U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ahmedijat u Singapuru, Indoneziji i Maleziji

Kratki sadržaj

Danas je hazreti Halifatul Mesih V a.t.b.a. održao hutbu iz Ta-Ha džamije u Singaporu.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao: “S milošću Uzvišenog Allaha On mi je još jednom omogućio da se sastanem sa Ahmadi muslimanima iz ovog regiona. Situacija u Maleziji i Indoneziji u pogledu Džemata je takva, tako da je za mene teško da tamo odem. Singapur je mjesto gdje je Uzvišeni Allah omogućio sastanak za članove ovih Džemata. Da Uzvišeni Allah napravi situaciju takvom da olakša stvari u ovim zemljama i da Halifa ima mogućnost da putuje u ove države.

Ovog puta je ovdje bilo prisutno preko tri hiljade Ahmadi muslimana iz Indonezije i Malezije, većina njih je iz Indonezije. Uz to su došli Ahmadi muslimani sa Tailanda, Miramara (Burma) i sa Filipina. Također su došli neki niahmadi. U svakom slučaju naklonost je Uzvišenog Allaha da je omogućio ove sastanke.

Indonezija je jedna od takvih zemalja u ovom regionu, gdje su zbog Ahmadijata članovi našeg Džemata okrutno proganjani i bilo je šehida. Proganjanje se dešavalo i zaista  se i dalje dešava u prisustvu državnih službenika. Ovo se nije desilo samo jednom.

Prvi put sam bio ovdje otprilike prije sedam godina. Proganjanje Ahmadi muslimana u Indoneziji je počelo malo prije moje prve (posjete). Džamije su napadane, bili su opća razbijanja, imovina Džemata je oštećena i Ahmadi muslimani su napadani i pretrpjeli su gubitke života i imovine. Poslije toga je sve više rastao divlji val neprijateljstva i gubitci života i imovine su se nastavili. Svi vi znate kako su na surov i brutalan način  Ahmadi muslimani bili ubijani u prisustvu policije. Surovost je bila tolika da su ih pošteni ljudi iz lokalnih medija također osudili. U sadašnjem dobu svijet se tako smanjio  zbog medija i detalji ovog proganjanja su dospjeli do svakoga i svijetska pozornost je okrenuta prema ovom zločinu i dignuti su mnogi glasovi protiv toga. Mi smo zahvalni svim organizacijama i pojedincima koji su se govorili protiv proganjanju Džemata. Pa ipak, Uzvišeni Allah na drugi način donese neke dobre rezultate iz svake epizode proganjanja Džemata. Zbog toga što su Ahmadi muslimani u Indoneziji zlostavljani Džemat je predstavljen na velikoj skali širom svijeta. Kad su emitovani snimci zlostavljanja Ahmadi muslimana koji su ubijeni u daleko zabačenom djelu Afrike, jedna vrlo učena osoba je odlučila da tolika surovost može samo počinjena protiv iskrenih vjernika i kao rezultat  on je prihvatio Ahmadijat, istinski islam. Ovaj zločn nije samo bio uzrok bai’ata u Indoneziji nego također i u mnogim djelovima svijeta.

Poslije Pakistana Indonezija je jedna od zemalja gdje se surovost i okrutnost nastavljaju činiti i gdje se nastavljaju brutalna proganjanja nad Ahmadi muslimanima. Iako se  situacija u Indoneziji donekle poboljšava, u Pakistanu se nastavlja. I ovo ugnjetavanje se provodi u ime Boga i Njegovog Poslanika (s.a.v.s). U ime tog Boga Čije učenje je napunjeno naredbama o ispunjavanju obaveza prema čovječanstvu u ime onog Boga Koji muslimanima daje učenju saosjećanja i pravde, u ime tog Poslanika koji je bio “milost za sve svijetove”, koji je zaustavljao okrutnost čak u toku borbe i koji je bio krajnje nezadovoljan sa svojim ashabom kad je ubio osobu koja je proučila Kelimej šehadet  (muslimansko očitovanje vjere). Kad mu je njegov ashab rekao da je kafir proučio Kelimej šehadet iz straha od njegovog mača, Časni Poslanik (s.a.v.s) ga je upitao da li je on rasjekao srce tog čovjeka i vidio da li je on to učinio iz straha ili iz iskrenosti.

U svakom slučaju, proganjanja u Pakistanu su ekstremne prirode. Ljudi koji prouče Kelimej šehadet budu zlostavljani u ime Kelimej šehadeta zbog uticaja Pakistanskih hodža na hodže Indonezije koji čine surovosti i huškaju narod. Kad god dobiju priliku, naši protivnici nastoje i nanose nam štetu. Ipak, milost je Uzvišenog Allaha da, što se  neprijatelji više suprostavljaju, istrajnost Ahmadi muslimana raste do još veće mjere. Naši protivnici ne znaju da je Ahmadijat taj istinski islam koji je usađen u naša srca i nikakva opozicija i njena žestina ne mogu od nas iščupati snažne korijene naše vjere. Vidjevši blagoslove Uzvišenog Allaha, kako se Ahmadi muslimani mogu okrenu od obećanja (zavjeta) koje su dali Bogu! Kako oni mogu prekinuti vezu sa onim koji je istinski i revno odan  Poslaniku (s.a.v.s)? Ovo je veza koja dalje pojačava našu vezu sa Uzvišenim Allahom i Časnim Poslanikom (s.a.v.s), koja nam je pokazala puteve napretka u vjeri koji su nepoznati muslimanima koji nisu Ahmadi.

Svaki Ahmadi musliman treba nastaviti ojačavati svoju vjeru uprkos suprotstavljenom neprijateljstvu i uvijek ostati čvrst primjer istrajnosti, ojačati u vjeri i moliti Boga za duhovnu snagu, zato što duhovna snagu dolazi s milošću Uzvišenog Allaha. I da bi  postigli Njegovu milost vrlo je važno da se okrenemo Njemu i da ispunimo dužnosti Njegovog obožavanja. Slično tome, praksa se treba poboljšati. Potrebno je posvetiti puno pažnje ovome. Okretanje  Uzvišenom Allahu i popravljanje prakse nije samo za one koji su proganjani. Zapravo, svaki Ahmadi treba da sebe analizira. Ahmadi muslimani sa Tailanda, Burme, iz Singapura, i iz svake druge zemlje, neće biti u mogućnosti da se poprave ako ne budu analizirali sami sebe i svoje duhovno stanje. I ako nema poboljšanja/napredovanja u (pojedincima) Ahmadijatu, onda nema svrhe da budemo Ahmadi muslimani. Svaki Ahmadi treba posvetiti pažnju na poboljšavanje svoje vjere.

Ja sam ranije spomenuo Maleziju; i tamo također postoji suprotstavljanje.  Ponekad je i tamo suprotstavljanje i nemir, ali situacija nije kao u Indoneziji. Doznali da su muslimanske organizacije stavile plakate svuda sa natpisima’Kadijani’ nisu muslimani ili tako slične riječi. Naravno kad Ahmadi muslimani prolaze pored ovih plakata njihovi osjećaji su povrijeđeni i kad vide ove plakate svuda, rastuženi su. Međutim, Ahmadi muslimani su uvijek strpljivi i ne uzimaju zakon u svoje ruke. Uzvišeni Allah zna da smo mi muslimani i mi znamo da smo bolji muslimani od drugih; mi znamo da su naša srca puna ljubavi prema Uzvišenom Allahu i Časnom Poslaniku (s.a.v.s). Zaista, Časni Poslanik (s.a.v.s) je rekao da nikoga ko izgovara “La ilahe illallah Muhammedu Resuulullah” (Nema Boga osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik) ne nazivamo kafir (nevjernik) jer ako ih zovete kafirom to će se vratiti osobi koja to govori. On je zapravo rekao ko samo kaže ‘La illahe illallah’ također je musliman. I Časni Kur’an čak kaže da osobi koja nam nazove selam ne kažemo da on nije vjernik. Takvo je učenje Časnog Kur’ana a ovi ljudi su napravili svoj vlastiti islam. Radi svojih interesa i ličnih želja oni su zapovjedi Uzvišenog Allaha napravili predmetom ismijavanje u očima drugih.

Ja sam se sastao sa predsjednikom Džemata iz Malezije i on je rekao iako su plakati tu, da narod ne obraća više pažnju na njih. Pristojni ljudi izvan Džemata su također shvatili da su ovi natpisi  djelo uleme koja od islama pravi ruglo za ismijavanje u očima stranaca, oblikujući ga suprotno učenju Časnog Kur’ana i prema svojim ličnim interesima. Međutim, istiniti islam se sastoji od naredbi Uzvišenog Allaha i Časnog Poslanika (s.a.v.s). Prije nekog vremena je kršćanski sveštenik u Maleziji rekao da je u redu za krišćane da za Boga upotrebljavaju naziv Allah zato što je On također i njihov Allah. Takozvani muslimani su digli hajku zbog ovoga i slučaj je stigao na sud. Nažalost, sud je donio odluku da samo muslimani mogu koristiti naziv Allah i niko drugi nema pravo da kaže da Allah pripada njima. Tako su ovi ovosvjetski ljudi ograničili Allahovo ime u ime Allaha! Oni smatraju da jedino takozvani muslimani imaju vlasništvo nad Allahom. Neuka ulema može govoriti stvari poput ovih ali je začuđujuće da obrazovani ljudi koji donose odluke, takvim odlukama donose loš ugled islamu. Uzvišeni Allah kaže:

” Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova.”(1:2)

to znači, On je svačiji Gospodar, da li muslimanu ili ne muslimanu. On također kaže:

“Allah uvećava obskrbu kome On hoće…” (13:27)

Da li neko drugi obskrbljuje kršćane, jevreje ili ostale? Po njihovoj (sudskoj) odluci neoprostiv je grijeh ako kršćanin kaže da ga Allah obskrbljuje. Uzvišeni Allah je rekao u Časnom Kur’anu preko ranijih Poslanika:

“Allaha, Gospodara vašeg i Gospodara vaših prvih predaka? (37:127)

Tako, kako mugu muslimani imati vlasništvo nad Allahom? Doista, u pogledu kršćana za koje je Malezijski sud donio odluku da jedino muslimani mogu koristiti riječ Allah, Uzvišeni Allah kaže:

“Ti reci: ” O sljedbenici Knjige! Dođite oko riječi jednake između nas i vas­ – da ne obožavamo nikog osim Allaha…” (3:65)

Znači, zajednička vrijednost između muslimana i kršćana je Biće Uzvišenog Allaha.  Kao što musliman ima pravo da kaže Allah, tako ima kršćanin i svi ostali. Ja sam dao ove primjere zato što me neki Ahmadi muslimani pitali u vezi ovoga. Časni Kur’an je pun primjera gdje je Uzvišeni Allah Sebe nazvao Allahom sviju. Nijedan pojedinac, religija, sekta, niti vlada i niti jedan ustavni sud nemaju vlasništvo nad Allahom. Uzvišeni Allah nije zaštitni znak (kao neke firme; op.prev.); On je Gospodar svih svjetova.

Danas jedino Ahmadi muslimani mogu reći svijetu o učenju istinskog islama i  Biću i položaju Uzvišenog Allaha i  učenju Časnog Kur’ana. Oni koji nisu Ahmadi ponizili su islam da bude povod ismijavanja za druge. Ahmadi muslimani Malezije imaju odgovornost da mudro prenesu svojim sugrađanima o učenju islama i upitaju ih zašto  prelijepa  učenja islama dovode na loš glas time što slijede takozvanu ulemu (vjerske učenjake). Neka Uzvišeni Allah odstrani njihove zastore neznanja.

Ja sam spomenuo Indoneziju i Maleziju. Možda se Ahmadi muslimani iz Singapura pitaju što pričam o drugima a došao sam u njihovu državu! Prvo, vi Ahmadi muslimani trebate zapamtiti da su vjernici kao jedno tijelo. Ako jedan osjeća bol onda i drugi osjeća bol. Zbog toga bol Ahmadi muslimana koji žive u državama gdje se dešavaju proganjanja svaki Ahmadi u svijetu treba osjećati tu bol. Ja također kažem Ahmadi muslimanima Singapura da je situacija ovdje dobra. Vlada ovdje ne dozvoljava suprotstavljanje religijama i daje slobodu da se iznesu pozitivne osobine nečije religije.  Prema tome Ahmadi muslimani trebaju proširiti rad na Tabliku (širenju poruke) sa razboritošću i prenijeti poruku islama, to jest istinskog islama svim slojevima društva.

Ahmadi muslimani koji su prisutni ovdje, bilo da su iz Singapura ili  odnekle drugo, nije važno odakle su došli, trebaju zapamtiti bilo da je situacija dobra ili loša, da mi moramo pokazati svijetu pravo lice islama i moramo učiniti očitim prelijepe aspekte života i blagoslovljeni karakter Časnog Poslanika (s.a.v.s). Uzmimo bilo koji aspekt iz njegovog života i blagoslovljenog karaktera, Uzvišeni Allah kaže da je to blagoslovljeni model za istinskog muslimana. On je savršen primjer za nas u obiteljskim stvarima, društvenim stvarima, stvarima koje se tiču stranaca i stvarima koje se odnose na ostale nacije i države. Kad drugima predstavljamo njegov život i blagoslovljeni karakter, mi također to (njegove načine) moramo staviti u praksu i da druge privučemo  svojim ponašanjem. Kad svijetu predstavljamo istinito lice “milost svim svjetovima”  moramo pokazati model ljubavi i bratstva. Kad svijetu predstavljamo  istinsko učenje Časnog Kur’ana mi im moramo reći da bismo u ovom dobu razumijeli učenje Časnog Kur’ana, Uzvišeni Allah je poslao Svog izabranika koji je bilo istinski i vjerni sljedbenik Časnog Poslanika s.a.v.s.  i dok se osoba ne veže s njim, ne može istinski razumjeti ovo učenje. Ako se oni ne povežu sa Imamom ovog doba, jedino će donositi fetve Kufra (nevjerovanja) jedni za druge i umjesto da ostale privuku bliže oni će ih udaljiti.

Svaki Ahmadi musliman treba biti zahvalan za milost Uzvišenog Allaha koji nam je omogućio da prihvatimo Obećanog Mesiju i Mahdija (a.s) prema predskazanjima Časnog Poslanika (s.a.v.s). Kako mi možemo biti zahvalni? Da bi bili zahvalni mi moramo nastojati uskladiti svoje želje prema učenju islama, žrtvovati svoje emocije i naporno raditi  da razumijemo istinsko učenje. Velika je potreba da posvetimo pažnju ovome.

Ima mnogo toga da se kaže ali vrijeme mi ne dozvoljava da detaljno pojasnim sve stvari. Milošću Uzvišenog Allaha i pored (velikih) udaljenosti On je preko MTA povezao vezu Džemata sa Hilafatom. Radi ovoga trebate staviti sebi u dužnost da slušate moje hutbe i različite programe. Prema mojim procjenama čak neki vršioci dužnosti ne slušaju hutbe petkom redovno. Ja pokušavam da dam sadržaj hutbe petkom prema trenutnim potrebama, zbog toga se sigudno trebate povezati tako da svijet može prepoznati povezanost učenja Ahmadijata.

Na kraju ja ću navesti nekoliko isječaka iz pisanja Obećanog Mesije (a.s) koji nam govore u vezi standarda koji on očekuje od nas.  On je rekao:

“Važno je da nastavite pažljivo istraživati izjavu koju ste dali: ‘Ja ću dati prednost vjeri prije svjetskih stvari’ i onda predstaviti lijep primjer u praktičnom životu.’”

“Božja pomoć dolazi samo onima koji uvijek koračaju prema pobožnosti i ne ostaju na istom položaju. To su oni čiji kraj je dobar.”

“Uzvišeni Allah nas je podučio dovi u Časnom Kur’anu:

‘… i učini ispravnim potomke moje…’’’ (46:16),

to jest, također popravi moju ženu i djecu. Dok molite Boga za nečije stanje da prođe kroz čiste promjene, također Ga trebate moliti za svoju djecu i ženu zato što se čovjek često sreće sa problemima koji nastaju zbog žene i djece.

“Potrebno je da tvoja praksa bude svjedok da si Ahmadi musliman.”

“Naš Džemat treba dobro zapamtiti da ne smije zaboraviti Uzvišenog Allaha ni pod  kakvim okolnostima. Pomoć  stalno treba tražiti od Njega. Čovjek je ništa bez Allaha.”

Treba da se svi lično preispitamo do koje mjere smo ulili u glavu čiste promjene i do koje mjere nastojimo povezati svoju djecu sa Džematom i do koje mjere nastojimo da praktikujemo učenje Časnog Kur’ana; naša praksa ( iz Časnog Kur’ana) treba biti takva  čak kad nas drugi vide da javno kažu da smo bolji muslimani od njih! Je li naš uzor takav da će protivnici islama postati privrženi islamu nakon što nas vide? Ako mi dostignemo takve standarde onda će nam oni, InšAllah, zaraditi bliskost Uzvišenog Allaha, oni će također povećati našu brojnost i suprotstavljanje Džematu će jednog dana biti otpuhano vjetrom.  Neka Uzvišeni Allah popravi sve vas i mene u vjeri i neka vas sve drži pod svojom zaštitom svake minute i uništi spletke neprijatelja.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp