U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Suština blagoslovljenog mjeseca ramazana

Kratki sadržaj

‘O vi koji vjerujete! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan onima prije vas, da biste postali bogobojazni.’ (2:184)

Samo Božijom milošću mi trenutno doživljavamo još jedan ramazan, mjesec neograničenih blagoslova. Allah kaže da je u ovom mjesecu obavezan post ne da jednostavno budemo gladni od jutra do večeri nego zato da postanemo bogobojazni.

Obećani Mesija a.s. je rekao: ‘Osoba koja posti treba stalno imati na umu da post ne znači da jednostavno ostanemo gladni. Zapravo takva osoba se treba zauzeti u spominjanju Boga tako da stekne predanost Bogu i bude u stanju da napusti svjetovne želje.’ On je rekao: ‘Post znači  samo to da čovjek napušta jednu vrstu hrane, koja je za fizičko održavanje i uzima drugu vrstu hrane koja je izvor zadovoljstva za dušu. Ljudi koji poste samo radi Allaha, a ne tek kao obred treba ostati zauzet u hamd(veličanju Allaha), tespihu (učenju Subhan Allah) i tahlil (učenju ‘la ilahe illa Allah/nema Boga osim Allaha) da bi imao drugu vrstu hrane.’

Zaista, istinski vjernici se trebaju zauzeti u hamd i tespihu u toku mjeseca ramazana više nego prije i podići standard ibadeta s ciljem da steknu dobrotvornost ovog svetog mjeseca. Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je post štit i snažna tvrđava protiv vatre. Međutim, ovo bude  tako kad sve što čovjek radi bude radi Allaha i njegove noći i dani budu potrošeni u spominjanju Allaha i on ide putem bogobojaznosti.

Allah kaže kad osoba posti s ovim razmišljanjem i također ispunjava dužnosti prema ljudima njegov post postaje radi Boga i On je nagrada za post. Vrline takve osobe nisu privremene; oni ih se ne pridržavaju samo u toku ramazana. Oni imaju stvarnu pronicljivost o bogobojaznosti i oni vezuju jedan ramazan s narednim ramazanom. Ovo je to na što se trebamo upraviti, ne prihvatati bogobojaznost privremeno i da ne postimo površno, da  samo ostanemo gladni i žedni. Trebamo razumjeti suštinu duha ramazana a ne samo željeti jedan drugom ‘Mubarek ramazan’ i ostati nemarni. Sticanje bogobojaznosti treba uvijek biti prisutno u našim umovima svaki dan kad postimo ujutro i kad prekidamo post uveče. Ne smijemo odgovarati nikome na isti način ko je prema nama agresivan. Zapravo, trebamo šutiti i jednostavno im reći da postimo. Trebamo voditi računa da nema poštovanja u tome da nekom pokažemo otkrivanje činjenica i da im uzvratimo, zapravo je poštovanje postizanje Božijeg zadovoljstva. Mi trebamo voditi računa o tome ko je počašćen od Boga. Kao što je rečeno: ‘…Uistinu, kod Allaha je najplemenitiji onaj među vama ko je najbogobojazniji…’ (49:14)

Jedan isječak iz pisanja Obećanog Mesije a.s. koji će svakoga uzdrmati strahom od Allaha kaže: ‘Samo je ona osoba počašćena u očima Uzvišenog Allaha koja je bogobojazna. Allah će sačuvati samo zajednicu predanih a uništit će druge. Ovo je osjetljiv aspekt i ovdje dvoje ne mogu biti zajedno, to jest, bogobojaznost i smutnja i pokvarenost ne mogu biti na istom mjestu.  Neophodno je da ispravnost bude podržana a da bezbožnost (pokvarenost) bude uništena. Pošto Allah zna ko je ispravan u Njegovim očima, to je veliki povod za zabrinutost! Sretan je onaj ko je ispravan a nesretan je onaj ko dolazi pod (Božije) prokletstvo.

Post unapređuje ispravnost (bogobojaznost) i zato je Božija naklonost i milost na ljudima da On šejtana stavlja u lance u toku ramazana tako da se s lahkoćom može postići  ispravnost (bogobojaznost). Međutim, ako se drugim stvarima dadne važnost u toku posta i osoba bude upletena u lažnu mrežu egoizma, onda post neće biti od koristi. Obećani Mesija a.s. je rekao da je dvoličnost ne otrgnuti se od takvih lažnih mreža nakon dolaska u bai’at. To jest, vanjski proglas osobe da je posvojio ispravnost a ima pokvarenost u srcu! On je zaista nazvao velikim povodom za zabrinutost to da samo Allah odlučuje ko ima bogobojaznost. Zato je jedino utočište pokajanje, istighfar (traženje oprosta od Allaha), tespih i hamd.

Međutim, naš Bog je pun ljubavi, neka budemo žrtvovani Njemu. On kaže  da u toku ramazana On dolazi vrlo blizu čovjeku tako da čovjek traži dobrobiti koliko god može.Ovo duhovno stanište traje jedan mjesec i trebamo se u cjelosti okoristiti od toga. U toku ovog mjeseca postupci vrlina radi Allaha ubiru mnogostruku nagradu u poređenju sa običnim danima. Zato, ustanite i ukrasite svoj ibadet u skladu sa Božijom naredbom uz obećanje da će ovaj ukras biti stalan. Ustanite, i uljepšajte svoju praksu u skladu sa Božijim zadovoljstvom s namjerom da nastojite i učinite ih dijelom svog života. Ustanite, i postignite istinsku pronicljivost i shvatanje davanja prednosti vjeri nad svjetovnim stvarima u toku ovog mjeseca sa mišljenjem da će sada to biti vaš životni cilj i imajte ovo na umu: ‘…i ne uzimajte za Moje znakove ono što malo vrijedi…’ (2:42) Ovo su umni procesi koji će dati istinsku korist od ramazana.

Bog ne naređuje samo bogobojaznost, On nas obavještava da je bogobojaznost za naše vlastito dobro i ako budemo slijedili Šerijat, onda će Bog postati naš Prijatelj dok nam svjetovni ljudi ne mogu koristiti ni na koji način! Rečeno je: ‘Zaista, oni tebi neće nimalo koristiti protiv Allaha…’ (45:20) Zato, umjesto da tražite površna skloništa kod ljudi, tragajte za savršenim Božijim skloništem, Koji je ‘…Prijatelj bogobojaznih…’ (45:20) Allah kaže da On voli one koji čine stvari radi Njega i sa bogobojaznošću: ‘…zaista, Allah voli one koji se boje Boga.’ (3:77) Šta više osoba želi nakon primanja Božije ljubavi? I nakon što nađe blagoslove ovog svijeta i Ahireta! Bog kaže da svjetovni ljudi ne mogu steći kraj kao bogobojazni, oni koji podnose proganjanje svjetovnih ljudi i samo traže Božiju pomoć i nepokoravaju se prividnim moćima svjetovnih ljudi. Takvim ljudimaće biti data moć na ovom svijetu i na kraju će oni biti ti koji će pobijediti, InšaAllah.

Danas su Ahmadi proganjani u Pakistanu i drugim zemljama i rečeno im je ako budu slušali ove progonitelje, da će im sve teškoće biti uklonjene i oni će ih prigrliti. Međutim, mi trebamo voditi računa da je sve ovo prevara. Ono što oni danas smatraju svojim uspjehom postat će njihov neuspjeh. Upravo svjetovna potpora na koju se oni oslanjaju da počine vrhunsko proganjanje bit će oduvana u prašinu kao istruhlo drvo. Bog naređuje strpljenje i da tražimo samo Njegovu pomoć i obećava da će oni koji se pokoravaju biti učinjeni nasljednicima u zemlji. Ovo je bilo obećanje dato Časnom Poslaniku s.a.v.s. i zbog ove milosti također je dato Obećanom Mesiji a.s. Zaista, morat će biti učinjene žrtve ali ove žrtve će voditi uspjehu i uvećat će nivoe bogobojaznosti i dati radosne vijesti o: ‘…a kraj je za bogobojazne.’ (7:129)

Ako muslimanski ummet razumije ovu stvarnost i postanu pomagači Obećanog Mesije a.s. svi nemiri u muslimanskim zemljama i ljudima bit će uklonjeni. Nered i pustošenje u ime džihada bi se promijenilo u ljubav i mir! Ni vođe ni ulema nemaju bogobojaznosti i kao rezultat toga je javnost koja je pod njihovim uticajem također lišena bogobojaznosti. Oni budu uhvaćeni u zamku od strane ekstremista i čine djela koja su daleko od bogobojaznosti. Ulema ih mami i zavodi Božijom blizinom da počine griješne postupke. Nema nikoga da savjetuje ove mlade muškarce i druge muslimane da ono što oni rade nije pobožnost, to nije džihad, i da je zapravo daleko od bogobojaznosti. I da je Bog ustanovio vjernike kao one koji su: ‘…blagi među sobom…’ (48:30) Bog nikada neće dati da kraj takvih ljudi bude dobar i nikada neće tako okrutne ljude učiniti nasljednicima u zemlji!

Može li Bog učiniti one koji uzvikuju slogane ‘halifata’ nasljednicima u zemlji? Može li Milostivi Bog pomoći tlačiteljima? Onaj Bog Koji je poslao Časnog Poslanika s.a.v.s. kao ‘milost za sve svjetove?Da li bi On dozvolio tlačiteljima da napreduju u svijetu u ime Njegovog voljenog Poslanika? Sigurno da ne bi. Halifat je trebao biti osnovan s Božijom pomoći i potporom u skladu sa predskazanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. kroz Obećanog Mesiju a.s. i osnovan je. Bilo koji drugi poklič podignut u ime halifata je put ka sticanju svjetovnih dobiti u ime vjere i da se domognu vladavine.

Huzur je rekao da ga je prošlog petka intervijuisao jedan TV kanal i on im je rekao da je ispravni halifat već osnovan. Halifat ne može biti osnovan kroz tlačenje, on je osnovan kroz Božiju pomoć i potporu. Da samo muslimanski ummet također ovo razumije, njihova uzajamna borba i otimanje za vlast bi prestali. U toku ramazana mi također trebamo moliti Allaha za muslimanski ummet; zbog njih anti islamske zavjere dobivaju priliku da ozloglase islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. Nedavno je u svjetlu ovog zanosa oko halifata, jedan profesor vjerskih studija iznio neka uvredljiva opažanja o halifat e Rašidiin i Časnom Poslaniku s.a.v.s. Muslimanska ulema i vladine vođe su isuviše zauzeti da ugrabe moć i da je onda čuvaju. Ako bilo ko odgovara  na ovakve uvredljive optužbe to je Ahmadija Džemat i mi smo odgovorili.

Ovi ljudi koji su protiv islama i gaje zlobu o Časnom Poslaniku s.a.v.s. sada su napravili novi filmo Časnom Poslaniku s.a.v.s. i hazreti Ajšir.a. koji će se danas istovremeno prikazati u Vašingtonu i Berlinu. Ovi ljudi pretpostavljaju da mogu, Bože sačuvaj, učiniti Časnog Poslanika s.a.v.s. metom ismijavanja i rugla. Njihov život na ovom svijetu i na Ahiretu bit će uništen ali oni ne mogu vidjeti svoj kraj. Bit će podignut protest protiv ovog filma ostajući u granicama zakona. Huzur je tek juče saznao o ovome i dao nalog Džematu Njemačke o tome i rekao da Džemat SAD također treba učiniti cjelovit napor u ovom pogledu. Međutim, Huzur je rekao da je istinski izraz ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. i podržavanju njegove slave i uzvišenosti (čestitosti) uobilnom učenju salavata. ‘Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanAllahilazim; Allahume sali ala Muhammedinve ala lai Muhammed. (Uzvišen je Allah, hvale vrijedan, Sveti je Allah, Veliki. Blagoslovi, o Allahu, Muhammeda i narod Muhammedov),’ Svaki Ahmadi musliman u svijetu treba salavatimaispuniti zrak danas i u toku ramazana. Dok je ovo naš odgovor na napade neprijatelja, to također ulijeva bogobojaznost u nas i bogobojaznost je to što nam daje radosne vijesti o dobrom kraju. Neprijatelji islama će biti svedeni na razbijene komadiće i bit će oduvani dok će uspjeh i dobar kraj biti za istinski bogobojazne. InšaAllah!

Muslimanski ummet treba da razumije da su ih šejtanske sile zavele da se bore jedan s drugim. Odakle se odjednom pojavilo takvo sektaško nasilje? Njega su zapalile određene vanjske sile tako da islam mogu dovesti na zao glas. Ove sile napadaju iznutra potičući sektašku borbu dok se njihov vanjski napad sastoji od pravljenja uvredljivih filmova o Časnom Poslaniku s.a.v.s. Oni su upoznati da će se u reakciji na takve filmove muslimanski svijet uhvatiti u talas ljutnje i ogorčenja i da će biti buna i nemira koji će omogućiti dalju hranu ovim silama da ozloglase islam. Ove šejtanske sile su stvorile šejtanski vrtlog i nema nikoga da muslimane izvuče iz toga.  Oni odbijaju jedini izlaz koji postoji za njih! Trebate činiti dove  da se oni opamete i prihvate Obećanog Mesiju a.s. i dožive pobjedu islama.

Za to vrijeme Ahmadi muslimani trebaju ne samo sjediti zadovoljni s prihvatanjem Obećanog Mesije a.s. i što su vezani za halifat. Mi trebamo uvećati svoj nivo bogobojaznosti dok postimo i s ciljem da postanemo istinski Božiji robovi, bogobojaznost je ključ a ramazan je veliki izvor napredovanja u bogobojaznosti i trebamo se u cjelosti okoristiti od toga. Radi ovoga nas je Allah također uputio: ‘A ovo je Knjiga koju smo Mi objavili – puna blagoslova. Zato je slijedite, i budite bogobojazni da vam bude pokazana milost:’ (6:156)

Ako se hoćemo okoristiti oddobrotvornosti ramazana, ako hoćemo da imamo dobar kraj, ako hoćemo da vrata napretka budu otvorena i ako hoćemo da steknemo Božiju milost i da ne postanemo kao oni bez vođe i koje su zaveli i prevarili ljudi koji potiču njihova osjećanja u ime islama, onda Bog kaže: Pogledajte na naredbe u Kur’anu i stecite istinsko shvatanje o njima i zamislite se nad naredbama Kur’ana kroz oči Obećanog Mesije a.s. koji je poslan od Allaha u ovo doba u istinskoj predanosti Časnom Poslaniku s.a.v.s. Obećani Mesija a.s. je rekao da ne smatra da je od njega ona osoba koja svjesno napušta bilo koju od sedam stotina naredbi Časnog Kur’ana. Kao što je ranije spomenuto u ovoj hutbi, ovo je veliki povod za zabrinutost. Allah je uvijek milostiv i kaže da vrata Njegove milosti ostaju uvijek otvorena onima koji budu poprimili bogobojaznost.

Ponekad ljudi ne daju važnost nekim naredbama zbog svjetovnih dobiti. Imetak, djeca, posao i druga svjetovna zanimanja im izgledaju privlačna i oni završe tako da čine nešto što ne samo da nije bogobojaznost nego je čak izvan područja moralnosti. Sva opskrba dolazi od Boga; On je Glavno vrelo sveg imetka. Ako neko gomila imetak govoreći laž, otimajući prava drugih ili kroz prevaru, takav imetak nije izvor dobra, to na kraju postaje izvor zla. Allah kaže da trebamo sticati opskrbu kroz poštena sredstva kako bismo izbjegli kaznu, i da je bogobojazan onaj kome je data opskrba kroz poštena sredstva; ova opskrba dolazi od Boga sa puteva i sredstava izvan zamisli. Rečeno je: ‘…A onaj ko se boji Allaha – On će za njega napraviti izlaz za spas (65:3) ‘I opskrbit će ga odakle on ni ne pomišlja. A onome koji se uzda u Allaha – On je njemu dovoljan. Uistinu, Allah će ispuniti Svoju odredbu. Allah je napravio plan za svaku stvar.’ (65:4)

Obećani Mesija a.s. je rekao da je Božija naklonost da On bogobojaznu osobu oslobađa od onoga što je odvratno u svijetu i Lično obezbjeđuje za takvu osobu.Allah napravi put za bogobojaznu osobu u vrijeme svake teškoće i obezbjeđuje za njega odakle on nije čak mogao ni zamisliti. On je rekao da oni koji tvrde da su bogobojazni ali također kažu da doživljavaju nedaće, ili imaju previše svjetovnih želja ili je njihova tvrdnja o bogobojaznosti pogrešna. U svakom slučaju ono što Allah kaže ne može biti pogrešno! Neki možda kažu da nevjernici imaju veliki imetak i žive u luksuzu. Međutim, Obećani Mesija a.s. je rekao da oni možda svana izgledaju sretni ali su zapravo zapleteni u stanju nemira. Takvi ljudi onda traže puteve da postignu unutrašnji mir i spokoj kao što rade ovisnici o drogi. Ako je osoba istinski bogobojazna ona će imati unutrašnji mir čak i u oskudici. Zaista je Božiji blagoslov kad  osoba nema previše nepotrebnih želja! Ahmadi trebaju nastojati i usaditi ove vrijednosti u toku ramazana gdje su svjetovna zadovoljstva ograničena na ono što je dozvoljeno. Zaista,  bogobojazni ljudi, koji su imućni troše svoj imetak za Božije zadovoljstvo. Huzur je rekao da je prije nekoliko dana gledao knjigu o ChaudhryZafrullahsahibu koju je napisao BashirRafik sahib. U njoj je jedan događaj o nekomimućnom političkom vođi koji je, kad bi dolazio u London sa svojom porodicom iznajmljivao cijelo krilo u hotelu. Jedanput je došao sam ali je ipak rezervisao cijelo krilo i rekao kako ima para da plati za to tako da ne može živjeti u skučenim uvjetima. Pitao je Chaudhry sahiba gdje on boravi. Chaudhry sahib mu je rekao da boravi u misionarskoj kući sa BashirRafiksahibom gdje također i jede. Ovaj imućni političar je pitao Chaudhry sahiba zašto se ne okoristi svojim imetkom i zašto boravi u tako skučenim uvjetima! Chaudhry sahib je rekao ovom političaru da troši pare rasipno, Chaudhry sahib ih je štedio i koristio za obrazovanje studenata i na zadovoljavanje potreba siromašnih i da pomaže bespomoćne. Dodao je da mu ovo daje takav mir koji svjetovna osoba ne može postići i rekao mu da moli Boga da i ovaj imućni političar također otkrije ovaj mir.

Ovo su bili ljudi koji su bili uspješni u svjetovnim terminima a ipak su bili nenaklonjeni prema svjetovnom. Takvoj osobi je data radosna vijest o Džennetu i na ovom i na Drugom svijetu. Da nas Allah osposobi da izvučemo dobrobit iz ovog ramazana na takav način da visoki standardi bogobojaznosti postanu stalni dio našeg života i da možemo sudjelovati u Džennetu oba svijeta i da naš kraj bude dobar i da postanemo istinski uzori islama. Da opovrgnemo i odbijemo svaki napad neprijatelja islama s našim riječima, i praksom, i svojim predanim dovama i ibadetom. Danas će se samo Džemat Obećanog Mesije a.s. boriti sa anti islamskim šejtanskim silama. Muslimanske mase ne shvataju njihovo spletkarenje – možda ima pojedinačnih vođa među muslimanima dobre namjere i čak ni oni ne shvataju situaciju. Oni pretpostavljaju da će biti uspješni uzimanjem vanjske pomoći! Dok su u stvarnosti uhvaćeni u ovaj trik koji će izazvati njihovu propast. Naš savjet nema djelovanja; mi smo iskreno zabrinuti za njih ali oni su protiv nas! Mi trebamo moliti Boga za milost za muslimanski ummet i također moliti za one Ahmadi muslimane koji su proganjani. Više od bilo čega drugog trebamo moliti Boga da postignemo istinsku bogobojaznost u ovom ramazanu tako da kroz to možemo doživjeti da protivnici islama propadnu. Da Allah dovede do istinske revolucionarne promjene u nama u toku ramazana!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp