U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovi dova

Kratki sadržaj

Današnja hutba petkom je bila bazirana na govoru i pisanju Obećanog Mesije a.s. koji objašnjavaju znakove primanja njegovih dova, njegove znakove i Božiju pomoć u njegovu potporu.

Obećani Mesija a.s. je rekao kako je jedanput Navab Ali Muhammed Khan sahib  pisao radi dova za olakšanje nekih finansijskih teškoća sa kojima se suočio. Obećanom Mesiji a.s. je objavljeno da će ove teškoće biti uklonjene tako da mu je on napisao pismo u kojem je ovo spomenuo. Nekoliko dana kasnije njegove teškoće su bile uklonjene poslije čega je Navab Ali Muhammed sahib stekao duboko povjerenje u Obećanog Mesiju. Jedanut je Navab sahib pitao Obećanog Mesiju o nekim ličnim i privatnim stvarima i čim je ubacio pismo u poštu Obećanom Mesiji a.s. je bilo objavljeno da će mu Navab sahib poslati pismo na ovu temu. Tako ga je Obećani Mesija obavijestio o ovom preko pisma. Navab sahib je bio iznenađen kad je pročitao da je ova stvar bila otkrivena Obećanom Mesiji koju niko nije znao osim Navab sahiba. Poslije ovoga je snaga njegove ljubavi i predanosti prema Obećanom Mesiji a.s. neizmjeno porasla. On je ova iskustva zabilježio u maloj knjižici i nosio ju je sa sobom.

Drugi ashab Obećanog Mesije a.s., Saith Abdur Rahman sahib, koji je imao neki poslovni/trgovinski sukob tražio je dove. Obećanom Mesiji a.s. je bilo objavljeno da će Allah riješiti Saith sahibove prepreke ali da će kasnije učiniti da njegove uhodane i sređene stvari zapadnu u zbrku i nered. Nekoliko dana kasnije njegov trgovinski sukob je bio riješen i imao je ogroman uspjeh u poslu ali se kasnije njegova dobro uhodana stvar raspala u skladu sa objavom Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesija a.s. je rekao da je imao dvije dugotrajne bolesti. Jedna je teška glavobolja od koje je bolovao dvadeset pet godina i također je osjećao nesvjesticu. Doktori su napisali da takvi pokazatelji vode epilepsiji. Zaista, stariji brat Obećanog Mesije je imao ove pokazatelje koji su doveli do epilepsije koja je uzrokovala njegovu smrt. Obećani Mesija a.s. je molio Allaha da bude izliječen od ove bolesti. Jedanput je u viziji vidio kako se bori sa nekim mračnim stvorenjem veličine ovce koje ga je napalo. U njegovo srce je stavljeno da je ovo stvorenje bila epilepsija. Poslije ovoga su ovi opasni pokazatelji otišli i Obećani Mesija je samo povremeno osjećao nesvjesticu. U jednom od predskazanja je rečeno o Obećanom Mesiji da će biti umotan u dva žuta čaršafa/pokrivača. Ovi žuti čaršafi su značili dvije bolesti, od kojih je jedna bila nesvjestica a druga povećan šećer. Obećani Mesija je smatrao da su doktori mišljenja da šećer dovodi ili do pogoršanja vida ili se može razviti u rak. Obećani Mesija a.s. je primio objave koje su ga uvjerile da će biti spašen od oba ova stanja.

Obećani Mesija a.s. je napisao kako je njegov iskren drug maulvi Abdul Karim sahib umro od raka 1905. Obećani Mesija je krajnje srčano molio Allaha za zdravlje maulvi sahiba ali kad je molio, objavljene su mu objave koje nisu bile osiguravajuće, zapravo su ukazivale na to da on neće biti bolje. Na kraju je Obećanom Mesiji a.s. preko Kur’anskih ajeta objavljeno u smislu  da se nijedna osoba ne smije smatrati nezamljenjivom i trebamo sve svoje povjerenje staviti u Boga. Obećani Mesija a.s. je šutio  poslije ove objave i razumio je da je maulvi sahibova smrt bila sigurna. Allah nije bio neobazriv za bol i muku s kojima je Obećani Mesija činio dove za maulvi sahiba i Obećanom Mesiji je umjesto njega za druga dat Abdur Rahman. On se također razbolio od neke bolesti ali je bio izliječen poslije dova Obećanog Mesije. Zaista, kad Allah ne prima jednu dovu On prima drugu dovu umjesto nje.

Obećani Mesija a.s. je rekao kako je osobito predskazanje o vremenu Obećanog Mesije  bilo da će biti uvedeni novi načini prevoza. Časni Kur’an spominje da će kasnije doba biti kad ženska kamila bude napuštena kao način prevoza. Obećani Mesija a.s. je rekao da su ljudi u toku hadža putovali na leđima kamile ali da će uskoro ona biti zamijenjena željeznicom. Ljudi kažu kako u Saudijskoj Arabiji nema željeznice. Međutim, u toku je gradnja vrlo brze željeznice čiji se završetak očekuje do 2015. Ponekad treba vremena da se riječi poslanika ostvare ali se to sigurno dogodi. Kamile su još prije mnogo godina napuštene kao način prevoza, svakako prije mnogo godina.

Nakon što je bio od Boga obaviješten Obećani Mesija a.s. je unaprijed proglasio to jest dao predskazanje o tome kakav će biti kraj Abdullah Athama koji je bio veoma neuljudan o blagoslovljenoj ličnosti Časnog Poslanika s.a.v.s. Ovo predskazanje je reklo da će on umrijeti u toku petnaest mjeseci ali je također rečeno ako on odustane da neće umrijeti u toku petnaest mjeseci. Za njega je bio uvjet da pokaže kajanje za ono što je rekao. Obećani Mesija a.s. je napisao da je oko šezdeset do sedamdeset ljudi, polovina njih su bili kršćani a polovina muslimani, bili svjedoci da se Abdullah Atham pokajao za svoje nepoštovanje prema Časnom Poslaniku i u čuđenju kaže kako je bilo drsko da su ljudi još uvijek poricali da se on pokajao. Osnova njegovog nepoštovanja bila je da je Časnog Poslanika nazvao, Bože sačuvaj, Deđalom  (Anti-Krstom). Ovo predskazanje nije reklo da će Atham biti razrješen ako postane musliman. Obećani Mesija a.s. objašnjava da je svijet pun onih koji negiraju islam i da samo negiranje islama ne vodi kazni na ovom svijetu. Međutim, Atham je umro u toku života Obećanog Mesije a.s.

Obećani Mesija a.s. je rekao da blagoslove Časnog Kur’ana nije predstavio tek kao priče nego je zapravo predstavio njegova čuda koja su se dogodila u njegovom ličnom iskustvu, na primjer zemljotresi i kuga. On je rekao da je predvidio ove strašne događaje dvadeset pet godina ranije u svojoj knjizi Barahin e Ahmadija. On je dodao da ima mnogo zaraza i nevolja koje će doći i koje će se raširiti u mnogim zemljama svijeta i izazvati veliku zabrinutost. Obećani Mesija a.s. je rekao da je moguće da ove nevolje budu djelom odvraćene ako se ljudi budu bojali Boga. Ali, dodao je, da su srca također isuviše otvrdla.

Obećani Mesija a.s. je rekao da svijet islama nije više isti i ispunjen je lošim moralom a odanost i iskrenost prema Bogu ne postoji. Međutim, Bog je želio da ih oživi i s jedne strane je poslao Svog izaslanika da uputi ljude a s druge strane da znanje i nauka cvjetaju tako da ljudi mogu izoštriti svoj intelekt. Bog također pokazuje nebeske znakove kao ubjedljive dokaze. Činjenica da pobožni ljudi prihvataju Obećanog Mesiju pokazuje da također ima dobrih ljudi.

Obećani Mesija a.s. je rekao kad Bog pošalje Svoje određene osobe On također šalje znakove u njihov prilog. On je rekao da se stotine hiljada ljudi osvjedočilo u njegove znakove iako je rekao da se sigurni znakovi u njegovu potporu nisu prestali pokazivati jer Allah može učiniti da se oni pojave kad god On želi. Jedan novi musliman je pitao Obećanog Mesiju a.s. za znak i Obećani Mesija je rekao da nije bilo oskudice znakova za onog ko traga za istinom ali ako taj još uvijek treba novi znak Obećani Mesija a.s. se može skoncentrisati i siguran je da će Bog pokazati nešto. Međutim, ako se ne cijene raniji znakovi onda je Obećani Mesija rekao da zanos koji je potreban za traženje novog znaka ne može biti stvoren jer je  zanos neophodan da se skoncentrišemo i tražimo znak od Boga. On je rekao da su znakovi za mudre da ih prepoznaju i ako Bog nekoga ne osposobi, osoba može vidjeti hiljade znakova a ipak da se ne okoristi od njih. Obećani Mesija a.s. je rekao da pojava znakova nije u njegovoj ovlasti ili moći; to ovisi o Božijoj volji i milosti. Bilo je stavljeno u srce Obećanog Mesije a.s. da ovaj zahtjev za znak ima sličnost sa Abu Džehelom. Zaista, Časnom Poslaniku s.a.v.s. je dato hiljade znakova ali se Abu Džehel nije okoristio ni od jednog od njih.

Obećani Mesija a.s. je rekao da Bog neće ostaviti ovu misiju bez dokaza i za svakoga ko njega negira određeno je da bude osramoćen. Zašto ljudi ne misle o tome da bi ova misija, da je od čovjeka, bila dokrajčena prije dugo vremena. On se pitao zašto ljudi ne shvate da je Bog potpuno protiv onoga ko je varalica/lažov! Oni ne misle da lažov nikada ne može imati takvu hrabrost i otpor. Oni ne shvataju da samo riječi osobe koja ima Božiju pomoć mogu biti tako veličanstvene  i ogromne. Obećani Mesija a.s. je rekao da su njegovi prijatelji oni koji su ga prihvatili prije nego što su se osvjedočili u znakove. On je rekao da su ga uistinu prihvatili oni ljudi koji su ga vidjeli s dubokom pronicljivošću i razmislili o njegovim riječima. On je rekao da je samo ona osoba uz njega koja napušta svoje prednosti radi prednosti Obećanom Mesiji i koji Obećanog Mesiju a.s. uzima za sudiju za svoje lične želje i slijedi put Obećanog Mesije! On je rekao da oni koji vide znakove ne mogu steći položaj onih koji prepoznaju skrivenu istinu!

Da Allah osposobi svijet da ima razum i umjesto da iznosi zahtjeve bazirane na vlastitim željama, razumiju sadašnje stanje stvari koje plače za osobom određenom od Boga. Da oni prepoznaju onoga koga je Bog poslao tako da nered u svijetu prestane!

Klanjat će se dženaza u odsustvu za Ghulam Qadir sahiba, derviša iz Kadiana koji je umro 12. novembra 2014. sa 90 godina. On je bio među 313 derviša i naveden je pod brojem 81 u Tareekh Ahmadija. Bio je muusi i iza sebe ostavlja ženu, tri sina i pet kćeri. Da Allah uzdigne njegov položaj u Džennetu!

Dvoje drugih koji su ranije u toku godine umrli klanjat će se dženaza u odsustvu i danas će također biti spomenuti. Oni su: Mirza Muhammed Iqbal sahib koji je umro 11. juna 2014. On je također bio među 313 derviša. Drugi derviš je Chaudhry Manzoor Ahmad sahib Cheema koji je umro 26. jula 2014.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp