U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Allahovi blagoslovi – posjeta Njemačkoj

Kratki sadržaj

(Prijevod) Strofe iz ilahije Obećanog Mesije a.s. glasi:

O Gospodaru, kako da izrazimMoj duboki osjećaj zahvalnosti TebiOdakle da priberem rječitostKoja bi prikladno prenijela moju duboku zahvalnost.

Nije moguće zahvaliti Allahu za Njegove blagoslove i naklonosti. Svako putovanje koje hazreti Halifatul Mesih obavi sadržava Božije blagoslove i naklonosti na razne načine. Nedavno je on (svojom posjetom) uveličao đelsu salana u Njemačkoj i tamo, na đelsi kao i u drugim primjerima, iskusio takvu Božiju milost i blagoslove koji su dalje ojačali vjerovanje da Allah zaista svakodnevno, sa obnovljenim sjajem ispunjava obećanja data Obećanom Mesiji a.s. Amir sahib Njemačke je rekao da sve što je vidio nadišlo je njegova očekivanja i očekivanja njegovih drugova. Njemački narod kao i Njemačka štampa pokazali su jedinstveno zanimanje. Posebno je bilo zanimanje koje su pokazali lokalni ljudi, vlasti i čak kršćanski svećenici na otvaranju džamija i na svečanostima polaganja kamena temeljca. Osjećalo se da je Božija milost u toku đelse bila veća nego ikada. Nije moguće za ljudski um da obuhvati Božije blagoslove; barem je ono što se dogodilo u Njemačkoj bilo bez premca; iako su očekivanja bila visoka, no sigurno nisu bila u području toga kako je Allah blagoslovio ovu priliku.

Kao što je njegova praksa, hazreti Halifatul Mesih je dao izlaganje o Božijim blagoslovima poslije njegovog putovanja. Također je uobičajeno za njega da se zahvali radnicima i želio je da to učini danas. Ovo je bilo kratko, desetodnevno putovanje gdje su otvorene dvije džamije i za dvije su položeni kameni temeljci.  Božijom milošću prijemi koji su ovim prilikama održani bili su vrlo uspješni i pomogli su u uklanjanju rezervisanosti koje su ljudi imali o džamijama. Položen je kamen temeljac za džamiju Mesdžid Subhan u Morfeldenu i otvoren je Mesdžid Baitul Ata u Florsheimu. Baitul Ata je zgrada prepravljena u džamiju. Članovi Džemata su obavili wakar e Aml za sedam hiljada sati za prepravak ove džamije. Baitul Rahiim, Neuweid bila je druga otvorena džamija dok je položen kamen temeljac za Baitul Hameed džamiju u Fuldi. Ovim programima su prisustvovali lokalni gradonačelnici, političari i vjerske vođe.

Na otvaranju Baitul Ata džamije u Florsheimu na Majni, državni sekretar oblasti Hessen je rekao da je također prisustvovao otvaranju škole Džamija Ahmadija. On je spomenuo učenja Džemata kao i vladanje Ahmadi muslimana. Zahvalio je programima Džemata koji oslikavaju pozitivnu sliku islama kao što su humanitarno pješačenje, čišćenje ulica itd. 270 Njemaca-gostiju su prisustvovali otvaranju ove džamije među kojima su bili četvorica gradonačelnika, sekretar države, političari, članovi nacionalnog parlamenta, svećenici, policiski komesar i predstavnici gradskog vijeća.

Na svečanosti polaganja kamena temeljca Baitul Hameed džamije prvi kancelar grada je rekao da je Ahmadija Džemat dio grada Fulda. On je rekao da zna o našim aktivnostima i osjeća da je gradnja džamije u Fuldu znak da mi želimo biti uključeni u gradskim stvarima grada.  On je rekao da ne samo da od Ahmadi muslimana čuje pozitivne riječi nego su ove riječi poduprte postupcima i da su Ahmadi muslimani stanovnici koji se drže zakona. Jedan gost star 81 godinu rekao je da možda u toku svog života neće vidjeti ispunjenje svega što je Halifatul Mesih rekao u svom govoru, ali da će svijet sigurno prihvatiti poruku osnivača Ahmadija Džemata preko njega. Ovaj stariji gost se vratio narednog dana i rekao da je u svom srcu našao istinitost religije. Tražio je da ga nauče namaz tako da se može moliti (Bogu). Predsjednik oblasnog vijeća je izrazio svoju želju da hazreti Haliofatul Mesih posjeti sjedište njegove službe. Rekao je  da ljudi uviđaju da je Huzurov govor iskren, govor koji je prosvjetljavao intelekt i također bio dirljiv. Lokalni predsjednik izvještava da ljudi neprestalno dolaze da vide džamiju. Bilo je preko 500 posjetilaca i oni su pokazali veliki interes za učenja islama.

Jedna gospođa koja je bila gost rekla je da je bila jako oduševljena Huzurovim govorom koji je bio pomirljiv u pogledu kršćanstva. Ona je osjećala da među religijama ima više zajedničkog a manje različitog. Drugi gost je rekao da je Halifatul Mesih u ranijoj prilici također dao poruku da je islam miroljubiva religija i da ovo bila vrlo važna poruka koju on ponavljajući daje. Drugi gost je rekao da je bio jako oduševljen da čuje da se riječ ljubav često spominje u programu. On je rekao da je bio aktivan protestant i da je riječ ljubav također za njega bila veoma važna ali možda nije čuo da se tako često spominje u crkvi koliko je to čuo ovdje. Rekao je da je u ovoj prilici osjećao veliku ljubav. Osjećao je da ljudi koji imaju pogrešno shvatanje o islamu često ne znaju čak ni jednog muslimana.

Hazreti Halifatul Mesih je dao interviju za televiziju i novine. Ukupno trideset novina, tri radio stanice i pet televizijskih kanala su izvijestili o ovim događajima. O Džematu je prvi put dat izviještaj na nacionalnom Njemačkom kanalu. Naša poruka je stigla do 1.2 miliona ljudi dok je Džemat predstavljen preko nacionalne TV koja je također pokazala sliku Huzura. Drugi kanal koji se također gleda u Švicarskoj i Austriji također je prenio vijesti o đelsi i kao rezultat toga ova poruka je stigla u tri zemlje što Njemački džemat nije očekivao. Jedne noviine su izvijestile da je hazreti Halifatul Mesih rekao kako je na mjestu gdje su se nekad kupovale stvari novcem, preokrenuta džamija gdje je nekad bila pijaca, i da će ona sada dijeliti duhovnost besplatno.

Sada je Džemat stekao položaj u Njemačkoj odlikom čega može imati vlastite škole i dobiti neku pomoć od vlade. Međutim, hazreti Halifatul Mesih je objasnio da se Džemat sam finansira, nejgovi članovi krajnje revno čine žrtve i grade džamije i mi ne trebamo tražiti bilo kakvu pomoć od vlade.

Jedan gost je rekao da je veza ljubavi između članova Džemata i Halifatul Mesiha  bez premca i da je nezaboravno iskustvo biti svjedok ove bliske veze. Zaista, mnogi su ovo opazili i rekli. Huzurova poruka da je učenje islama i Džemata da se poštuju sve religije i zaista će nove džamije predstavljati ovo učenje bilo je istaknuto u medijima, pogotovu na veb stranicama.

Božijom milošću ove godine su Njemačkoj đelsi prisustvovali novi Ahmadi muslimani i prijatelji kojima se prenosi poruka Ahmadijata i prijatelji Džemata iz Francuske i Belgije kao i sa Malte, Estonije, Islanda, Litvanije, Mađarske, Latvije, Tadžikistana, Kirgistana, Kosova, Albanije i Makedonije. Delegacija iz Bugarske imala je osamdeset članova dok je iz Makedonije došlo pedeset troje. Svako, uključujući ljude izvana, bio je dirnut duhovnim okruženjem đelsa salane. Njemačka đelsa je poprimila ulogu centralne đelse za ljude istočne Evrope i drugih evropskih zemalja. Tako da se polje širenja poruke stalno širi. Kao i uvijek, gosti su bili impresionirani djecom koja su dijelila vodu, brigom starijih i općenito dobrom organizacijom. Neki su rekli da je za njih sve izgledalo divno.

Jedna gospođa kršćanka iz Makedonije, koja je profesor engleskog jezika, rekla je da da je ovo bila njena prva posjeta i opazila je da je đelsa bila visoko organizovana. Osjećala je da su svi, uključujući malu djecu, pomagali jedan drugom i ovo joj je dalo utisak da je Džemat na vrlo visokom položaju. Shvatila je miroljubivo učenje islama nakon slušanja govora hazreti Halifatul Mesiha i osjećala je da je đelsa napravila promjenu u njoj.

Jedan doktor iz Makedonije je rekao da je bio impresioniran da vidi mnoštvo raznih nacija pa ipak na đelsi nije bilo atmosfere razlikovanja. Slušajući govore na đelsi osjećao je da je našao svoje stvarno mjesto. Dao je zavjet bai’ata zadnjeg dana đelse. Rekao je da je bio na hadžu ali je vidio da je tamo atmosfeta politička i njegovo srce nije bio zadovoljno. Cijenio je reforme kako ih Džemat predstavlja i smatra da Džemat jača islam. Rekao je da je sada prihvatio Ahmadijat i da je za njega to bilo Siiratal Mustekiim (Pravi put). Bio je iznenađen da policija nije bila prisutna na tako velikom skupu, zaista je vlada bila sigurna o ovom skupu da ne upošljava policiju. On od uleme i hodža nikada nije čuo stvari kako ih je objasnio hazreti Halifatul Mesih. Bio je ponosan da bude dio Džemata. Rekao je kad je uvidio da Džemat ima Halifu, osjećao je da je našao svoj put!

Jedan mladić, novi Ahmadi iz Makedonije koji dolazi iz vrlo stroge muslimanske porodice i oštro su mu se suprotstavili kad je primio Ahmadijat. Morao je napustiti kuću za šest mjeseci, kasnije je njegova žena također dala zavjet bai’ata. On je prisustvovao đelsi i tražio je odobrenje da pročita ilahiju koju su napisali ljudi iz Makedonije. Huzur mu je dao odobrenje. Njegova ilahija je stvorila dirljivu atmosferu, možda će to MTA prenijeti. On ima lijep glas i djeca su mu se pridružila u učenju ilahije.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao menadžmentu Njemačke (đelse) da trebaju dozvoliti ljudima da uče svoje ilahije umjesto da samo imamo ilahije na urdu jeziku. Leđna je također imala prigovor da na kraju programa nisu imali ni jednu Njemačku ilahiju i samo su učene ilahije na urdu jeziku. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da treba biti posvećena briga ovom pitanju.

Jedan prijatelj iz Belgije je rekao da je bio dirnut uzajamnim jedinstvom i bratstvom Džemata i njihovim služenjem ljudima. On je istraživao o Džematu dvije godine. Kad je čuo govor hazreti Halifatul Mesiha na đelsi osjećao je promjenu u sebi i odlučio je da dadne zavjet bai’ata, što je i uradio.

Jedan mladić iz Njemačke kojem je prenošena poruka došao je na đelsu. Njegovo je srce bilo jasno o Ahmadijatu ali je osjećao da još ne može dati zavjet bai’ata zbog nekih teškoća. Kad se uveče vratio bio je pun oduševljenja i rekao je da je čuo govor hazreti Halifatul Mesiha i da sada nije više bilo razloga zašto da ne bude Ahmadi. Tako da je dao zavjet bai’ata.

Jedan prijatelj kršćanin bio je veoma oduševljen govorom hazreti Halifatul Mesiha jer je kratko ali izuzetno jasno objasnio učenje islama. On je rekao da želi čuti takvu jasnoću od kršćana i osjećao je da mali broj ljudi rijetko govore sa takvom jasnoćom.

Jedna gospođa koja je bila gost rekla je da je naučila mnogo novih stvari na đelsi i bila je impresionirana govorom hazreti Halifatul Mesiha, da je na vrlo lijep način objasnio stvari koje su zamršene i o kojima su teolozi napisali mnoge knjige s ciljem da ih objasne.

Jedan Ahmadi prenosi kako je mladić Njemac došao k njemu i rekao je da je kršćanin. U toku razgovora je s punim pozdravom poštovanja spominjao ime Časnog Poslanika s.a.v.s. Rekao da je vrijeme za namaz, da je uzeo abdest i da je želio da klanja namaz iza hazreti Halifatul Mesiha. Rekao je da mu je bio predstavljen Ahmadijat prije šest mjeseci. Pročitao je knjigu ‘Život Muhammeda’ i kad je razgovarao sa  svojim svećenikom on mu nije mogao dati zadovoljavajući odgovor. Tako da je mladić rekao da je napustio kršćanstvo i da je vrlo naklonjen islamu i tražio je dove da njegove ostale zapreke budu uklonjene.

Jedan gospodin Njemac učitelj Engleskog jezika iz Litvanije rekao je da je bio veoma impresioniran đelsom. Ovo je bilo njegovo prvo upoznavanje o Džematu i da su se sva njegova negativna mišljenja o islamu potpuno promijenila. On je imao priliku da lično pita hazreti Halifatul Mesiha zašto se na đelsi uzvikuju slogani umjesto pljeskanja. Rekao je da mu je dat krajnje pristao odgovor da je pljeskanje sigurno izraz radosti no slogani imaju element radosti kao i hvalu Bogu.

Jedan kršćanski svećenik koji predaje filozofiju na univerzitetu na Malti i pročitao je nekoliko knjiga Obećanog Mesije a.s. rekao je da ima vrlo pozotvne dojmove o đelsi. Rekao je kako potpuno vjeruje da je Ahmadija Džemat miroljubiv Džemat. Kupio je prsten sa natpisom ‘Alejsellah’ i pitao je šta to znači. Kad mu je objašnjeno rekao je da takva fraza može uvijek biti bliska osobi. Pitao je da li je Džemat kontaktirao Papu. Kad mu je rečeno da mu je hazreti Halifatul Mesih napisao pismo koje mu je ručno dostavljeno, pa ipak Papa nije čak potvrdio prijem, ovaj gost je izgledao nekako razočaran.

Hazreti Halifatul Mesih je prenio jednu historijsku poruku u stvari kontaktiranja Pape. Kad je hazreti Halifatul Mesih II r.a. otišao u Italiju u toku putovanja po Evropi pokušao je da kontaktira Papu. Došao je odgovor da se Vatikanska palača renovira i da je zato teško za njega da se sretnu. Kad su hazreti Halifatul Mesiha II r.a. predstavnici štampe pitali da li će se sresti sa Papom on im je naveo situaciju. Ova vijest je bila prenesena uz bilješku da se trebamo nadati da renoviranje Papine palače neće nikada biti završeno da se ne bi sreo sa Ahmadi Halifom.

Jedan Ahmadi iz Kirgistana je rekao da je dao bai’at 2007. ali pošto oni nemaju džamije u njegovoj domovini, bio je u stanju da klanja namaz u Ahmadi džamiji u Njemačkoj kad je došao da prisustvuje đelsi i tako je ostvario svoju veliku želju.

Jedna osoba Nigerijskog porijekla koja živi u Belgiji rekla je da je čuo mnoge govore vjerskih vođa u Africi ali da dojam i korist koju je osjećao slušajući govor hazreti Halifatul Mesiha neusporedivi. On je dao bai’at na đelsi.

Jedan prijatelj iz Maroka je rekao da je pročitao mnoge komentare Časnog Kur’ana napisane od mnogih učenjaka kao i kometare Obećanog Mesije a.s. i njegovih halifa i da su ovi drugi vjerodostojni komentari. On je ranije primio Ahmadijat i njegova porodica mu se na đelsi pridružila prihvatanjem Ahmadijata.

Jedan prijatelj musliman iz Nigera rekao je da se pitao ako  je iko trebao ostati u životu to je trebao biti Časni Poslanik s.a.v.s. a ne hezreti Isa a.s. Kad je stigao u Belgiju i sreo Ahmadi muslimane pronašao je svoj odgovor. Također je brzo razumio predmet blagoslova halifata. On je rekao da cijeni to da što god je Džemat predstavljao to je bilo uz navode iz Časnog Kur’ana ili hadisa. On je dao zavjet bai’ata zadnjeg dana đelse.

Jedan prijatelj iz Kirgistana rekao je da se pitao hoće li ikada otići da se sretne sa Halifom vremena. Sada kad ga je sreo njegova vjera je ojačala.

Hazreti Halifatul Mesih je rekao da treba učiti dove za Ahmadi muslimane Kirgistana. Oni se suočavaju sa teškoćama. Da Allah dadne razum takozvanim hodžama koji su tamo stvorili haos ili da na njih spusti kaznu.

Jedan novi Ahmadi iz Lebanona je rekao da ga je jedanput njegov trinaestogodišnji sin pitao o kasnijem dobu. Otac mu je rekao da je kasnije doba stotine godina u budućnosti. Sin je rekao da to nije tačno i da mi zapravo prolazimo kroz kasnije doba. Također mu je rekao da Dedžal nije ime osobe nego da je to skupina ljudi. Otac ga je pitao kako on ovo zna. Sin je odgovorio da je jedanput pregledao TV kanale kad je naišao na MTA na Njemačkom jeziku i da to sada redovno gleda. Pošto otac nije znao Njemački sin je počeo objašnjavati ocu sve što je rečeno na MTA. Jedan dan je otac bio ljut i upozorio je sina da ne gleda MTA iako je duboko u sebi osjećao da je njihova poruka ispravna. Kasnije se otac sreo sa dvojicom Ahmadi muslimana i iznašao da je njegov sin bio u pravu cijelo vrijeme. On je dao bai’at.

Jedan prijatelj iz Bosne je rekao da je bio pogotovu dirnut đelsom i tražio je dove da nastavi osjećati efekat đelse kad se vrati kući.

Prijatelj iz Kirgistana, čije je prisustvo hazreti Halifatul Mesih primijetio na đelsi dao je bai’at prije nekog vremena. Bio je na hadžu i vrlo dražesno rekao Huzuru da je donio zemzem vode sa hadža i mislio je da je dadne Halifi vremena kad ga sretne. Tako je izrazio svoju ljubav i dao vodu Huzuru.

Jedan prijatelj iz Alžira je rekao da je jedanput primijetio dvojicu ljudi u toku tabligha i čuo spominjanje dolazak Imama Mehdija. On je bio ljut kad je ovo čuo i mislio je da su ovi ljudi ukaljali atmisferu. Njegovi razgovori sa ovim ljudima bili su u ranijim danima prezirni, međutim, osjećao je da sve argumente podupiru snažnim dokazom. Kontaktirao je dobro poznati Arapski TV kanal i pitao ih o Ahmadija Džematu. Rečeno mu je da će oni njega nazvati natrag. Kad su ga nazvali rekli su da su Ahmadi kafiri (nevjernici) i da ih treba izbjegavati. Televizijska stanica ga je zvala svaki dan pojačavajući tvrdnju o nevjerništvu Ahmadi muslimana. Pa ipak kad je slušao Ahmadi muslimane osjećao je da su istiniti ali je postajao sumnjičav kad je slušao hodže. Nastavio je s čitanjem na ovu temu i konačno mu je istina postala jasna. Kad je stigao na đelsu i vidio ljude svih nacija mislio je kako može biti da su oni svi lažovi a da je samo on istinoljubiv. Osjećao je mir u glavi i dao zavjet bai’ata.

Jedan prijatelj iz Nigera kaže da je prisusto na đelsi potpuno promijenilo njegov život. On nije bio Ahmadi ali sada jeste i osjeća se ponosan da je dao bai’at i pridružio se Džematu.

Prijatelj iz Bosne je rekao kako je prije primanja Ahmadijata bio upleten u svaki grijeh. Osjećao je čistu promjenu poslije dolaska na đelsu i sada želi da vodi čist život. Krajnje dirljivo je tražio dove u ovom pogledu.

Jedan mladić Turčin koji je prisustvovao đelsi osjećao je da nije bio spreman za bai’at trećeg dana. Međutim, kad je bilo vrijeme za bai’at želio je dati bai’at i jako je plakao tokom cijele svečanosti davanja bai’ata. On je rekao da ga je nevidljiva snaga uključila među one koji su dali bai’at.

Prijatelj iz Nigera je rekao da prije đelse nije čak ni mislio o bai’atu ali kad je vidio ljubav koju Ahmadi imaju za svog Halifatul Mesiha odlučio je da dadne bai’at.

67 ljudi šesnaest nacionalnosti su dali bai’at na Njemačkoj đelsi ove godine.

U terminima stvari menadžmenta, ove godine MTA kamion je bio parkiran vani i kabine za prijevod također su bile smještene napolju. Kao rezultat toga prenos prijevoda je imao smetnje. Nadamo se da će ovo biti popravljeno. Slično tome, neki prijevodi nisu bili na raspolaganju u sali za žene tako da su morale doći u salu za muškarce. Sada su dostupne mogućnosti korištenja mobilnih sprava za slušanje prijevoda, tako je u džematu VB. Sistem ozvučenja bio je bolji ali je još uvijek bio neki odjek i hazreti Halifatul Mesih je mogao čuti odjek svog glasa. Ovo je bilo nekoliko nedostataka; treba učiniti napore da se uklone. Božijom milošću bilo je 3100 muškaraca i 3700 žena radnika na đelsi. Više od 100 omladinaca svakodnevno su radili po 14 sati da pripreme mjesto održavanja đelse. Odjeljenje za gostoprimstvo radilo je bolje nego prije, na stolovima za jelo bila je voda na raspolaganju. Zaista je to nalog Časnog Poslanika s.a.v.s. da pri ruci iamamo vodu kad jedemo. Kvalitet roti (pljosnatog hljeba) bio je također bolji, Huzur ga je probao i čeka da čuje šta prisutni na đelsi misle. Muškarci, stari i mladi kao i žene i djevojke služili su goste Obećanog Mesije a.s. na đelsi. Da ih Allah nagradi i nastavi ih osposobljavati da služe i uveća njihovu iskrenost.

Zatim je Huzur rekao da danas počinju đelse u Kanadi, Belgiji i Islandu. Da ih Allah osposobi da učesvuju na njima sa istinskim duhom i da se đelse završe bezbjedno. Slično tome danas započinje iđtema Khudam omladionske organizacije. Da Allah osposobi omladinu da ispune ciljeve iđteme u stvarnom smislu.  Svaki omladinac i svaki član Džemata treba zapamtiti da je cilj iđteme i đelse da steknu Božije zadovoljstvo i da poprave svoju duhovnost i moralno stanje. Treba posvetiti posebnu pažnju ovoj stvari.

Jedan gospodin Njemac učitelj Engleskog jezika iz Litvanije rekao je da je bio veoma impresioniran đelsom. Ovo je bilo njegovo prvo upoznavanje o Džematu i da su se sva njegova negativna mišljenja o islamu potpuno promijenila. On je imao priliku da lično pita hazreti Halifatul Mesiha zašto se na đelsi uzvikuju slogani umjesto pljeskanja. Rekao je da mu je dat krajnje pristao odgovor da je pljeskanje sigurno izraz radosti no slogani imaju element radosti kao i hvalu Bogu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp