesija odbio.

Bilo je vrijeme kad Ahmadi muslimanima nije bilo dozvoljeno da idu u džamiju u Kadianu, vrata džamije su bila zatvorena i bili su zabodeni kolci na putu tako da oni koji budu išli u džamiju padnu u mraku i Ahmadi muslimanima je bilo zabranjeno da idu na bunar. Gdje su svi ovi ljudi otišli!? Njihova djeca su postala Ahmadi muslimani i djeca onih koji su radili da zbrišu Ahmadijat sada ga aktivno šire. Obećani Mesija a.s. je jednom prenio svoj san u kojem je vidio kako se Kadian proširio do rijeke Beas i bio naseljen daleko prema sjeveru. Dok je bilo vrijeme kad je tamo bilo samo osam ili deset Ahmadi kuća siromašnih porodica. Drugi su došli kao gosti. Ali sada je Kadian procvjetao.

Danas, Božijom milošću Kadian se raširio još dalje i tamo su izgrađene prelijepe zgrade i privatne i zgrade Džemata kako smo svjedoci napredovanja grada Obećanog Mesije a.s. Bilo je nekad vrijeme kad je kuća jednog hindu koji se suprotstavljao Džematu bila uz džamiju Mesdžid Aksa i koji se svađao i kaže da ga je uznemiravala dječija galama i da se previše ljudi okupljalo tamo. Sa proširenjem džamije, ono što je nekad bila njegova kuća sada je dio džamije.

Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da je doživio vrijeme kad je Obećani Mesija a.s. bio društveno bojkotovan i kad su ga ljudi ismijavali i kamenovali ga. On je rekao da su 55% ljudi koji sjede ispred njega bili oni koji su mu se nekad suprotstavljali ali su se kasnije pridružili Džematu.On je rekao da je poslije hazreti halifatul Mesiha r.a. podignuto uzbuđenje u Džematu, ali šta je postalo od ovih ljudi!? Oni su bili prezrivi i rekli da neće biti robovi djeteta. Ali je Allah stavio toliko straha prema tom djetetu u srca da su oni napustili Kadian i nisu se vratili. Oni su se hvalisali da je 98% Džemata bilo uz njih a samo 2% je bilo s Halifatom. Ali sada čak ni 2% ne ostaje s njima a više od 98% je uz Halifat.

Danas, u 2014. godini kad se održava hutba petkom skup u Londonu je bio veći od skupa kojem se obratio hazreti Musleh Maud r.a. Zapravo, čak skup u džamiji Mesdžid Fazl, London bi bio veći od onoga kojem se obratio hazreti Musleh Maud. Ovo su posebni znakovi Božije pomoći i potpore. Oni su znakovi istinitosti Obećanog Mesije  a.s. i o Božijoj pomoći koju Njegov Halifa uživa. Da Allah dadne da ove stvari uvijek držimo u vidu i da one uvećaju našu vjeru i vjeru naše djece!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp