U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Blagoslovljeno i uspješno putovanje po Evropi

Kratki sadržaj

arlamentu, i na dva druga događaja održana u Njemačkoj.

U ovo doba sada jedini Ahmadija muslimanski Džemat ima čast da poruku islama uputi svijetu. Mi trebamo biti krajnje zahvalni da imamo ovu privilegiju u nastojanju da unaprijedimo misiju Obećanog Mesije a.s.

Govor koji je hazreti Halifatul Mesih održao Evropskim parlamentarcima u Briselu izuzetno je dobro primljen. Ovom prilikom je održana konferencija za štampu o kojoj je naširoko izviješteno. Džemat VB je odigrao dobru ulogu u organizovanju događaja u Evropskom parlamentu premda su glavni organizatori bili neki Evropski parlamentarci. Kroz ovaj događaj uklonjena su mnoga pogrešna shvatanja o islamu.

U toku putovanja hazreti Halifatul Mesiha u Njemačku održan je skup u Hamburgu povodom obilježavanja proširenja postojeće zgrade džemata kojoj je dodan minaret. Na ovaj događaj su došli mnogi lokalni ugledni ljudi. Drugi događaj je bio otvaranje nove zgrade medrese Đamija Ahmadija u Njemačkoj. Ovome je također prisustvovalo mnogo ljudi. Također us otvorene dvije džamije. Na otvaranju jedne od ovih džamija došli su muž i žena i lično čestitali hazreti Halifatul Mesihu i dali mu poklon. U vrijeme planiranja izgradnje džamije ovaj par je bio vrlo bučan u svom suprotstavljanju. Međutim, tokom vremena njihove bojazni su uklonjene i kad su prisustvovali proslavi otvaranja i slušali govor hazreti Halifatul Mesiha njihova srca su dalje omekšala.

Hazreti Halifatul Mesih je istakao dojmove nekih gosta koji su prisustvovali govoru u Evropskom parlamentu. Jedan bišup koji je došao iz Švicarske rekao je da su riječi ovog govra bile hipnotizirajuće. Dok su izgovorene mirno, ove riječi su nosile snagu i veličanstvenost.  On je rekao da nije vidio hrabrog čovjeka kao hazreti Halifatul Mesiha. Jedan musliman, član parlamenta Belgije rekao je da je govor bio povod  ponosa za sve muslimane i dodao da je Halifa učinio da uzignu svoje glave. Jedan predstavnik Belgijskog ministarstva unutrašnjih poslova rekao je da je ovaj govor dirnuo i nadahnuo svakoga. Član evropskog parlamenta Godfrey Bloom je rekao da je Halifin govor dao svima svjetlo. Predstavnik Francuske vlade gosp. Eric rekao je da je govor imao mnogo uputa za Francusku. Španski parlamnetarac je rekao da se u potpunosti slaže sa stajalištima objašnjenim u govoru. Drugi delegat iz Španije rekao je  da je prema Halifi značaj religije da uveća ljubav. Gosp. Santiago, univerzitetski profesor prava koji je napisao knjige o islamu izrazio je svoju zahvalnost Bogu što je sreo sve ove ljude na ovom događaju. Rekao je da je duhovna osoba i da dugo vremena nije vidio ambijent toliko duhovan kakav je bio u vrijeme govora u Evropskom parlamentu. Jedna gospođa, advokat iz Španije, rekla je kako joj je jedan Ahmadi domaćin rekao da će ovo iskustvo biti bez premca i da se pokazalo da je bio u pravu. Ona je rekla da će nastojanja Ahmadija džemata sigurno donijeti plodove.

Jedan profesor sa Malte, koji je iz Zelene partije tamo, rekao je da je organizacija ovog skupa bila izvanredna. Ovaj profesor je rekao da Halifin govor odražava globalni mir. Jedan TV producent sa Malte, kojem je Džemat predstavljen preko nedavnog programa širenja lifleta, rekao je kako su službe Džemata za utemeljenje mira vrhunske vrijednosti i rekao je da je poslije susreta s hazreti Halifatul Mesihom uvidio je da je on nadmašio sva očekivanja u odnosu na ono što je čuo o njemu. Jedan evropski član crkve nauke rekao je da je Halifa dao svima poruku da rade za mir.  Zamjenik gradonačelnika iz Francuske rekao je da je govor hazreti Halifatul Mesiha bio veličanstven. Jedan univerzitetski profesor iz Francuske rekao je da se osjećao sretnim što prisustvuje ovom događaju pod vodstvom hazreti halifatul Mesiha i nazvao ga istinskim predvodnikom mira.

Charles Tannock član Evropskog parlamenta rekao je da Ahmadija zajednica širi poruku mira na globalnom nivou. Rekao je da je bio krajnje impresioniran programom pitanja i odgovora na konferenciji za štampu. On je govorio o napretku Ahmadija zajednice i rekao da mali broj ljudi zna o njihovim učenjima i da je obaveza Evropskog parlamenta da ta učenja uputi Evropi. Rekao je  da je ova zajednica prvorazredni primjer mira i tolerancije. Zahvalio je hazreti Halifatul Mesihu na dirljivom govoru za koji je rekao da je bio istinsko učenje islama. On je također spomenuo odgovornost koja pada na leđa Zapada i Evropske zajednice. Rekao je da je bio iznenađen hrabrošću s kojom je hazreti Halifatul Mesih u svom oraćanju govorio o imigraciji.

Jedan Estonac član Parlamenta rekao je da Ahmadija zajednica odbija ekstremizam. Hvalio je ono što je on nazvao našim dobrim i praktičnim modelom da okupimo razne religije. Jedan član Evropskog parlamenta rekao je kako je sama činjenica da je hazreti Halifatul Mesih u Briselu i da se obratio Evropskom parlamentu pokazuje da ljudi žele znati više o islamu. Njemački član Parlamenta rekao je da je hazreti Halifatul Mesih govorio Parlamentu VB i da je također dao govor na Kapital Hillu (Amerika) dodajući da će on sada nastojati da organizuje da se Huzur obrati Parlamentu u Berlinu. Ovom događaju su također prisustvovali predstavnici medija.

U pogledu dojma o događaju u Hamburgu koji je održan narednog dana, jedan službenik integracija rekao je kako je Halifa vrlo dobro objasnio učenja islama i da je slušajući ga saznao o stvarnim učenjima islama. Član vijeća iz oblasti Hamburga rekao je kako je način na koji je hazreti Halifatul Mesih izrazio svoje riječi pogotovu su utjecala na srce. On je rekao da je koncept islama, kako je predstavljen bio novi za njega.  Drugi su rekli da su njihovi strahovi suzbijeni nakon što su spoznali  miroljubiva učenja islama. Rekli su da je izgledalo kao da je hazreti Halifatul Mesih  kao matica pčela oko kojeg radi cijela Zajednica i da su mu potpuno predani. Bili su također prisutni predstavnici štampe, koji su prvo došli da intervjuišu Amir sahiba Njemačke i onda odlučili da održe program pitanja i odgovora s hazreti Halifatul Mesihom. Međutim, poslije slušanja njegovog govora rekli su da je odgovoreno na sve sumnje i brige. Jedna gospođa iz islamskog odbora također je bila prisutna, koja je bila jako protiv naše Zajednice ali se sada njen stav promijenio. Ona je rekla da su sve njene brige uklonjene i kad je vidjela hazreti Halifatul Mesiha osjećala je da je on vrsta vođe kakvog je uvijek mislila da muslimani trebaju imati. Predsjednik  policije u Hamburgu također je bio prisutan i rekao je ako učenje spomenuto u ovom govoru bude primjenjeno neće biti nikakve potrebe za policajcima kao on. O ovom događaju su također izvjestile mnoge novine s velikim tiražom.

Komentari koji su primljeni prilikom otvaranja zgrade medrese Đamija rekli su da govor hazreti Halifatul Mesiha nije bio napisani govor nego glas njegovog srca i uprkos toga što je vjerski vođa njegovo stanovište je praktično. Drugi komentar je bio da je govor bio krajnje dostojanstven i njegove riječi koje ulijevaju život nisu bile ograničene na moral i ostavile su dubok dojam na slušaoce.

Da Allah donese dugotrajne rezultate svih ovih događaja i da On uveća našu bogobojaznost i zahvalnost.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp