U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Sirijska kriza

Kratki sadržaj

Sadašnja globalna situacija se brzo kreće ka uništenju. Pogotovo sirijska kriza može gurnuti arapski svijet u veliko uništenje i ako se u tome udruže strane sile strašna šteta koja će nastati neće biti ograničena samo na neke zemlje Azije nego će biti svijetskih razmjera. Ni zemlje u Aziji ni svjetske sile ne uviđaju da ovaj sukob može biti prethodnica  svjetskom ratu.

Ahmadi su prihvatili istinskog i revnog poklonika Časnog Poslanika s.a.v.s. i u slijeđenju svog učitelja, koji je došao da čovjeka poveže s Bogom i da utemelji bratstvo, trebaju mnogo moliti Boga za svijet da bude zaštićen od uništenja. Mi nemamo nikakvih drugih sredstava. Mi možemo pokušati i upozoriti svijet o strašnim posljedicama, kao što zaista i radimo. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je upozoravao i upozorava svjetske vođe i političare, koliko god je moguće, u pogledu ovoga i članovi Džemata su mu se također pridružili u širenju ove poruke. Neki od ovih vođa su se krajnje izrazito složili s Halifatul Mesihom i rekli mu da je ova poruka zaista potreba ovog časa. Međutim, kad je vrijeme za akciju, oni mijenjaju svoje stajalište. Ahmadi muslimani trebaju nastojati i s velikom pažnjom mnogo moliti Allaha za čovječanstvo općenito i pogotovo za muslimanski ummet da bude spašen od uništenja.

Prije nekih osamdeset godina hazreti Musleh Maud r.a. je održao hutbu petkom o situaciji s kojom se Sirija suočila u to vrijeme. On je spomenuo staru historiju Damaska i njegovom značaju prije islama, koji je kasnije također postao glavni grad u toku muslimanske vladavine. Hazreti Musleh Maud je rekao da je u to vrijeme pleme Druze započelo pobunu za neovisnost i drugi muslimani su im se pridružili protiv Francuske uprave. Hazreti Musleh Maud je rekao da je upravna vladavina u Siriji bila Francuska iako su mufti također imali vlast. Ako mufti nije želio da bilo šta bude objavljeno, guverner je bio bespomoćan. Ahmadija zajednica je odštampala neke publikacije koje su bile zabranjene od strane muftije i kad smo se u vezi ovoga obratili guverneru on je rekao da ništa ne može uraditi. Francuska uprava je odmah postupala s bilo kakvim političkim razilaženjem. U odgovoru na pobunu, francuske vojne snage su 57 sati sravnjivale sa zemljom historijske zgrade i ubijale hiljade ljudi. Obećanom Mesiji a.s. je jednom data objava: ‘Kijamet u Damasku.’ Ova objava se ispunila situacijom 1925. jer Damask nikada prije nije doživio takav stepen uništenja. Ali, neke objave su se ispunile više od jednom. U toj nesreći, koja je trajala 57 sati ili blizu toga, prema opreznom proračunu nestalo je sedam ili osam hiljada duša.

Najžalosnije je da su tu nesreću barem izazvali drugi, a sadašnju nesreću koja je u Siriji  započeta prije dvije i po godine izazvali su sami muslimani i ona je trajna. Prema opreznim proračunima do 100.000 duša je nestalo i milioni su se raselili. Cijela oblast je uništena bombama nigdje nije sigurno. Vladine sile ubijaju stanovnike i stanovnici ubijaju vladine vojske. Alavisi ubijaju sunni a sunni ubijaju Alavise i svi tvrde da uče jedan Kelimei šehadet (muslimanski proglas vjere). Ekstremisti su se pridružili pobunjeničkim sunni snagama, koje se bore u ime ‘slobode’. Šteta koju su zemlji nanijeli ovi ekstremisti jedino će biti procijenjena kasnije. Nažalost ova sadašnja nesreća poprima opasnu formu. Oni ne shvataju da se u ime slobode mase i vlada bore jedni s drugima tako opasno i da su tako oslabljeni time da sada svjetske sile čine velika nastojanja za svoje vlastite interese u ime održavanja mira i u ime sticanja slobode. Ova nastojanja mogu progutati svijet u uništenje. Neke svjetske sile kao i neke vlade ove oblasti podržavaju Sirijsku vladu dok druge vlade, uključujući većinu svjetskih sila, podržavaju pobunjeničke sile. Ovo stanje stvari je stvorilo krajnje opasnu situaciju.

Ono što je za žaljenje je da su muslimanske zemlje koje su upletene  one koje slijede učenje o kojem je Bog rekao da je bilo usavršeno i Bog je nazvao muslimane ‘najboljim narodom’. Koji dobar posao muslimani rade? U njima više nema nikakve časti; oni traže pomoć od drugih da ubijaju svoje vlastite bližnje. Bog kaže  u pogledu takve situacije: ‘A ako dvije skupine vjernika ratuju među sobom, izmirite ih; a ako jedna od njih napravi prijestup prema drugoj, borite se protiv onih koji su prestupili sve dok se ne vrate Allahovoj naredbi. A ako se povrate, izmirite ih međusobno po pravdi i budite pravedni. Uistinu, Allah voli pravedne.’ (49:10) Standard pravde postavljen je tako visoko da Bog kaže u Kur’anu: ‘…i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da ne postupate pravedno…’ (5:9) i zaista je rečeno: ‘…to je najbliže bogobojaznosti…’(5:9) Muslimanima je stalno naređivano da traže bogobojaznost. Posve je neprilično da izraelski predsjednik daje savjet koji je trebao poteći od muslimana. Čak i ako nisu mislili o onome što je Izraelski predsjednik rekao, kad je jednom dao prijedlog zapadnim zemljama vijeće muslimana je trebalo najaviti da će sami postupati s neredom u svojoj oblasti, zato što oni slijede Jednog Boga i jednog Poslanika s.a.v.s. i slijede učenje Jedne Knjige i smatraju je svojom uputom. Čak i ako je među njima postojao sukob oni bi to riješili u svjetlu svog savršenog učenja. Da se buna podigla među njima oni bi možda uzeli tehničku pomoć izvana ali  bi planiranje i ljudstvo bilo njihovo vlastito. Da je ovo bio stav muslimana niko izvana se ne bi usudio da ih izazove.

Koji interes druge sile imaju u oblasti hijadama milja daleko? Oni su ili zainteresovani za bogatstvo te zemlje ili s ciljem da dokažu svoju superiornost suprotstavljenim silama jednostavno podjarmljuju manje zemlje. U svakom slučaju, zbog slabosti muslimanskih zemalja i zato što su napustili svoje učenje drugi imaju drskosti da kažu, kao što je jedna zemlja uradila, da će oni, čak ako UN i ne dozvoli, upotrijebiti silu protiv Sirije zato što je to njihovo pravo. Razlog koji je dat za ovo ‘pravo’ je krajnje djetinjast: da UN ne može naređivati njihovu vanjsku politiku! Gdje pitanje vanjske politike stupa u jednakost ovdje? Kad je neprijateljstvo tako jako ljudi su zaslijepljeni i naoko obrazovani ljudi kažu neuke stvari. Sjedeći hiljadama milja daleko, koji posao oni imaju u ovoj stvari? Ako je to ičija stvar, to je stvar UN zato što je zemlja o kojoj je riječ uključena u njihovu povelju. Nijedna pojedinačna zemlja nema niti bilo kakvog ugovora niti bilo kakvog primjerenog poslovanja niti je u direktnoj opasnosti od ove zemlje u neredu. Gdje je primjerenost vanjske politike ovdje? Hazreti Halifatul Mesih je rekao da uopće ne razumije ovu logiku. To je samo svojeglavost i napor da  dokažu svoju superiornost. Svjetski mir se ne utemeljuje na ove načine. Za svjetski mir mora biti provedena pravda za koju krasno učenje islama kaže: ‘…i nemojte da vas neprijateljstvo nekog naroda navede da postupate drugačije (to jest nepravedno)…’ i hazreti Halifatul Mesih je ponavljajući skretao pažnju vođama svijeta pozivajući se na ovaj ajet. Ako UN bude radio na ovom principu, pravda može biti utemeljena. Ovdje nije pitanje strane politike bilo koje pojedinačne zemlje!

Druga zemlja je rekla da u Siriju neće poslati nikakve kopnene trupe da bi donijele mir nego će upotrijebiti svoju zračnu moć! To jest, oni će grad i zemlju pretvoriti u ruševine kao što su i ranije, ubijajući nevine žene i djecu, baš kao u Iraku i Libiji. Šta se tamo postiglo što se može postići ovdje? Gradovi su pretvoreni u ruševine i tamo još nema mira. Bog im je dao njihove parove (ravne njima) od njih. Ruski predsjednik je jučer napisao (u novinama New York Times) da nije pravo zaobići UN u takvim odlukama. On je jasno napisao da niko ne želi da UN imaju sudbinu Lige Naroda koja je propala. On je sigurno upravu!

U Egiptu je svrgnuta vlada radi prava masa. Rečeno je da vlada nije ispunjavala prava naroda i da ih je također proganjala. Ispravno je da je stav prethodnog Egipatskog režima bio pogrešan; međutim, nakon što je taj režim svrgnut na vlast su došli ekstremisti! Velike svjetske sile su bile zabrinute. Izvještač značajnih novina u SAD-u pitao je hazreti Halifatul Mesiha (u toku njegove nedavne posjete tamo) o budućem miru u Egiptu. Huzur je odgovorio da je režim promijenjen da bi tamo čuvao zapadni interes, ali da se to pokazalo pogrešnom pretpostavkom. Novi ljudi na vlasti nisu se dopadali Zapadu niti ljudima u Egiptu. Zato  će tamo, poslije nekoliko mjeseci opet biti krvoproliće. Hazreti Halfatul Mesih je rekao da je zaista krvoproliće počelo skorije nego što je mislio.

Uznemirenost u muslimanskim zemljama može biti stvorena iz bilo kojeg razloga, čak se iskreni  prigovor masa, kad su se zapadne sile pogrešno uplele, završio u neredu. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da je u vezi s ovim održao nekoliko hutbi na početku 2011. i objasnio da će zbog situacije u muslimanskim zemljama, šta god zapadne sile možda urade u ime mira – bilo otvoreno ili prikriveno, konačni gubitak biti na strani muslimana, zato što ove sile nikada neće oštetiti svoje interese. Kad se dogodilo krvoproliće u toku režima Hosni Mubaraka, ove sile su podržavale mase i pomogle im  da se oslobode Mubaraka. Kad naredni režim nije pazio na njihove (zapadne) interese i na vlast došla vojska, i ponovo se dogodilo krvoproliće, niko nije saosjećao s masama i nikakvo nastojanje nije učinjeno u ovom pogledu. Ovo je dvoličnost!

Muslimanske zemlje trebaju čak i sada pokazati smisao časti. Međutim, ovo će se dogoditi samo tamo gdje je bogobojaznost u srcima upravljača kao i masa, kad skupa s tvrdnjom ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. također budu učinjeni napori da njegov blagoslovljeni uzor stave u praksu, kad upravljači i njihovi potčinjeni budu osjećali bol Časnog Poslanika s.a.v.s. i budu nastojali i slijedili njegova učenja. Slijedeće su neke izreke Časnog Poslanika s.a.v.s. koje skreću pažnju upravljača kao i masa na njihove odgovornosti.

Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da će na Dan kad neće biti nikakvog drugog hlada osim Božijeg hlada, tog dana On dati hlad sedmorici ljudi i da će prvi među njima biti pravedan i pošten Imam. On je također rekao da će na Sudnjem danu najdraži i najbliže Bogu biti pravedan i pošten upravljač a najomraženiji i najudaljeniji od Boga će biti nepravedan upravljač. On je također rekao kad osoba kojoj je od Boga data dužnost i odgovornost nad ljudima a koja je nemarna u preuzimanju svojih dužnosti i ispunjavanju svojih obaveza umre, Bog će odrediti da mu bude zabranjen Džennet. Hazreti Ajša r.a. je rekla da je čula Časnog Poslanika s.a.v.s. kako kaže u njenoj kući: ‘O Allahu, ko god od mog ummeta bude određen za vođu u bilo kojem pogledu i bude grub prema Ummetu, Ti sa njim također postupaj grubo i ko god u mom ummetu bude određen za vođu u bilo kojem smislu i bude nježan prema ummetu, Ti sa njim također postupaj nježno.’ Hazreti Halifatul Mesih je rekao da su ove Božije naredbe stvari za upravljače da se zamisle nad njima. Ako žele da budu Božiji miljenici oni moraju zaustaviti nepravdu, ako žele Džennet oni moraju raditi za dobrobit svakog pojedinca bez razlike, a ovaj zadnji hadis, koji je dova, takav je da će svako s vjerom zadrhtati. Da Allah dadne razum muslimanima i da se zamisle i da razumiju.

Časni Poslanik s.a.v.s. je jednako naredio masama u pogledu njihovih odgovornosti. On je rekao da će ljudi poslije njega uvidjeti i doživjeti da njihova prava budu oteta i da je prednost data drugima, pored toga će ljudi vidjeti stvari koje će smatrati lošim. Pitali su ga koja je naredba za takvo vrijeme. On je odgovorio da se u takvo vrijeme trebaju ispuniti prava upravljača i da svoja vlastita prava treba tražiti od Boga. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da zaista štrajkovi i krvoproliće nisu dozvoljeni, da osoba jednostavno traži svoja prava od Boga. Časnog Poslanika s.a.v.s. su jedanput pitali za njegov savjet ako ljudima budu nametnuti nepravedni upravljači koji zahtijevaju svoja prava ali ne ispunjavaju prava naroda. Huzur je rekao da su njega također Arapi Ahmadi pitali ovo pitanje. Čovjek koji je pitao ovo pitanje pitao ga je tri puta prije nego što je Časni Poslanik s.a.v.s. odgovorio i jednostavno rekao: ‘U takvim okolnostima slušajte upravljače i pokoravajte im se. Oni su odgovorni za sve dužnosti koje su im date a vi ste odgovorni za dužnosti koje su vama date.’ Časni Poslanik s.a.v.s. je također tražio od ljudi nakon što daju bai’at da se zakunu da će se držati zavjeta bai’ata u svakoj situaciji, u sreći i tuzi, u nevolji i tokom lagode i čak kad njihova prava budu uzurpirana. On je također uzeo zakletvu od njih da se neće svađati s onim ko bude određen za vođu ukoliko otvoreno ne počini djelo kufura (nevjerovanja) o kojem postoji jasna Božija naredba. U hadisu Kudsi Časni Poslanik je prenio da Bog kaže da je odredio zabranjenom nepravdu nad Sobom i također ju je odredio zabranjenom prema Njegovim robovima, zato oni ne smiju biti okrutni jedan prema drugom.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao ako osoba hoće da bude spašena od Božijeg obračuna treba ispuniti dužnosti i obaveze a stvar upravljača prepustiti Allahu i ostati zauzet u ibadetu. I da  ne bude pokoran upravljaču samo ako on jasno prekrši i radi protiv Šerijata. Zaista, ova naredba nije o vrsti proglasa o kufuru koji je izdan u Pakistanu protiv Ahmadi muslimana, kojom im je rečeno da ne uče kelimei šehadet, da ne klanjaju namaz, da ne nazivaju selam. Mi smo muslimani a oni od nas traže da se ne pokoravamo Šerijatu – mi ovo nećemo slijediti. Inače se treba pokoravati svakom drugom zakonu zemlje.

Kratki sadržaj cijelog učenja je zadnji hadis koji kaže da ne budemo okrutni jedna prema drugom. Ovo je i za upravljače kao i za mase i to treba da slijede. Ako oni ovo ne budu slijedili vratit će se u vrijeme ‘nered je zavladao kopnom i morem…’ (30:42) i prema predskazanju Časnog Kur’ana i Časnog Poslanika s.a.v.s. takvo vrijeme će doći za muslimane u toku ere Obećanog Mesije. Muslimanski upravljači i narod trebaju se zamisliti nad ovim i trebaju tragati za onim koji je poslan od Boga. Ako se pogotovu narod Sirije i drugi muslimani općenito  jednostavno zamisle nad objavom Obećanog Mesije a.s.: ‘Kijamet u Damasku’ oni će shvatiti da je on poslan od Boga i da trebaju voditi računa o tome i posvetiti mu pažnju. Inače u ovo doba nema niko drugi da uputi ljude. Zbog postupanja vlada ove ekstremističke organizacije i vlade formirane od strane  ekstremističkih organizacija  će se okoristiti iz ove situacije i zajedničko ubistvo i divljački nered i pustošenje kojima će to voditi je izvan zamisli. Da Allah dadne razum muslimanskim upravljačima i narodu da razumiju učenje: ‘I pomažite jedan drugom u dobročinstvu i bogobojaznosti…’ (5:3) Da oni šire ljubav, da pridobiju srca. Vlast ne može biti provedena bez pridobijanja srca i bez davanja narodu njihovog prava. Svaki muslimanki vođa treba da razumije suštinu ovoga. Oni trebaju razmisliti nad vlastitom historijom da su kršćanski podanici molili Boga da im se vrati muslimanska uprava, da nadomjesti kršćansku upravu a mi ovdje imamo situaciju gdje musliman ubija muslimana umjesto da budu utjelovljenje ‘…blagi među sobom…’ (48:30) Za to vrijeme muslimani bježe u kršćanske zemlje da traže utočište u miru, da nađu pravdu i da žive sa slobodom.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da moli Boga da dadne da ova naša poruka stigne do muslimanskih vođa i također do zapadnih zemalja i drugih velikih sila. Kao što je ranije spomenuto, hazreti Halifatul Mesih je dao ovu poruku kroz razna sredstva da nije nevjerovatno da akcija protiv Sirije proguta cijeli svijet. Iz odanosti prema svojoj zemlji svaki od Ahmadi muslimana koji žive u svakoj zemlji svijeta treba upozoriti političare svoje zemlje o ovim opasnostima. Da Allah osposobi svijet da prihvati istinitost Obećanog Mesije a.s. i osposobi upravljače i mase da ispune svoje dužnosti da zaustave civilni rat i budu spašeni od uništenja. Da Allah također otvori oči Evropi i zapadnim vođama tako da rade s pravdom i poštenjem i izbjegnu nepravdu i daju prava i najmanjoj od zemalja i da ne pomažu bilo koga zbog nekih određenih interesa.

Da Allah spasi članove našeg Džemata od zla ovih okolnosti! Mnogi Ahmadi muslimani su osobito pogođeni u Siriji. Bog je poslao objavu sa upozorenjem u pogledu Sirije u riječima ‘Kijamet (nesreća Damaska’, da On također uskoro ispuni radosnu vijest druge objave Obećanog Mesije a.s. u pogledu sirije: ‘Abdal (predani) Sirije i Allahovi robovi između Arapa upućuju dove u vaše ime.’ (Tadhkirah, str. 160, izdanje 2009.) Da Allah učini da uskoro cijeli arapski svijet koji ima naziv ‘Arapsko proljeće’ postane proljeće duhovne koristi radije nego bilo čega svjetovnog! Da ovi ljudi postanu oni koji čine dove za Obećanog Mesiju a.s. i budu povezani s njim u širenju miroljubivog učenja islama u svijetu.

Da i mi također budemo u stanju da razumijemo i  ispunimo svoje odgovornosti! Da privučemo Božiju milost i uvijek pokazujemo svijetu pravac istine i utemeljenja mira i širimo ovu poruku. Da Allah zaštiti svijet od strahota i uništenja rata!

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp