U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Konferencija o nekim živim religijama

Kratki sadržaj

U zadnjoj hutbi petkom Huzur je dao izlaganje u pogledu predskazanja o Musleh Maudu koje je dato Obećanom Mesiji a.s. i objasnio svjetovno i duhovno znanje hazreti Musleh Mauda r.a.i također spomenuo mišljenja drugih o njegovom nenadmašnom znanju i njegovom komentaru Časnog Kur’ana. Ova mišljenja i njegova dostignuća su veoma opširni i trebalo bi nam mjeseci i godine da ih spomenemo. Međutim, Huzur je danas govorio o aspektu koji je želio spomenuti prošlog petka ali nije mogao zbog nedovoljnog vremena. Ovo se odnosi na događaj od prije 90 godina i vezan je za grad London.

Ovdje je, u Londonu, 1924. održana konferencija koju je hazreti Halifatul Mesih II r.a. uveličao svojim prisustvom. Ovih dana Džemat je poznat drugima i imamo veze; zbog proganjanja Ahmadi muslimana mnoge organizacije za ljudska prava znaju o nama. Zbog naših veza, članovi parlamenta i akademici ovdje i u drugim zemljama znaju o nama. Mi tada nismo imali ove veze. Pa ipak je Allah stvorio posebne okolnosti i poslije diskusija  je menadžment konferencije pozvao hazreti Musleh Mauda r.a. da doputuje u  London i obrati se konferenciji. Ovo je rođeno iz posebne Božije potpore. Nije bila mala stvar za hazreti Musleh Mauda r.a. da putuje sa jedanaest ljudi, imajući u vidu finansijsku situaciju Džemata u to vrijeme. On je sam platio za svoje troškove a za putne troškove drugih morao se uzeti zajam.

Na početku je bilo odlučeno da ne putuju. No, kasnije je, poslije dova i istihare, i savjetovanja sa Džematom poduzeto ovo putovanje s posebnom Božijom pomoći. Ovo je bilo prvo putovanje hazreti Halifatul Mesiha u Evropu. On je također otišao (u obilazak) u nekoliko drugih zemalja uključujući Siriju i Egipat. Samo je hazreti Halifatul Mesih II r.a. imao priliku da posjeti Arapske zemlje jer se situacija kasnije pogoršala i nastavile su se stavljati zabrane. Danas je Huzur kratko govorio o ovoj konferenciji i dojmovima i mišljenjima Engleza o hazreti Halifatul Mesihu II r.a. Ova mišljenja i dojmovi potvrđuju njegovo izuzetno akademsko junaštvo kao i  posebnu Božiju pomoć i ova pripovjest također ima neke historijske aspekte o kojima naša omladina treba biti upoznata.

Prekomorsko putovanje se tada obavljalo morem i trajalo je mnogo dana. U toku putovanja je hazreti Musleh Maud r.a. klanjao namaz na platformi broda između prvog i drugog razreda, i kad je završio sjedio je sa svojim ashabima i dogodilo se da je u to vrijeme tuda prošao brodski doktor, koji je bio Italijan. Vidjevši ih, on je spontano primijetio: ‘Isa (isus Krist) sa svojih dvanaest učenika!’ Dr Hashmat  Ullah sahib prenosi da je bio zapanjen kad je ovo čuo. Italijan, koji je bio sljedbenik Pape, rekao je nešto krajnje ispravno i duhovno. Dvanaesta osoba koja je putovala sa hazeti  Halifatul Mesihom II r.a. bio je dr Muhammed Sharif sahib koji im se pridružio ali je putovao privatno.

Ova konferencija je naširoko poznata kao Wembley konferencija. Na početku 1924. vođa socijalista Willian Loftus Hare predložio je da se skupa sa obnovljenom Webley izložbom  održi religijska konferencija na koju trebaju biti pozvani religijski predstavnici religija Britanske imperije da objasne principe svojih vjera. Organizatori ove konferencije, koja je uključivala neke orijentaliste, složili su se s ovim prijedlogom i oformljen je odbor pod nadzorom Škole orijentalnih studija sa Univerziteta u Londonu da obave široke pripreme za ovu konferenciju. Za mjesto održavanja konferencije je izabran Imperijalni institut a dani utvrđeni za konferenciju su bili 22. septembar do 3. oktobra. Odbor je također izabrao da pozove predstavnke slijedećih religija: hinduizam, islam, budizam, zoroastrianizam, sikizam,jain(jedna grupahinduizama), sufizam, brahmo samađ(jedna grupahinduizama), arya samađ(jedna grupahinduizama), konfučizam itd.

Iako je maulvi Abdul Rahim Nayyer sahib bio u Londonu od 1923. onnije znao o ovoj velikoj konferenciji koja je predložena. Nakon što je odbor izabrao govornike za konferenciju i dio 1924. je također već prošao,maulvi sahib je slučajno čuo o konferenciji i otišao je da vidi jednog od sekretara odbora. M.M Sharples je također smatrao da na konferenciji treba također biti uključeno Ahmadija gledište o islamu. Kad je ovo diskutovano na odboru, zamjenik predsjednika, dr. Sir Tomas W Arnold je predložio da za izbor govornika za konferenciju treba konsultovati Nayyar sahiba.

Mi sada ponekad gubimo nadu i kažemo da je prekasno i da seništa sada ne može uraditi. U to vrijeme je, uprkos tome što je sve već bilo uređeno, Nayyar sahib imao hrabrosti i otišao je da vidi odbor i ubijedio ih i nagovorio organizatore da prihvate njegov prijedlog o tome koga da pozovu u pogledu hinduizma, budizma i sufizma. On je za sufizam predložio ime hazreti Sufi Roushan Ali sahiba ali je također obavijestio odbor da Sufi sahib može prisustvovati samo uz odobrenje                                                                                                                                                          hazreti Mirze Bashir ud din Mahmood Ahmada, Halifatul Mesiha II r.a. Kad su ova imena predstavljena odboru, dr. Arnold i drugi su krajnje srdačno odlučili da hazreti Halifatul Mesih II treba biti pozvan na konferenciju uz molbu da sa sobom povede sufi sahiba. Tako je hazreti Musleh Maudu r.a. bila poslana pozivnica od vodećih orijentalista Britanije.

Nakon razmišljanja o ovoj stvari poziv je prihvaćen i hazreti Halifatul Mesih II r.a. je počeo pisati govor za ovu konferenciju. Njegov prijevod i pregled je bio povjeren Chaudhary Zafrullah Khan sahibu, maulvi Sher Ali sahibu i Mirzi Bashir Ahmad sahibu. Međutim, pokazalo se da je ovaj govor  predugačak za konferenciju i da nije bilo prikladno da se sažme. Odlučeno je da bude napisan novi govor  koji je hazreti Halifatul Mesih II r.a. napisao i bio je preveden (na engleski).

23. septembra 1924. bio je zlatni dan u putovanju Halifatul Mesih II i njegov nenadmašan govor pročitan je na Wembley konferenciji i to je bilo veličanstveno predstavljanje islam Ahmadijata i u istinskom je smislu donio poruku islama u Evropu. Ovo je također bilo nevjerovatno ispunjenje vizije Obećanog Mesije a.s. o održavanju govora u Londonu.

Govor je trebao biti pročitan u pet sati poslije podne, kako je komisija odredila, i do tada su ljudi slušali govore o islamu dva i po sata. Međutim, čim je bilo vrijeme za ovaj govor, publika je sjela sa željom da sluša i sala je bila puna. Prisustvo nije bilo toliko brojno na ranijim govorima. Sir Theodore Mesin koji je predsjedavao konferencijom krajnje je uljudno tražio od hazreti Halifatul Mesiha II r.a. da se obrati prisutnima. On je već bio na bini sa svojim drugovima; ustao je i ukratko rekao: ‘Gospodine predsjedniče, sestre i braćo! Prvo i prije svega ja zahvaljujem Bogu koji je u srce organizatora stavio da ljudi trebaju razmišljati na ovaj način o predmetu religije i da nakon slušanja govora o raznim religijama vidimo  koja će religija biti prihvaćena. Ja sada tražim od mog sljedbenika Chaudhry Zafrullah Khan sahiba, iz advokatske komore da pročita moj govor. Ja nemam naviku da čitam naovaj način čak na mom vlasititom jeziku zato što su moji govori uvijeknepripremljeni i traju do  šest sati. Predmet religije se ne završava ovdje na ovom svijetu, zapravo se on nastavlja poslije smrti na Drugom svijetu i čovjekova unutrašnja sreća je povezana s vjerom. Zato se zamislite nad ovim i nadam se da ćete pažljivo slušati.’

Chaudhry Zafrullah Khan sahib je pročitao govor u naredbodavnom tonu iako ga je malo grlo boljelo no, Božija pomoć je bila s njim; trebalo mu je sat vremena da pročita govor. Hazreti Halifatul Mesih II r.a. je jedanput rekao: ‘Iako je Chaudhry Zafrullah sahib čitao govor, to je bio moj jezik (koji je govorio).’ Prisutni su slušali ovaj govor u zanosu. Izgledalo je kao da su svi u publici bili Ahmadi muslimani, ljudi su do kraja sjedili sa ushićenom pažnjom. Kad se govor doticao nečega o islamu što je za njih bilo novo, neki ljudi bi od radosti poskočili u svojoj stolici. Teme kao što su robstvo, lihvarstvo, poligamija, itd, objašnjeni su krajnje razgovjetno.  Ovaj govor su sa izuzetnom željom slušali i muškarci i žene. Nakon što je govor završen primio je oduševljen i dug aplauz tako da je predsjednik sir Theodore Mersin morao čekati nekoliko minuta da dadne svoja opažanja.

Suština govora je da je hazreti Musleh Maud r.a. spomenuo formiranje Ahmadija pokreta 1889. i spomenuo je  tvrdnju Obećanog Mesije a.s. da je Mehdi kako je predskazao Časni Poslanik  s.a.v.s., i tvrdnju da je Mesija kako su predskazala Evanđelja i također muslimanske knjige. On je rekao da se zbog ove tvrdnje suočio sa snažnim suprotstavljanjem na svim frontovima. Muslimanski vjerski učenjaci su mu se također žestoko suprotstavili. Pa ipak, uprkos svog neprijateljstva ljudi su se okuplili oko njega i s Božijom milošću formirana je Zajednica koja se raširila u razne zemlje svijeta. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da su ovo bile najosnovnije tačke govora koji je dao. Hazreti Musleh Maud r.a. je dalje rekao da je poslije smrti Obećanog Mesije a.s. osnovan sistem halifata u Zajednici i da pod pokroviteljstvom halifata Zajednica ide naprijed sa osnivanjem misionarskih mjesta u nekoliko zemalja. Ljudi svih religijskih odgoja (porijekla) dolaze u islam kroz ovu zajednicu.On je također spomenuo da je Obećani Mesija a.s. vrlo jasno rekao da je potrebno da Mesija da dođe u ovo doba, kao što je predskazano, zato što je ovo zaista bilo vrijeme i stanje kad je bio potreban reformator koji je predskazan i čiji su znakovi također dati. On je spomenuo daje Obećani Mesija a.s. također rekao da Bog i dalje govori pobožnim ljudima i sluša njihove dove, On je uvijek milostiv i samilostan i slanjem Obećanog Mesije On je olakšao popravljanje svijeta. Obećani Mesija a.s. je dao dokaz Božijeg postojanja uvjeravanjem ljudi o vjerovanju u Boga, dokazivanjem Njegove Jedinstvenosti i usađivanjem veze s Njim. Hazreti Musleh Maud r.a. je vrlo jasno rekao da, ako religija ne može ponuditi savršenu identifikaciju Božijeg postojanja, nije vrijedna da se naziva religijom. On je također izložio položaj Božijih poslanika i vezu s Bogom svakog ljudskog bića radi duhovnog razvoja.On je također objasnio da je Obećani Mesija a.s. velikom mudrošću i moći predviđanja razjasnio da, iako je Časni Kur’an zadnja knjiga sa zakonom i savršena Knjiga, to ne znači da je čovjek dostigao vrhunac intelektualnog napretka. Zapravo, ljepota Kur’ana da je zadnja Knjiga je da on u sebi ima skrivenu riznicu znanja koja bude data onima koji su iskreno ozbiljni u njegovom istraživanju. Ozbiljno istraživanje vodi duhovnom napretku i ovo također olakšava osobi da nađe svjetovne i akademske predmete u Kur’anu u skladu sa ličnim razumijevanjem i pronicljivošću. Hazreti Musleh Maud r.a. je rekao da Časni Kur’an odbija optužbe da se islam širio silom i kao dokaz je dao  ajet: ‘…u vjeri nema prisile’. On je rekao da je borba dozvoljena samo kad postoje nastojanja da se uništi ili povrijedi islam. Također je objasnio razne druge predmete u svjetlu islamskih učenja, kao što su robstvo, zelenaštvo, poligamija, razvod, moralno učenje i život poslije smrti. Spomenuo je Božije znakove koji posvjedočuju istinitost Obećanog Mesije a.s. i spomenuo je slijedeću viziju Obećanog Mesije:

‘Ja sam u viziji vidio kako sjedim na govornici u gradu Londonu i iznosim istinu islama na engleskom jeziku, u vrlo dobro promišljenom govoru. Poslije toga sam uhvatio nekoliko ptica koje su sjedile na malom drveću i bile su bijele boje a njihova tijela su ličila na tijelo jarebica. Ja sam ovu viziju protumačio da znači, iako ja neću biti u stanju da putujem u tu zemlju da će moja  književna djela biti tamo objavljena i mnogi bogobojazni Englezi će prihvatiti istinu.’ (Tadhkirah, str. 239, izdanje 2009)

Prvo ispunjenje ove vizije bio je ovaj govor hazreti Musleh Mauda r.a. On je također rekao da osobi bude otkrivena istina ako četrdeset dana moli (Boga) za istinu, oslobođena od svih naklonosti. Ovo su bile riječi u zaključku  kojima se završavao govor hazreti Musleh Mauda r.a.:

‘Sestre i braćo. Božije svjetlo je zasijalo za vas, i ono što je svijet imao se, što se zbog protoka vremena smatra romantičnom pričom, pojavilo pred samim vašim očima. Božija uzvišenost vam je učinjena očitom kroz Poslanika; jeste, Poslanika čiji su dolazak predskazali svi prethodni poslanici od Nuha do Muhammeda s.a.v.s., i Bog vam je ponovo pokazao činjenicu da On nije samo Bog onih koji su mrtvi nego takođeri onih koji su živi; i da nije Bog samo onih koji su prije otišli nego također i onih  koji će poslije doći. Prihvatite, onda, ovo svjetlo, i neka vaša srca budu osvijetljena njime. Sestre i braćo, ovaj život je samo epizoda i pogrešno je zamišljati da iza njega slijedi uništenje; nema takve stvari kao što je uništenje.  Duša nije stvorena za uništenje nego za vječni život. Od trenutka svog rođenja čovjek počinje ići beskrajnim putem, smrt nije ništa nego stvar da ubrza njegov korak. Kako to da vi, koji se neprestalno borite da nadmašite jedan drugog u malim nadmetanjima, potpuno zanemarujete ovo veličanstveno nadmetanje koje se oduvijek odvija između onih koji su prije otišli i onih koji su zauzeli njihova mjesta? Zar ne shvatate da je religiozan čovjek uzdignut na Istoku i da je Bog, kroz njega, uzrokovao da ova Istina bude donesena do vaših vrata?

Budite istinski zahvalni za ovu Božiju milost koju ste primili, tako da primite još obilniju milost, i trebate trčati naprijed da primite Njegovu milost, tako da Njegova ljubav prema vama nadođe u opsegu. Kako to da ste vi, koji osuđujete sva takva opojna sredstva koja otupljuju mozak, zadovoljni sa učenjem koje ne koristi i ostaje tek čežnja duše? Vi odbijate da se sagnete pred kipovima, kako se onda možete saginjati pred zamišljenim likom Boga koji nedaje nikakav znak života? Dođite i pijte Božiji nektar života koji je Bog omogućio za vas; ovo je nektar koji ne ubija razum nego ga osvjetljava; on ne podriva nervni sistem nego ga ojačava. Radujte se, vi djeveruše i pjevajte radosne hvalospjeve, jer mladoženja je došao. On, kojeg su tražili, nađen je. On, koji je očekivan, dok oči onih koji su iščekivali nisu pobijelile, sada osvjetljava vaše oči; blagoslovljen je onaj koji dolazi u ime Gospodara. Oni koji ga nađu, nađu sve, a oni koji ga ne vide neće vidjeti ništa. I na kraju našeg izlaganja neka je hvala Allahu, Gospodaru svemira.’

Tako je s velikom mudrošću i odvažnošću hazreti Musleh Maud r.a. spomenuo odlike islama i također pozvao ljude u islam. Ovdje su spomenute samo glavne tačke ovog jednosatnog govora.  Kao što je ranije spomenuto, govor je bio izuzetno dobro primljen. Ovdje su neka od mišljenja publike.

Magazin Al-Fazl je izvijestio da je poslije govora Mirze Bashir ud Din Ahmada predsjednik konferencije rekao u svom opažanju da Ahmadija pokret i drugi takvi sadašnji pokreti dokazuju da je islam živa religija i da je visoki nivo učenosti bio angažovan za njegov preporod. Da je Mirza Bashir ud Din, koji je bio u društvu mnogih sljedbenika u bijelim turbanima, rekao je da je Ahmadija pokret važno i prirodno oživljavanje islama baš kao što je bio božanski zakon Isaa (Isusa) za božanski zakon Musaa. Njegov cilj nije da uvede bilo kakav novi vjerski zakon; zapravo je to širenje istinskog i stvarnog islama.

Predsjednik je rekao da nije trebao reći mnogo jer je govor sam pokazao svoj kvalitet i usavršenost. On se zahvalio hazreti Musleh Maudu r.a. od sebe i također u ime publike za izvanrednost reda i izvanrednost misli govora i rekao da su lica publike bila u skladu s onim što on govori. Rekao je kakoje siguran da se s pravom zahvaljuje u ime publike i ispunjavanja dužnosti da ih predstavlja. Čestitao je hazreti Musleh Maudu r.a. na uspjehu govora i rekao da je bio najbolji među onima koji su pročitani tog dana. Također je rekao: ‘Zar ne misliš da si ovdje došao radi uspjeha koji si danas primio!’ Nakon što se konferencija završila sir Theodore Mersin je dugo vremena stajao na pozornici zahvaljujći se i ponavljajući hvalio govor.

Poglavar Slobodne crkve, dr. Walter Wash koji je bio veliki govornik, rekao je da je bio izuzetno sretan što je slušao ovaj govor. Jedan profesor prava rekao je kako je slušajući govor osjećao kao da počinje nova era. Također je rekao kad bi bilo potrošeno hiljade rupija na neki drugi način to ne bi imalo tako veliki uspjeh. Jedan svećenik je rekao da je prije tri godine vidio u snu da je Isa (Isus) došao sa trinaest učenika i sada se taj san ostvario. Huzur je objasnio da je trinaesta osoba u grupi bio Chaudhr Zafrullah Khan. Gospođa Sharples, sekretar konferencije rekla je da su ljudi uveliko hvalili govor i onda je rekla da je jedna osoba rekla da je Njegovo visočanstvo izgledao kao Luther ovog doba. Neki su rekli: ‘U njemu je vatra,’ a neki opet da je ovaj govor bio najbolji. Nakon što sekonferencija završila jedan profesor Njemac istupio je naprijed dok je išao ulicom da pozdravi hazreti Musleh Mauda r.a. i čestitao mu, i rekao da su    do njega sjedili vrlo važni Englezi koji bi klapnuli po svojim koljenima i govorili da su ovo veličanstvene ideje i da se tako veličanstvene ideje ne čuju svaki dan. On je rekao da su mnogi spontato primijetili: ‘Kako prelijep i istinski princip!’ Gospodin Lane, službenik visokog položaja u Indijskom uredu priznao je da je govor hazreti Musleh Mauda r.a. bio izvanredan i najbolji među ostalima.

Bhai Abdul Rahman Kadiani je prenio da je jedan čovjek otišao hazreti Musleh Maudu r.a. i rekao kako je trideset godina radio u Indiji kao misionar i proučavao je okolnosti i argumente muslimana. Međutim, nikada nije čuo nešto tako jasno i oplemenjeno kao govor predstavljen tog dana. On jena njega ostavio jako visok dojam što se tiče mišljenja, reda i argumenata. Drugi čovjek je rekao da je došao iz Francuske i da je prethodno davao prednost islamu nad kršćanstvom ali je onda dao prednost budizmu nad islamom.Nakon slušanja govora hazreti Musleh Mauda r.a. kao i gledište budista priznao je da je u stvarnosti islam najbolja religija. Rekao je da je na njega ostavio vrlo snažan uticaj način kako je oslikana izvanrednost islama i da se ni jedna druga religija ne može nadmetati s njim. M. Sharples je rekla da je jedan čovjek došao kod  njoj i rekao da iako nije bio pozvan na čaj no, pitao je može li mu biti dozvoljeno da uđe unutra zato što je želio da sretne osobu koja je došla iz Indije da predstavi islam i koji je bio vođa Ahmadi muslimana. On se sreo sa hazreti Musleh Maudom r.a. i rekao maulvi Mubarak Ali sahibu da je slušao govor budista kao i drugih ali da je ovo bio najbolji među svim govorima. Iako je gospodin Lane iz Indijskog ureda bio prisutan, njegova žena nije mogla doći. Ona je došla slijedećeg dana i srela se s ljudima iz pratnje i rekla da joj je njen muž rekao kako je govor bio uspješan i popularan. Jedna žena, ateista, rekla je da smatra da je govor bio prekrasan i da su ideje veličanstvene i istinite. Druga žena je rekla da je iz Bahai vjere ali da je poslije slušanja govora promijenila mišljenje i željela je da dalje ubuduće sluša  takva predavanja i da će, ako bude obaviještena o vremenu i mjestu sigurno prisustvovati.

Jedna žena, kršćanka, koja je prisustvovala konferenciji sa svojom kćerkom slijedila je hazreti Musleh Mauda r.a. i ustrajavala na svom pozivu na čaj. On je odbio zbog drugih zauzeća ali ona je nastavila insistirati i prinudila ga da se složi, govoreći da nije važno u koje vrijeme će doći samo da dođu! Druga osoba je rekla da smatra da je govor bio ljepši od osjećanja patriotizma.

Novine Manchester Guardian izvijestile su o konferenciji 24. septembra i rekle: ‘Događaj koji je na konferenciji izazvao uzbuđenje dogodio se kad je bila spomenuta nova sekta  islama.’ Oni su rekli da koriste termin nova sekta radi lahkoće (govora)  jer njene pristalice to ne smatraju ispravnim terminom. Novine su rekle: ‘Prema onom što ljudi ove sekte kažu,njih je prije 34 godine osnovao Mesija koji je predskazan u Bibliji i drugim knjigama. Ovaj Pokret tvrdi da je Bog položio temelj ovog Pokreta u skladu sa Svojim izričitim objavama tako da ljudi mogu spoznati Boga kroz islam. Osoba iz Indije sa bijelim turbanom, sa svijetlim, prijatnim licem i crnom bradom, čija je titula Njegovo visočanstvo Halifatul Mesih Al-Haadž Mirza Bashir ud Din Mahmood Ahmad, ili ukratko Halifatul Mesih, u svom govoru je predstavio naprijed spomenuti izazov koji je nazvan ‘Ahmadija pokret  islamu’.. Jedan od njegovi sljedbenika koji je nosio crvenu tursku kapu pročitao je govor na najizvanredniji način.. On je svoj govor, koji je uglavnom unapređivao i podupirao islam, završio strasnim pozivom u kojem je pozvao publiku da primi ovog novog Mesiju i njegovo novo učenje. Također je važno kazati da pohvale i klicanje koje je ovaj govor primio nisu dati ni jednom drugom govoru prije njega.’

Bhai Abdul Rahma Kadiani je prenio da je poslije završetka govora donesena jednoglasna rezolucija koja je zahvalila Njegovom visočanstvu za korisne informacije, akademske ideje i veličanstvensavjet. Čuvši govor, jedan profesor koji je također bio svećenik također je prisustvovao konferenciji. On je bio izuzetno impresioniran i također je sa sobom odnio neke knjige. Dok je slušao govor odskakivao je na svojoj stolici od uzbuđenja. On je kasnije rekao da će propovijedati islamske misli.

Oba govora, ovaj i onaj koji je bio napisan ranije, prevedena su na engleski jezik. Iako su činjenice i brojevi dati u njima iz tog vremena (i ne vrijede za današnje) pošto je Džemat jako napredovao ali znanje, ljepota i sve ostaje isto. Naši članovi koji govore engleski i omladina ih trebaju čitati. Da Allah ima bezgranične blagoslove na hazreti Musleh Mauda r.a. koji je za nas ostavio riznicu o skoro svakom predmetu. Fazl e Omer fondacija treba nastojati i ubrzati proces na prevodu njegovih književnih djela na razne jezike. Oni čine napore ali se traži dalja brzina.

Zatim je Huzur najavio da će klanjati dženazu namaz u odsustvu za Kemal Ahmada Krogh sahiba iz Danske. On je rođen 1942. Nakon završetka obrazovanja poučavao je razne predmete do 2003. Primio je islam 1960. i bio jedan od studenata Andus Selama Madsen sahiba. Do smrti je bio krajnje odan, iskren i drag Ahmadi musliman koji je imao žarku ljubav prema halifatu. Kad je Huzur išao u Dansku, on jeuprkos bolesti, redovno dolazio da ga sretne. Dug period vremena je služio Džemat u raznim svojstvima. Bio je obuzet ljubavljuprema širenju poruke. Njegovažena kaže kad bi došao kući kasno poslije rada Džemata počeo bi planirati za naredne skupove i onda bi sjedio do pola noći pišući izvještaje koje je slao amir sahibu i tek onda odlazio u krevet.

Amir sahib Danske piše da mu je Krogh sahib uvijek pomagao sa poslušnošću i udovoljavanjem i kad je prevod Kur’ana na Danski jezik dat glavnom ministru Danske on je bio prisutan, zapravo je on dogovorio ovaj susret. On bi održavao program svakog petka uveče za obrazovanje i obuku mladih. Napisao je mnogo knjiga i također je mnoge preveo i napravio ponovni pregled prijevoda knjige Filozofija učenja islama na Danski jezik. On je poruku islama Ahmadijata uputio mnogima u 1970. i 1980. Godine 2004. dobio je udar i uprkos bolesti ostao je redovan na džumi i skupovima Džemata. Često je pitao amir sahiba o Huzurovom stanju na emotivan način. 18. februara se razbolio i 19. februara umro. Iza sebe je ostavio ženu, sina i kćer. Njegova žena također služi Džemat i obavlja prevodilački posao.

Krogh sahib je bio veoma popularan među ljudima izvan Džemata i mnogi su ostavili svoje komentare na elektronskim medijima Danske.

Jedan komentar kaže da je Krogh sahib bio veliki čovjek kojemu su se uvijek jako divili. Bio je uzor kao akademik ali i dobro vješt u svim predmetima. Drugi komentar kaže da jeKemal sahib bio učitelj koji se nikada ne može zaboraviti. Još jedan komentar kaže da je bio vrlo impresioniran učiteljem kao što je Kemal Ahmad Krogh. Bio je dobar i ispravan čovjek. Drugi komentator kaže da kako je imao mnoge studente koji su bili i studenti Kemal Krogha i oni će ga uvijek pamtiti s poštovanjem. Oni koji su bili njegovi studenti bili su daleko ispred drugih u religijskim studijima. Drugi komentator kaže, dase nada da će biti još jedna duša u Danskoj da nastavi njegove radove koje je on započeo u gradnji mostova između Danskih i muslimanskih doseljenika. On je ovo započeo da stvori atmosferu za razgovor. Tužno jeda umjesto da unapređuju uzajmni sklad neki ljudi u našem društvu dodaju gorivo na vatru.

Da Allah uzvisi položaj umrlog, dadne čvrstinu i hrabrost njegovoj ženi i djeci i da ih uvijek čuva vezanim za Džemat.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp