U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Svrha đelse salane

Kratki sadržaj

Poslije tašuda, tavvuza i učenja sure Al-Fatiha, Huzur (da ga Allah ojača Svojom moći) je rekao: Danas, Allahovom milošću, počinje đelsa VB. Iako je uobičajeno mišljenje da đelsa počinje otvorenjem danas poslije podne, ali u stvarnosti ova džuma –hutba petkom je dio ove đelse i ovo je zapravo njeno otvaranje. Tako da ću ja, obzirom na ovo reći nekoliko stvari. Obećani Mesija a.s. je rekao da je temeljna svrha ove đelse da kroz nju bude pripremljena ili da nastane takva zajednica-takav Džemat  koji će uvijek uvećavati znanje i spoznaju o Svemogućem Allahu; u kojoj će početi rasti strah pred Bogom; u kojoj će se vidjeti da se pobožnost i bogobojaznost uvećavaju; koja će uvijek žuditi za Bogom; u kojoj će se vidjeti da ljudi imaju ljubav jedan za drugog, čija će srca biti mehka i brižna, i puna ljubavi jedan za drugog; i čija će bratska ljubav jednog za drugog primjerima dokazivati Kur’ansku naredbu: ‘ruhamaa-o-beijnehum’ ( ‘blagi među sobom’) na što se odnosi ajet 30 u  suri 48, Sura Al-Fath, Časnog Kur’ana. Poniznost i pokornost trebaju ostati njihova navika i oni trebaju utemeljiti tako visoke standarde istinitosti kakvi se ne mogu naći nigdje drugo i u svom srcu trebaju imati goruću ljubav za širenjem islama u svaki ugao svijeta i svakog trenutka svog života trebaju biti spremni da žrtvuju svoje živote, imetak, vrijeme i čast za ovaj posao. Mi koji smo se okupili ovdje danas, trebamo, svaki i svi od nas da ispitujemo sebe. Trebamo shvatiti da smo poduzeli veliku teškoću da putujemo na ovo mjesto i okupimo se zajedno. Istina je da danas ima mnogo sredstava na raspolaganju da putovanje ne bude veliki teret ali je također istina da ljudi postanu naviknuti na sve ove stvari i putovanje ima svoj teret da shvatimo da je putovanje putovanje. Tako da oni koji su došli na ovu đelsu trebaju zapamtiti sve ove stvari i ispitati da li, poštujući želje Obećanog Mesije uistinu ispunjavaju svrhu đelse. Kad u toku govora na đelsi naredna tri dana svako ko prisustvuje bude držao pred sobom sve ove stvari onda će biti podsjećeni da slušaju ove stvari i da vode računa o tome koja je svrha njihovog učestvovanja na đelsi; onda će nastati Džemat-Zajednica koju je Obećani Mesija želio da nastane i onda će se dogoditi revolucija u životima ljudi koja će postati povod postizanja duhovne revolucije u svijetu. Ako naše misli i naši postupci ne počnu biti putnici i ne počnu biti uobličeni i upućeni u tom smjeru (po tim načelima) naše učestvovanje u ovim đelsama je bez svrhe i neće rezultirati ni u kakvoj koristi. Obećani Mesija a.s. je rekao da ovo nije svjetska zabava na koju dođemo sa svojim prijateljima i potrošimo vrijeme upleteni u nekom ugodnom razgovoru i idemo na pijacu, jedemo ovo ili ono, ili neku posebnu hranu, ili popijemo kafu ili čaj, ili kupimo Pakistanske ili Indijske proizvode… pošto su sve ove stvari dostupne na jednom mjestu u toku đelse tako da to iskoristimo… Neki kažu da u toku putovanja na đelse kupe ovih suhih namirnica za cijelu godinu zato što se ove stvari mogu dobiti jeftinije ili se mogu dobiti lahko u toku ovog vremena. Zato, ako je ovo cilj prisustvovanja na đelsi onda je nagrada od Allaha izgubljena, jer se ove stvari mogu dobiti u trgovačkim centrima za manje-više isti novac u bilo koje vrijeme. Ljudi koji dođu na ove đelse ne dolaze da steknu ova svjetska dobra niti trebaju dolaziti ovdje radi takvog cilja. Umjesto toga trebaju ovdje doći i zapravo dolaze ovdje da steknu duhovna dobra koja se ne mogu dobiti ni iz kojeg svjetskog trgovačkog centra. Ova duhovna dobra koja se samo mogu steći iz ovih đelsi su neprocjenjive riznice koje ne samo brišu svaku i svu duhovnu žeđ i duhovnu glad, nego ovi ljudi koji su isitnski u stanju da se okoriste od ovih vrijednosti postaju preobraženi od siromašnog u najbogatijeg od ljudi i onda ove riznice koje nam je Obećani Mesija a.s. dao i koje budu podijeljene u toku đelsi u raznim programima koji se održavaju – kad ih istinski Ahmadi musliman jednom stekne onda bude u stanju da utoli žeđ i glad, i siromaštvo drugih. Zato je dužnost svakog Ahmadi muslimana, svakog onoga ko učestvuje u ovim đelsama da, ako ima ikakvih granica u njegovom razumijevanju ili ako ima ili je prethodno imao istinsko razumijevanje i shvaćanje cilja đelse sada treba učiniti da on i njegovo razmišljanje budu po uzoru  objašnjenja i savjeta Obećanog Mesije a.s., i nastojati da se do maksimuma okoristi od ove đelse. Ja sada želim da kažem neke stvari o željama Obećanog Mesije a.s. pošto se one odnose na one koji dođu na đelse, i o tome šta je on očekivao od Džemata i koju vrstu Ahmadi muslimana je Obećani Mesija a.s. želio vidjeti i da ono što je rekao moraju biti standardi Džemata. Ja ću reći ove stvari držeći njegova pisanja ispred sebe – ne doslovno njegove riječi nego kratki sadržaj onih stvari koje je on rekao onima koji dođu na đelsu da učestvuju u njoj. On je otvoreno iznio kratki sadržaj zbirke dobro izloženih postupaka koji mogu garantovati dobrobit ne samo našeg ovog života nego također Ahireta. Objašnjavajući slijedeći ajet (sura 16, An-Nahl: ajet 129): Zaista, Allah je s onima koji su bogobojzni i koji čine dobro. Obećani Mesija a.s. kaže da Allah nije zadovoljan bez bogobojaznosti – ako je bogobojaznost odsutna Allah nije zadovoljan ni sa čim drugim…tako kad mumin nema svrhe osim da traži da zadovolji Allaha, Svemogućeg, tako nema izbora nego da ide na putu bogobjaznosti. A šta je bogobojaznost i idući kojim putem čovjek može steći bogobojaznost i zašto je za Ahmadi muslimana neophodno da ide ovim putevima? Objašnjavajući sve ove stvari on kaže: Neophodno je za članove Džemata da idu putevima bogobojaznosti zato što su oni povezani s takvom osobom i ušli su u bai’at sa onim koji je iznio tvrdnju da je poslan od Boga .. i zašto ćete biti u stanju da se okoristite od odnosa s onim koji je poslan od Boga samo ako budete spašeni od svake vrste zla… prije nego što ste ušli u ovaj zavjet bili ste naklonjeni svijetu i upleteni u svim vrstama zla… a poslije ulaska u bai’at trebate biti spašeni od ovih zala a to se ne može dobiti bez bogobojaznosti. Obećani Mesija a.s. daje jedan primjer i kaže: Ako se osoba razboli i ako ne liječi tu bolest, onda, bilo da je to mala bolest ili velika, bol i smutnja se nastavljaju uvećavati i ponekad je samo liječenje bolna stvar ali bude urađeno i bez toga se stvari pogoršavaju i zdravlje se ne može povratiti. On kaže naprimjer, ako se na nečijem licu razvije tamna fleka on se počne brinuti da to ne nastavi rasti i proširi se na cijelo lice i prekrije ga mrakom… i ovo se ponekad događa i ljudima koji pate od takvih stvari dođu meni s ovim… i vrlo su zabrinuti takvim stvarima… zato je Obećani Mesija a.s. rekao: Nemojte misliti da je bilo koje malo zlo nešto zbog čega bi se trebali brinuti i biti zabrinuti zato što vas čak i takvo zlo može odvesti daleko od bogobojaznosti… od ispravnosti i onda ovo malo zlo postaje preobraženo u veliki grijeh i čini da srce osobe bude prekriveno mrakom. Zato on kaže da budemo zabrinuti i brinemo se čak takvim malim zlom i da tome posvetimo veliku brigu. On kaže da, dok je Bog Samilostan i Milostiv On je također Qahar – Krotitelj i Muntekim – Onaj koji također kažnjava prekršitelja… kad  On vidi Džemat koji iznosi visoke tvrdnje ali da njegovo praktično stanje nije  takvo Njegova srdžba raste. Zato je dužnost svakog Ahmadi muslimana da nastoji popraviti svoj praktični način života i oni ovo moraju uraditi. Ovo je veliko upozorenje koje nam je Obećani Mesija a.s. dao. U toku ovih dana zauzmite se u upućivanju mnogih dova Allahu koji nam je dao mnogo prilika ovih dana zato se zauzmite u ibadetu tako da Svemogući Allah učini da budemo ono što On želi. Danas, kad vidimo stanje muslimana u svijetu postajemo još više uplašeni da nas On učini metom Svoje srdžbe i ljutnje budući da je nezadovoljan vidjevši neke naše slabosti ili propuste. Obećani Mesija a.s. je dao primjer kad počnu loša djela i počne  rasti provalija između riječi i djela onda Allah kažnjava one koji sebe nazivaju muminima – vjernicima – od strane kafira – nevjernika. Obećani Mesija a.s. kaže da historija svjedoči istinitosti ove tvrdnje i muslimani su mnogo puta bili tako kažnjeni, naprimjer Allah ih je kaznio Džingis Khanom i Haulau Khanom. I ovo se dogodilo uprkos činjenice da je Allah obećao muslimanima da će im pomoći i podržati ih. On je rekao da je razlog za ovo što su, iako je jezik potvrđivao: ‘La ilahe illallah’  srca bila okrenuta u nekom drugom pravcu. Njihovi postupci su potpuno utonuli u materijalni svijet. Zato je ovo za nas povod da budemo izuzetno prestrašeni i u strahu. Zato moramo uvijek sebe preispitivati i pažljivo procjenjivati situaciju i ispitivati svoju situaciju zato što je Allah, imajući milosti i dajući Svoju milost i blagodati na nas On poslao Vodiča za ovo doba i istinskog zaljubljenika Časnog Poslanika s.a.v.s., Obećanog Mesiju a.s. kao reformatora svijeta i onda dajući dalju milost i samilost na nas On nas je osposobio da prihvatimo Imama ovog doba. Tako da i mi, ako ne budemo svoju pažnju držali prema Bogu, i mi također ne budemo, Bože sačuvaj, Bože sačuvaj, samljeveni u onom zakonu prirode koji stupa na djelovanje kad riječ i djelo nisu u skladu jedno s drugim. Tako on kaže da procijenimo situaciju i provedemo ispitivanje i procijenimo sebe i vidimo do koje mjere su naše riječi i djela u skladu jedno s drugim. I ako vidite da ovo dvoje nisu u skladu jedno s drugim onda budite zabrinuti i brinite se. Obećani Mesija a.s. je rekao da srce koje nije čisto, bez obzira kako je čist govor koji potiče od te osobe, njegovo srce nema vrijednosti u Božijim očima. Zapravo će takva osoba izazvati Božiji gnjev da se spusti na njega. Zato članovi mog Džemata moraju razumjeti da su došli meni tako da može biti zasijano sjeme, da oni postanu drvo koje donosi plod. Zato neka svako pogleda u svoje ‘ja’ i ispita koja je vrsta osobe iznutra i odredi, i kakav je izvana. On je rekao ako naš Džemat, Bože sačuvaj, bude takav da njegovo srce ima jednu stvar unutar srca a njegov jezik izražava nešto drugo onda kraj neće biti dobar. On kaže kad Allah vidi da je tu Džemat čija srca su prazna i lišena bilo čega a ipak svojim jezicima iznose velike tvrdnje…onda je On Ghani-Sam Sebi dovoljan… zato On nema brige za takve ljude… Obećani Mesija a.s. je rekao: Pogledajte na historiju, idite do vremena Časnog Poslanika s.a.v.s., predstavite pred svojim očima situaciju koja je prevladavala u  vrijeme Bitke na Bedru. Već je bilo dato obećanje o pobjedi na Bedru. Postojalo je svako očekivanje potpune pobjede. No, Časni Poslanik s.a.v.s. je ipak žestoko plakao i jecao. Hazreti Abu Bakr siddik r.a. ga je pitao ako sve vijesti govore o pobjedi i ako je obećana svaka vrsta pobjede kakva je onda bila potreba za tako gorive dove? Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da je Allahovo Biće Ghani – Samo Sebi dovoljno – može biti da su tu neki skriveni uvjeti skupa sa obećanjima o pobjedi. Tako je ovo visoki stepen bogobojaznosti ovog najuzvišenijeg primjera koji je Časni Poslanik s.a.v.s. postavio pred nas. Zato, ako držeći pred sobom ovaj primjer bogobojaznosti i u strahu pred Bogom budemo nastojali da steknemo Allahovu milost i blagodati onda će, inšaAllah, uspjeh biti naš ili će oni vidjeti uspjeh čije su riječi i djela u skladu jedno s drugim. Kratki prikaz koji je Obećani Mesija a.s. oslikao za nas dajući primjer Džingis i Hulaku Khana – čak i danas ako pogledamo unaokolo vidimo istu stvar. Muslimani nemaju moći, oni oblikuju i vode svoje živote prema naredbama, razumijevanju i zahtjevima drugih….oni su zaboravili učenja Časnog Kur’ana. U svojim zemljama, da bi sačuvali mjesto moći i prijestolja nameću neopisivu bijedu i tlačenje na upravo one ljude koji sebe nazivaju muslimanima… oni ubijaju svoj vlastiti obični narod bez ikakvog obzira, ili brige, ili granice… oni misle da će na ovaj način njihova prijestolja tako biti spašena… ovo je njihovo građenje kula u oblacima… oni ovdje griješe i primit će kaznu od Boga za svoje tlačenje i okrutnost, i izgubit će također i svoja prijestolja. U ovim zemljama gdje su vlade zbačene i došle su nove u ime naroda, njihovo stanje je isto, oni također slijede istu politiku tlačenja i okrutnosti i kao posljedica slabe sebe ili svjesno ili nesvjesno, i bez uviđanja ispunjavaju želje onih koji su njihovi neprijatelji tako da muslimani postaju slabi i ostanu slabi i tako njihovi neprijatelji ostanu u kontroli njihovih resursa. Molite Allaha da dadne mudrost i razum muslimanima. Dozvolite mi da se vratim onome o čemu sam diskutovao a to je: kakav je položaj ili nivo pobožnosti koje je Obećani Mesija a.s. želio vidjeti kod onih koji su ga prihvatili i koje je pravce on dao, slijeđenjem kojih se spomenuti nivo pobožnosti može steći. I kao što je rečeno istinski temelj za postizanje ovog stepena odličnosti se mjeri stepenom bogobojaznosti osobe – ili ispravnosti vašeg ‘ja’. Dozvolite mi da ovaj predmet malo dalje razvijem. Obećani Mesija a.s. kaže: Uvijek gledajte i vidite koliko ste daleko napredovali u sticanju bogobojaznosti, ispravnosti i straha pred Allahom. Obećani Mesija a.s. je rekao da je istinski standard ovoga Časni Kur’an jer je u njemu Allah spomenuo mnoge razne znakove muttaqi, a jedan od njih je da takvi ljudi koji postanu zadubljeni u bogobojaznost budu izbavljeni od toga da sebe upliću u proste svjetske poslove i On Lično postaje Garancija da obezbjedi za svaku njihovu potrebu. On postaje dovoljn za njih, kao što je rečeno (sura 65: ajeti 3 i 4): A onaj ko se boji Allaha – Mi ćemo za njega napraviti izlaz, i omogućiti ćemo za njega odakle on i ne očekuje. I onaj ko se boji Allaha – Mi ćemo za njega napraviti izlaz iz svake vrste teškoće, i Mi ćemo za njega obezbjediti odakle on i ne očekuje. Obećani Mesija a.s. također kaže da je drugi znak mteqi to jest ispravne, bogobojazne osobe da Allah oslobađa takvu osobu od toga da bude ovisna o bezvrijednim zemaljskim nedoličnim i prljavim putevima i sredstvima. Praktično jedan vlasnik prodavnice možda misli da njegov posao ne može napredovati ukoliko se ne upusti u krađu, laž i neistinu i iz ovog razloga ne napušta krađu i kaže da je prisiljen da laže, ali ovo sigurno nije istina. Allah Lično postaje brižnik i zaštitnik istinski ispravne osobe i spašava ga od takvih događaja i potreba i od toga da se oslanja na neistinu. Obećani Mesija a.s. kaže: Zapamtite, ako neko napusti Boga onda Bog napušta takvu osobu; a kad jednom Bog napusti neku osobu onda znajte zasigurno da će šejtan osnovati vezu s takvim. Zato Ahmadi muslimani moraju nastojati da steknu uzvišene stepene pridržavanja istini na svakom nivou i razini. Naprimjer ovih dana Ahmadi muslimani dolaze u Evropske zemlje tražeći azil i ponekad neki od ovih ljudi čak kažu neistinite stvari dok, ako samo govore istinu i bude podnesena molba vlastima obavještavajući ih o istinskoj situaciji s kojom se Ahmadi suočavaju u Pakistanu onda će ovo zaista imati uticaja. Svi ljudi koje sam ja savjetovao da njihovi advokati ne prave velike priče i da ne dozvole advokatima da prave neistinite priče i da umjesto toga kažu samo istinu i prenesu istinska osjećanja i kakvo je stvarno stanje, svi slučajevi takvih ljudi su bili uspješni. Nema sumnje u činjenicu da se u Pakistanu Ahmadi muslimani suočavaju sa proganjanjem i tlačenjem – niko to ne može negirati – sada je ovo proganjanje dostiglo krajnji stepen ali ako ova tužna priča ovih proganjanja bude kazana čak kakva uistinu jeste i bez ikakvih izmišljotina i neistina, i ako se osoba oslanja na Allaha da mu je dovoljan – čak i onda se cilj zaista može postići. Većina ljudi ovih nacija sigurno imaju osjećanja sažaljenja i osjećaju patnju drugih i zbog ovoga oni zaista nastoje pomoći. Zato mi trebamo nastojati da na svakom koraku pokušamo uzdići svoje standarde pridržavanja istini. Onda je, obraćajući se članovima svog Džemata Obećani Mesija a.s. rekao  da ovi postupci vrlina koje čovjek možda čini imaju dva sastojka: jedan je koji je obavezujući i drugi  koji je preko dužnosti i dobrovoljni. Ovo je istina onih dužnosti koje se odnose na Boga ali je Obećani Mesija dao ovdje primjer onih dužnosti koje se odnose na Božija stvorenja. U ovim čestitim postupcima također su oni koji su obavezujući i oni  koji su preko obaveze ili dobrovoljni. Od ovih obavezujućih postupaka vrline naprimjer jedna je da vratimo zajam. Ako je osoba uzela zajam njegova je obaveza da vrati taj zajam. Ili tu je zahtjev da svaki dobar postupak zahtijeva da bude uzvraćen sličnim postupkom dobrote. Ovo je obaveza za Ahmadi muslimane. Obećani Mesija a.s. je rekao dok su ovo obavezni postupci a uz to su tu pridruženi dobrovoljni ili navafil postupci također, što znači takav postupak dobrote koji je preko obavezne mjere u dodatku tome je dodatni (višak) postupak dobrote učinjen dobrovoljno. Uzmite zajam i vratite taj zajam. Ovo je obavezujuće. A navafil ili dobrovoljni i višak dio je da bude dato nešto viška natrag. A poslanici su uvijek ovo praktikovali a najveći primjer pred nama je primjer Časnog Poslanika s.a.v.s. koji je postavio najviši primjer takvog ponašanja. Tako, ako neko vama učini uslugu od vas se traži da uzvratite čineći sličan postupak dobrote i ovo je obavezujuće… ovo je ono što je Allah također rekao. No, čineći još dodatnu mjeru dobrote je ono što je nazvano viškom ili preko obaveze. Zato je Obećani Mesija a.s. rekao ako ovo bude urađeno ovo su postupci koji upotpunjuju zahtjeve koji su obavezujući i čini osobu vrijednom primanja dodatne mjere nagrade od Allaha. Obećani Mesija a.s. kaže da su prema hadisu takvi ljudi oni koji postižu položaj da Allah postaje njihove ruke i stope u tolikoj mjeri da Allah kaže da On postaje njihov jezik kojim govore. Drugim riječima svako djelo i svaka izgovorena riječ takvih ljudi, zbog njihove izuzetno snažne želje da zadobiju Allahovu ljubav, učinjeno je radi Allaha i postaje urađeno samo radi Allaha. Ovo su ljudi koji samo postaju nesposobni da čine bilo šta što će privući Božiju srdžbu (gnjev) i ljutnju. Ovo je norma koju nam je dao Obećani Mesija da je postignemo nakon što uđemo u okrilje onih koji su dali zavjet bai’ata i ušli u njegov Džemat. A mi ćemo biti u stanju da istinski ispunimo zahtjeve davanja bai’ata samo kad budemo stavili u djelovanje sve svoje mogućnosti za postizanje ove norme. Obećani Mesija a.s. je rekao da se čovjek treba boriti i žrtvovati s ciljem da ovo postigne. Ovaj status se ne može postići za jednu noć. S ciljem da postigne ovaj stepen osoba mora sebe osloboditi od strasti svog ega. On mora napustiti svoj ego i početi ići u skladu sa željama Svemogućeg Allaha. Vi ćete se morati naprezati da osigurate da nijedan vaš postupak nije nedopušten nego je zapravo u skladu sa voljom Svemogućeg Allaha i odobren i u skladu s Njegovom voljom. Kad ovo bude postignuto Obećani Mesja a.s. kaže bit ćete oslobođeni od teškoća s kojima se ljudi suočavaju u svojim svakodnevnim životima. On je objasnio da ljudi zapadaju u probleme i teškoće samo kad postupaju oprečno željama Svemogućeg Allaha. U takva vremena oni ne postupaju u skladu sa Božijom voljom nego pod uticajem svojih niskih želja i zahtjeva čine takva djela koja ih vode u teškoću. Naprimjer u napadu ljutnje počine takav postupak koji vodi sudskom postupku i osoba se mora ponavljajući pojavljivati pred sudom i neprestalno pred njihovim službenicima ili završi da bude zatvorena u zatvor. Ali ako neko odluči da će uvijek slijediti Allahovu Knjigu i da će njene naredbe vladati svakim njegovim pokretom ili odsustvom pokreta, i da ništa neće nikada biti urađeno suprotno njegovim zahtjevima i da će za sve tražiti obraćanje u tome šta Allahova Knjiga kaže u pogledu toga – onda je Obećani Mesija a.s. rekao da će vas Allahova Knjiga uvijek  naputiti da sebe spasite od bilo kojeg i svih zlih postupaka. I nasuprot tome, ako napustite Allahovu Knjigu i počnete slijediti naredbe svog ega, svojih želja i zahtjeva podnijet ćete gubitak i zapasti u teškoću. Tako, nakon što ste ušli u bai’at onoga koji je uzdignut od Boga trebate se ispitati i procjeniti sebe da vidite da li prije nego što uradite bilo šta uzimate savjet iz Allahove Knjige ili slijedite naredbe svog ega? Ako vas vaš ego sprečava od slijeđenja savjeta Allahove Knjige onda trebate biti zabrinuti o svom položaju. U toku ovih dana đelse trebamo posebno uložiti trud u učenju salavata (darooruda) i istighfara tako da budemo pokrenuti da se reformišemo i da postanemo sposobni da svoje želje i zahtjeve dovedemo u sklad sa željama i naredbama Svemogućeg Boga i molite tako da postanemo oni koji u potpunosti ispunjavaju odgovornosti koje padaju na sve nas koji smo ušli u sistem bai’ata sa Obećanim Mesijom a.s. Ja vam ne mogu prenijeti sve što je Obećani Mesija a.s. rekao na temu šta treba biti urađeno od članova njegovog Džemata s ciljem da postignu najviše stepene vrlina, nego pozivajući se na to tu je jedna važna stvar koju želim da kažem, ako je posvojite, osposobit će vas da brže napredujete u sticanju Allahovog zadovoljstva. Obećani Mesija a.s. kaže da ustanete noću i molite da vam Svemogući Allah pokaže put koji vodi Njemu. Ashabi Časnog Poslanika s.a.v.s. su napredovali korak po korak i stepen po stepen…šta su oni bili na početku? Oni su došli zato da sjeme bude zasijano i onda je Časni Poslanik s.a.v.s. navodnio i uzeo ih pod svoju brigu i molio za njih.  Sjeme je bilo čisto i tlo izvanredno i s brigom Časnog Poslanika oni su donijeli dobar plod. Način na koji je Časni Poslanik išao oni su također slijedili njegove stope. Vi se morate pokajati s punom iskrenošću srca i ustati radi tahadžud namaza (dobrovoljnog namaza kasno noću) i moliti i postaviti svoje srce ispravno i napustiti svaku lijenost i slabost; uredite svoje riječi i djela tako da su u potpunom skladu sa Allahovom voljom. Imajte čvrstu vjeru da onaj koji primi ovaj savjet i učini ga svojom praksom i bude u stvarnosti molio i istinski se zauzimao za svoj slučaj pred Svemogućim Bogom takav će biti blagoslovljen blagodatima i milošću Allahovom i njegovo srce će biti promijenjeno. Nemojte izgubiti nadu da budete blagoslovljeni od Boga. (Persijski) Obećani Mesija a.s. kaže da neki ljudi kažu: ‘Šta, hoćemo li mi postati evlije – Božiji prijatelj? Kako je tužno da oni ovo ne vrednuju. Nema sumnje da čovjek mora postati evlija – Božiji prijatelj. Ako bude išao na ispravnom putu onda će Bog također ići prema njemu i onda će doći stupanj kad će sresti Boga… iako čovjekov pokret prema Bogu bude spor pa ipak će Bog ići prema čovjeku mnogo brže i slijedeći ajet naređuje našu pažnju prema samoj ovoj činjenici. Što se tiče onih koji se bore na Našem putu – Mi ćemo ih sigurno uputiti Našim putevima. (Al-Ankabut, sura 29: ajet 70) Obećani Mesija a.s. kaže: sve ove stvari koje sam vam rekao, zapamtite ih sve jer vaš spas ovisi upravo o ovim stvrima. Vaše vladanje prema Bogu i Njegovim stvorenjima treba biti takvo da ima jedinu svrhu dobivanja samo Božijeg zadovoljstva. Ovako ćete postati oni na kojima će biti ispunjen opis sadržan u ovom ajetu: ‘I među drugima između njih (je njega poslao) koji im se još nisu pridružili. On je Moćni, Mudri.’ (Al-Džuma, sura 64: ajet 4) Mi smo sada bili blagoslovljeni ovim danima đelse i nekoliko dana ranije smo bili blagoslovljeni ramazanom u kojem smo nastojali da zaradimo Božije zadovoljstvo. U toku đelse čut ćemo mnogo stvari u svjetlu Časnog Kur’ana, hadisa i sunneta Časnog Poslanika s.a.v.s. namijenjenih da uvećaju vaše znanje i unaprijede vašu obuku… i mnogi će biti snažnije privučeni da nastoje i postignu sve veće znanje o Bogu i da napreduju u sticanju Njegove blizine ali sa ovim sticanjem znanja trebamo učiniti snažnijim svoje postupke i djela. Šta god postignemo trebamo osigurati da vodimo brigu o tome i okoristimo se od toga. U svakom našem djelovanju (postupku) treba da razvijemo stalnost i neprekidnost. Moramo smatrati ovu đelsu također da je Božija blagodat koja nam je omogućila da okupimo sve ove blagoslove. Da nas Allah blagoslovi sposobnošću da se okoritimo od ovih blagoslova. Ja sada želim da kažem neke stvari koje s e odnose na aranžman ove đelse. Zapamtite u ovim danima đelse dok dolazite ovdje ili kad se parkirate ili dolazite autobusima sa parkinga u šatore za đelsu ili zapravo u svim ovim vremenima osigurajte da je sve urađeno na uredan način i da linije nisu prekinute itd. Slijedite sistem i nemojte prekidati linije jer će ovo stvoriti dodatne teškoće i izazvati zakašnjenja i gubljenje vašeg vremena i izazvat će teškoće za upravu. Također kad vam se provjeravaju stvari sarađujte sa upravom. To se radi zbog vaše vlastite sigurnosti i bezbjednosti. Slično tome, kad ulazite u šator za đelsu, činite to na disciplinovan način. Nemojte prekidati linije. Također je važno da svako mora držati oko na svom okruženju – ovo je najveći i najbolji sistem u svijetu za osiguranje sigurnosti i bezbjednosti i postoji samo u Džematu Ahmedija i nigdje drugo. Nemojte pokazivati nemar u ovom pogledu. Ako vidite bilo šta sumnjivo upoznajte upravu o tome. Ako bilo gdje vidite ostavljenu torbu itd., obavijestite upravu. Ja također želim reći onima koji ovdje borave preko noći i koriste šatore itd ili na mjestima gdje će ljudi boraviti zajedno, da noću postaje vrlo hladno i osjećat će hladnoću tako da oni koji su slabe naravi trebaju obući toplu odjeću ili uzeti jorgan ako ga nisu ponijeli sa sobom. Ovo vrijeme održavanja đelse samo će trajati još nekoliko godina i onda ćemo se vratiti uobičajnom vremenu održavanja đelse. Ja sam već rekao ljudima na dužnosti šta su njihove dužnosti. Oni trebaju prema gostima ispuniti svoje dužnosti domaćina. Svako odjeljenje treba, kao i uvijek, da ispuni svoje dužnosti sa tačnom primjerenom službom koju trebaju obaviti. Onda je tu potreba za čistoćom. Bilo je mnogo prigovora o zahodima. Iako ovo možda nije opći problem, pa ipak ima nekih koji su vrlo osjetljivi i ne mogu tolerisati ni najmanju nečistoću i dok je dužnost uprave da ova mjesta održava čistim, također je tu potreba da oni koji koriste ove mogućnosti trebaju povesti dužnu brigu da poslije upotrebe zahoda očiste iza sebe i ovo će pomoći u održavanju čistoće i olakšati posao. Ipak je formiran tim da vodi brigu o ovome posebnom zadatku i inšaAllah aranžman će biti bolji ove godine. U svakom slučaju treba voditi brigu o čistoći i ovo nije obična stvar. Zapamtite da je čistoća dio vjere  kao što je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao. Zato mumin, vjernik mora nastojati koliko god može da uzdigne standard svoje vjere na svaki mogući način i najvažnije je, kao što je rekao Obećani Mesija a.s. i skrenuo pažnju članova Džemata,  da trebaju posvetiti pažnju i zauzeti se u obavljanju namaza i navafila – dobrovoljnih dodatnih namaza – pogotovu u toku ovih dana đelse. Ovdje su aranžamni za obavljanje tahadžud namaza u džematu za one koji borave ovdje a oni koji su kod kuće moraju urediti da klanjaju tahadžud u svojim kućama tako da nam Allah, Uzvišeni, pokaže prizore izvanrednog napretka Džemata. Ja sam vas posebno molio da u svojim namazima posebno spominjete Ahmadi muslimane u Pakistanu. Oni se suočavaju sa izuzetnim proganjanjem i tlačenjem kao što sam već rekao. Jučer je još jedan Ahmadi bio ubijen a na drugog je pucano ali je Allahovom milošću spašen. Također u svojim namazima spominjite Ahmadi muslimane u ostalom dijelu svijeta gdje god se suočavaju s proganjanjem i tlačenjem i molite Allaha da ubrzo uredi stvari tako da ovi progonitelji i tlačitelji budu uhvaćeni i da svijet prepozna istinskog slugu Časnog Poslanika s.a.v.s. Mi ćemo klanjati dženazu namaz u odsustvu za ovog šehida i također za još troje drugih u odsustvu. Ovaj šehid bio je Rao Abdul Ghafar sahib, sin Tahsiin sahiba i ubijen je jučer, 6. septembra 2012. On je radio u školi i kad je krenuo kući u pet sati poslije podne i išao na autobus, dvojica nepoznatih napadača na motorima su ga napali pucajući u njega i on je na mjestu umro. Imao je 42 godine u vrijeme ubistva. Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun. On je pristupio programu Oporuke u januaru 2012. Iako to još nije primljeno on je ipak počeo plaćati kao da je muusi. Bio je na dužnosti Zaiim Ansarullah i sekretar posebnog tehreekata. Bio je aktivan u pozivanju ljudi Bogu. On i njegova porodica imaju snažan odnos i vezanost sa Džematom. Posjedovao je  visoke moralne vrline i bio predan ibadetu i ponizan čovjek. Imao je duboku ljubav prema Halifatu i učestvovao je u svakom programu ili projektu koji je Halifatul Mesih započeo. Bio je oženjen 1995. i ima dva sina i dvije kćeri. On i njegova sestra su primili Ahmadijat 1988. nakon što su vidjeli kraj Zia ul Haka kao posljedicu duela dovom (mubahile). Njegova majka je primila Ahmadijat prije njega i kroz njegovu majku je Ahmadijat ušao u njihovu porodicu i onda nastavio napredovati u porodici. Njegova sestra kaže da je prije osam godina vidjela u snu da je bio pogođen metkom i da je umro ali kad mu je prišla vidjela je da je zapravo živ. On je zasigurno bio određen da bude primalac položaja šehida a o šehidima je Allah rekao da oni nisu mrtvi nego živi i da ne trebate reći da su mrtvi. Slično tome su njegova žena i kćerka također vidjele u snu predskazanje  o šehidu i kad mu je njegova žena rekla o tom snu on joj je rekao da ne plače i ne jeca ako on bude ubijen. Tako isto njegovi prijatelji kažu da je u subotu bio sastanak u Ahmadija sali u Karačiju i da je na putu kući govorio svojim prijateljima kako će smrt doći svakome ali da je njegova želja da mu Allah dadne smrt šehida. Da Allah nastavi sve više uzdizati položaj šehida. Jedan njegov sin studira na fakultetu Džamija Ahmadija u Rabvi. Drugom je 14 godina i učenik je. Onda je tu kći stara 10 godina i druga 7 godina. Da Allah nastavi blagoslovljavati njegove potomke sa istom snažnom i odanom vezom sa Halifatom Ahmadija. Druga dženaza u odsustvu koju ću klanjati danas je za poštovanu Sahibazdi Kudsiju Begum sahibu. Ona je bila kći hazreti Seida Navvab Amtul hafiza Begum sahiba i hazreti Navvab Abdullah Khan sahiba. Rođena je 1927 u junu a umrla je 1. septembra 2012. u Tahir istitutu u Rabvi. Inna illahi ve inna ilejhi radžiun. Ona je provela djetinjstvo u Kadianu, u duhovno vrlo ispunjenom okruženju. Odrasla je tamo i tamo se obrazovala i u vrijeme odvajanja imala je 20 godina, udala se iz Kadiana u Lahor. Ona je služila Džemat u Kadianu i također je služila Džemat ovdje. Ona je bila majka Mirze Ghulam Kadira šehida. Ona piše u svom članku…i ja mislim da je važno da to spomenem…kaže da je nakon što je njen sin Ghlam Kadir postao šehid vidjela komad svog papira koji je možda star 12 ili 15 godina na kojem je napisano ono što je  pokušala staviti u stihove ali pošto, kako kaže, nije poetičar nije to bila u stanju…dvije strofe  ove dove glase ovako: ‘Svaki treba sijati i svijetliti bolje od drugih i oni trebaju sijati na nebesima kao zvijezde; njihovo potomstvo će se raširiti i oni trebaju biti visokog dostojanstva; O moj Voljeni primi ove moje dove.’ Ona je napisala da iako ove strofe nemaju ispravnu težinu i rimu itd, ali su pune osjećanja. ‘Sve što sam napisala može se reći u prozi ovako: O Bože, ja sam uvijek željela da moja djeca budu posvećena Tebi i predana Tebi i kad dođe vrijeme da ih ništa ne zadrži. O Bože, ako Ti tako ne želiš onda usrdne molbe osobe ne znače ništa. Bez Tvoje naredbe niko ne može ispuniti ničiju želju ili zahtjev. Moj Gospodaru, čuj i primi moju dovu i pokloni mojim sinovima da nadmaše sjajem i blistaju više jedan od drugog i da sjaje kao nebeski mjesec i zvijezde i da od njihovih potomaka budu rođeni takvi koji će biti uzrok za čast porodice i takvi koji će biti najviše odanosti. Ovo je samo moja molba ali Ti si onaj ko može primiti ovu moju dovu. O Allahu, zapiši ovo kao odredbu u Svojoj knjizi odredbi.’ Ona kaže da je nekoliko dana prije nego što je njen sin Abdul Kadir postao šehid vidjela ovu svoju dovu iz svojih starih dokumenata. Samo Allah zna s kojim dubokim osjećajima i gorivošću je ona  učinila ovu dovu koja je bila primljena i kaže: ‘Za nekoliko momenata moje srce je drhtalo i ja sam rekla: O Allahu ja sam molila za njega  da žrtvuje svoj život i u meni je majka govorila O Allahu nemoj primiti žrtve od njih ili od mene u tako mladim (nezrelim) godinama i ja sam počela moliti O Allahu podari im dug život. Kako sam ja znala da je moja dova primljena i da Allah želi da uzme ovu žrtvu u očito mladim godinama i Allah je odlučio da mog sina uzme od mene u njegovoj mladosti i da nagrada bude toliko velika koliki je stepen žrtve uzet.’ U svakom slučaju ona je pokazala ogromno strpljenje u vrijeme ubistva njenog sina. Ja sam također svjedok ovome. Ona je pokazala veliko strpljenje i čvrstinu. Kad sam ja otišao da joj izrazim saučešće ona je s osmjehom na licu spomenula ljepote Abdul Kadira šehida i pokazala je veliku hrabrost i odvažnost. Ona nije prekidala dopisivanje sa mnom. U zadnjem pismu koje mi je napisala bila je napisana rečenica: Da Allah podari meni i mojoj djeci bogobojaznost – ispravnost  da budemo nasljednici dova Obećanog Mesije a.s. i da budemo od onih koji ispunjavaju obaveze koje su pale na nas time što smo njegovi potomci. Da Allah primi ovu njenu dovu za njenu porodicu i cijelu porodicu Obećanog Mesije a.s. Kao što sam rekao, ona je bila majka Abdul Kadira šehida. Željela je da njeni sinovi budu vakf – da svoj život posvete putu vjere. Imala je dva sina i Kadir šehid je posvetio svoj život i postigao uzvišeni položaj šehida. Kadir šehida je jako voljela i njegovu je sliku stavila na razna mjesta u svojoj kući. I kad je došlo vrijeme ukopa Kadir šehid i ja sam joj spomenuo stepen strpljenja i odvažnosti… kad je došlo vrijeme da se tijelo Kadira šehida odnese, umjesto da plače i jeca čuli su je da govori: ‘Đazakallah Kadir, đazakallah Kadir’ što je značilo da je njen sin Kadiru dao visoki položaj svojoj majci koja je postala poznata kao majka šehida i da je njena želja ispunjena… Da je Allah blagoslovi Svojim oprostom i podari joj uzvišen položaj u Džennetu. Njen muž Sahibzada Mirza Majđid Ahmad sahib je bolestan i star. Da mu Allah dadne strpljenje i hrabrost i osposobi njegove potomke da nastave njihova ispravna djela u narednim generacijama. Druga dženaza u odsustvu je za poštovanog Čaudry Naziir Ahmad sahiba, prijašnjeg Amira oblasti Bahavalpur. Čaudry Naziir Ahmad sahib je rođen 1933. i umro je 28. augusta. Nakon što je stekao diplomu civilnog inženjera bio je zaposlen u odjeljenju kanala i tamo radio cijeli svoj život do penzionisanja. Služio je Džemat u mnogim svojstvima i na mnogim mjestima se suočio sa suprotstavljanjem. Njegova žena piše da je do zadnjih momenata svog života nastavio služiti Džemat. Da ga Allah blagoslovi visokim položajem u Džennetu i također njegovoj djeci dadne stalno uvećanje bogobojaznosti. Također će biti klanjana dženaza u odsustvu za Firaz Mahmood sahiba iz Sirije.  Njegovo ubistvo se dogodilo u Damasku zbog nemira ovih dana. On je dao zavjet bai’ata prije osam mjeseci. Imao je 35 godina. Bio je radnik i za osam mjeseci koliko je bio Ahmadi krasno se držao kao Ahmadi. Da mu Allah također pokloni uzvišeni položaj u Džennetu i da prema njemu postupa sa oprostom i milošću. Namaz dženaza će se klanjati za sve njih poslije džume namaza.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp