U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Preporod i pobjeda islama

Kratki sadržaj

Huzur je svoju hutbu petkom održao u Nunspeetu, Hollandija. Huzur je rekao da je ovo doba drugog doba islama u kojoj će Allah dž.š. pokazati pobjedu islam nad svim drugim svjetskim religijama. Mi, Ahmadi muslimani smo čvrsti na vjerovanju da ovo Allah na svaki način dokazuje. Pogotovu stajalište Džemata je čvrsto protiv kršćanskog vjerovanja pripisivanja božanstva čovjeku, bazirano na zdravim zaključivanjima koje Obećani Mesija a.s. objasnio, koja su u svjetlu učenja islama i imaju punu Allahovu potporu. Ni jedna druga grupa muslimana svijeta ne radi čak ni mali dio takvog posla. Kršćani kao i muslimani pobožne prirode priznaju da je sada put upute sa Ahmadijatom i oni vjeruju da je Obećani Mesija a.s. došao od Boga.  Prije šezdeset ili sedamdeset godina kršćanski su svećenici proglašavali da će cijela Afrika uskoro prihvatiti božanstvo Isusa (Isa a.s). Zaista su, prije oko stotinu i dvadeset godina kršćanski svećenici tako proglašavali i u Indiji. Međutim, kad je Obećani Mesija a.s. predstavio argumente i zdravo zaključivanje u svojoj knjizi, ljudi su počeli dolaziti svijesti. Obećani Mesija a.s. je tako postavio ogromnu prepreku na putu kršćanskih svećenika i dokazao Božije Jedinstvo i superiornost islama. Slično tome, u Africi su misionari našeg Džemata otkrili stvarnost iza pogrešnog koncepta trojstva i postavili prepreku za kršćanske svećenike. Pa ipak, uprkos što vide rad onoga koji je bio određen od Boga, umjesto da budu radosni i pridruže se, ogromna većina muslimana stvorili su viku neprijateljstva i zlobe. Što god da se dogodilo, Allahova je odredba u potporu Obećanog Mesije a.s. Postepeno su ljudi pobožne prirode počeli dolaziti u okrilje Ahmadijata i dalje dolaze. Iako je većina, u strahu od takozvanih hodža nepopustljivo u svom tlačenju. Oni redovno proganjaju Ahmadi muslimane u muslimanskim zemljama općenito i pogotovu u Pakistanu. Neki TV kanali također su naklonjeni da promovišu neprijateljstvo prema Ahmadijatu i tako provociraju neupoznate muslimane. Dok politika nekih kanala im ne dozovljava takvo vladanje, oni sa ekstremnim mišljenjem nalaze put, ili druge da iznesu svoje proglase. Nedavno je jedan hodža najavio na jednom takvom kanalu da su Ahmadi zaslužili da budu ubijeni. Kad smo ih kontaktirali, vlasnik kanala se izvinjavao i uvjerio nas da tom određenom hodži neće biti dozovljeno da se vrati. Ovaj hodža je uzeo zadatak igranja sa religijskim osjećanjima neupoznatih muslimana. Oni čak nisu u stanju potrošiti nekoliko feninga za širenje islama ali su zauzeti haranjem zemlje. Danas njihova maska u ime konačnosti poslanstva i časti poslanstva nije ostavila nikog bezbjednog u Pakistanu. Ostavimo u stranu njihovo gorko neprijateljstvo protiv Ahmadi musliamana, danas ni jedan pakistanski stanovnik nije bezbjedan. Oni ne zastanu da razmisle o stanju bezakonja i prirodnim nesrećama koje su progutale zemlju. Oni ne stanu da razmisle gdje zemlja ide, kakav će biti kraj. Jedini Allah im može dati razum da se zamisle nad ovim. Ahmadi muslimani su odani stanovnici i uprkos zakonskih ograničenja, oni čine dove za zemlju da bude spašena od svake vrste nesreće. Huzur je podsjetio da je prošlog petka tražio da obavljamo sedmični post u pogledu ovoga. Rekao je da bi bilo prikladno da svi poste određenog dana. Pojedinačni džemati mogu odrediti dan, bilo ponedeljak ili četvrtak. Huzur je rekao da ovaj njegov program zahtijeva potpunu usredsređenost Džemata. Podsjetio je da je tražio da učimo dove za Džemat da bude spašen od neprijatelja i njihovih okrutnosti ali da je također tražio da učimo dove za zemlju da bude oslobođena od ovih ljudi, tako da bude spašena. Huzur je rekao: ‘Mi volimo svoju zemlju i zato se brinemo. To je dužnost svakog Pakistanca Ahmadi muslimana i svaki ovo mora ispuniti. Obećani Mesija a.s. bio je od Boga upućen i njegov Džemat je poduzeo zadatak drugog doba islama. Ahmadi muslimani širom svijeta pouzdano i samosvjesno brane islam i također omogućavaju njegovu superiornost. Gdje bogatstvo nafte ne radi, redovni finanasijski doprinos (članarina) Ahmadi muslimana, učinjen radi Allahovog zadovoljstva. To nije stvar ponosa, nego Božije naklonosti. Da Allah blagoslovi naše doprinose. Naš zadatak je da ponudimo svoje redovne doprinose da tražimo Božiju ljubav. Mi nismo nezahvalni; mi cijenimo Allahove naklonosti da nas je On osposobio da budemo Ahmadi muslimani. On je osposobio naše pretke da to prihvate i nas da se toga držimo. Pa ipak, treba da zapamtite da samo finansijsko žrtvovanje ne  svršava stvar. Mi trebamo stvoriti vezu s Allahom u svojim srcima, slijediti visoki moral, i poruku islama uputiti drugima u svojim zemljama. Huzur je rekao da džemat Holandije, iako je malobrojan, treba da shvati svoju odgovornost. Cilj nije ispunjen time da nekoliko ljudi obavlja posao. Nesretna osoba koja  upotrebljava neobuzdano, besramno (drsko) stajalište protiv islama i Časnog Poslanika s.a.v.s. da unaprijedi svoj politički život također je iz Holandije. U tolikoj mjeri da mu usta zapjene na ime islama. Nedavno, kad je jedna muslimanska organizacija strogo osudila terorizam, ova okrutna osoba, Geert Wilders, rekao je da to nije dovoljno. Da to za njega nije prihvatljivo dok ne kažu da je islam religija koja potiče na nasilje i ekstremizam, da je lažna i da nije od Boga i treba biti zbrisana sa lica zemlje. Obraćajući se Geertu Wildersu Huzur je rekao: ‘O okrutni čovječe!, znaj da ćeš ti, tvoja (politička) partija i svaka osoba kao ti nestati no, Časni Poslanik s.a.v.s. i islam su došli da na ovom svijetu budu do Sudnjeg dana. Nikakva svjetska sila, nije važno koliki moždu budu nalik faraonu u svojoj mržnji prema islamu, ne mogu uništiti islam.’ Huzur je dodao da je Allah odredio osobu u ovo doba čiji je zadatak da, uprkos mržnje ljudi nalik Wildersu, učini da islam, s Božijom pomoći pobjedi u svijetu. Svaki Ahmadi musliman je dao zavjet bai’ata onoga koji je određen od Boga i svjestan je o tom zavjetu i zavjetuje se da da će žrtvovati život, imetak i vrijeme da postigne ovaj cilj. Ovo je poruka, Huzur je rekao, koju džemat u Holandiji i Ahmadi muslimani širom svijeta trebaju uputiti drugima. Čak i ako ovaj političar (Wilders), najgori neprijatelj islama, postiže dalja sjedišta u patrlamentu, svijet treaba biti obaviješten da će ova njegova budalaština voditi uništenju od Božije ruke. Allah je uvijek štitio i odavao počast Svojim poslanicima i InšaAllah tako će uraditi i sada. Mi niti posjedujemo bilo kakvu moć, niti koristimo svjetske varke (trikove). Međutim, dove onih čija su srca povrijeđena uzdrmaju nebesa. Ovdje, ova stvar se tiče Božijeg Miljenika s.a.v.s. Ovdje će Božiji osjećaj časti pokazati da se čak djelići prašine takvih bezvrijednih i niskih ljudi neće moći naći. Huzur je rekao da u Holandiji ima mnogo čestitih ljudi koji ne prihvataju njegova mišljenja i iz tog razloga je ova bijedna osoba bila poslana na sud ali izgleda da je ovaj sudski proces postao žrtva politike. Treba da tragate za poštenim ljudima i njima treba biti upućena poruka islama. Ljudi koji su osjetljivi o osjećanjima drugih trebaju biti okupljeni i treba pokrenuti kampanju mira. Svijetu treba reći da islam poučava da čak vodimo brigu o osjećanjima idolopoklonika i poučava protiv uvrede njihovih kipova da ne bi oni vrijeđali Boga i kao rezultat bi se stvorio nered. Huzur je rekao da vlada Holandije ne bi, da su Ahmadi muslimani Holandije bili pažljivi, poništila svoju odluku da omogući zemlju za gradnju džamiju. Dok je istina da postoji mnogo neprijateljstva okolo mjesta za gradnju, no, tu je također mnogo poštenih ljudi koji će pružiti potporu. Trebate ojačati napore i trebate zapamtiti da ni jedan naš zadatak nije poduzet bez dova. Huzur je rekao da također trebamo učiti dove za kraljucu Holandije. Ona se suočila sa opozicijom jer je protiv anti-islamskog stajališta i govori o tome da se vodi računa o osjećanjima drugih. Zaista, muslimanima je naređeno da na naklonost uzvrate naklonošću. Da Allah dadne da svaka spletka protiv Holandske kraljice naiđe na neuspjeh i da Allah otvori kraljicino srce i srca ljudi Hoandije o islamu. Huzur je ponovo naveo kako je Obećani Mesija a.s. zaustavio nevjerovanje na Indijskom poluotoku i zaista on bio taj koji je žrtvovao sve za čast Časnog Poslanika s.a.v.s. Naši misionari su pogrešni koncept trojstva zamijenili salavatima u Africi. Mi uživamo kad naša braća iz Afrike uče kelime-i-šehadet na đelsi; većina njih su došli u Ahmadijat iz kršćanskog odgoja. Danas se istiski prikaz islama ne može napraviti bez Obećanog Mesije a.s. Zaista je on bio Mehdi koji je trebao uputiti ljude u ovo doba. On je žrtvovao svaki trenutak svog života za revnu ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Njegova revna predanost može se vidjeti iz njegovih pisanja: ‘Sada pod nebeskim svodom je samo jedan Poslanik s.a.v.s. i samo jedna knjiga. Poslanik je Muhammed s.a.v.s., odabrani, koji je viši i uvišeniji od svih poslanika i najsavršeniji od vjerovjesnika i on je Khatama-ul-Anbijja’, i najbolji od ljudi, slijeđenjem kojeg spoznajemo Svemogućeg Boga i svi zastori mraka budu podignuti i svjedoci smo znakova istinskog spasa u samom ovom životu.’ (Bit islama, tom 1, str. 200, Brahin-e-Ahmadija, Ruhani Khaza’in, tom 1, str. 557, podbilješka 3) ‘…takvi ljudi koji su dan i noć zauzeti vrijeđanjem Časnog Poslanika s.a.v.s. i spominju njegovo ime s prezirom u svojim knjigama, magazinima i proglasima, i upotrebljavaju rđav jezik u pogledu njega – takve osobe nisu dobronamjernici čak svom vlastitom narodu, jer oni stvaraju nebrojene teškoće za njih.  Ja vam uistinu kažem da je za nas moguće da napravimo mir sa zmijama džungle i divljim zvijerima šume, ali mi ne možemo napraviti mir s onima koji ne odustanu da govore loše o Božijim poslanicima i koji smatraju da je uvreda i kuđenje glavna pobjeda. Istinska pobjeda je ona koja dolazi s neba. (Bit islama, tom 1, str. 320, Chasma-e-Ma’rifat, Ruhani Khaza’in, tom 23, str. 385-386) Huzur je rekao da u sadašnje doba ne postoji niko drugi osim Obećanog Mesije a.s.  ko je pokazao takvu predanost i revnu ljubav prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Možete pokušati i istraživati ali nikoga nećete naći na licu Zemlje. Krajnje je žalosno da ga ne samo ogroman dio muslimana svijeta odbija nego su također uvredljivi prema njemu. 98% stanovništva Rabve su Ahmadi muslimani, pa ipak imaju ograničenja koja su im nametnuta, dok su naši protivnici slobodni da upotrebljavaju uvredljiv jezik u ime konačnosti poslanstva i časti poslanstva. Prošle noći održano je  zasjedanje u Rabvi i prema zadnjim primljenim izvještajima, manje je rečeno o ljubavi prema Poslaniku a naglašavanje je bilo na uvredljivom jeziku o Obećanom Mesiji. Pa ipak, mi tolerišemo sve ovo samo radi ljubavi prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. Čak i ako su naši događaji prenošenja poruke ograničeni, Allah Lično upućuje ljude i otvara njihova srca i oni dolaze u okrilje našeg Džemata. Zatim je Huzur naveo nekoliko događaja koji nadahnjuju vjerom, ljudi koji primaju Ahmadijat. Naš misionar iz Njemačke Muhammed Ahmad sahib piše da je nekom čovjeku prenošena poruka mnogo godina, on je smatrao da je vjerovanje Džemata ispravno ali nije bio uvjeren o davanju bai’ata. Pa ipak je prenosio ovu poruku drugima i neki od njih dali su zavjet bai’ata. Jednog dana je došao i pitao o proceduri davanja bai’ata. Rekao je da je u snu čuo glas koji je govorio da nije za svakoga da razumije riznicu mora Ahmadijata. On je odmah dao bai’at. U jednom selu na Obali slonovače naš misionar je stigao radi prenošenja poruke i najavio da je Imam Mehdi došao. Poglavica sela je rekao da je u snu vidio kako svjetlo izbija sa sjevernog horizonta i naredne sedmice je u snu vidio kako svjetlo izbija sa južnog horizonta. Rekao je da su mu vjerske vođe rekli da će dobiti ogromnu sreću. Bilo mu je jako drago da čuje vijesti o Imamu Mehdiju i pripisao to sreći koju je trebao dobiti. On je prihvatio istinu Obećanog Mesije i uvjerio svoje seljane da je uistinu Ahmadijat sreća. Murad sahib iz Iraka piše da je odrastao sa šija vjerovanjima ali da nije bio zadovoljan sa šija vjerovanjem o Imamu Mehdiju. Vidio je u snu kako su četiri strane osobe crijevom posipali vodu na njegovu kuću. Oni su mu u snu rekli da im je naređeno da očiste njegovu kuću. Kad je pitao o kući svog komšije, rekli su mu da im je zapovjeđeno da samo očiste njegovu kuću. Narednog dana je vidio MTA gdje je bio u toku arapski program sa četvoro ljudi uključujući Sabit sahiba. Bio je uvjeren da je ovaj san bio od Boga i želio je da dadne zavjet bai’ata. Amir sahib iz Francuske piše kako je jedna gospođa iz Irske došla u Francusku da prisustvuje sastanku kad joj je u snu rečeno da treba, dok je u Francuskoj, da se sretne sa svojim određenim rođakom. Ovaj njen rođak je već dao zavjet bai’ata. Ova gospođa se srela s njim. Poslije prenošenja poruke ona je prihvatila Ahmadijat. Narednog dana se srela sa svojim mužem i sinom koji su rekli da su čuli vijest o Ahmadijatu i također su željeli da daju bai’at. Abdul Madžid sahib iz Egipta piše da je u snu vidio kako je bio u malom čamcu i da ga vozi sa perajom bez cilja usred olujnih uvjeta. Čuo je Božiji glas kako kaže: ‘Ovdje je štap Musaa, udari ga o more.’ Za to vrijeme štap je pao iz vasione i on ga je udario o vodu. Čamac je bio premješten do uzdignutog mjesta odakle je on vidio grad sa vedrim i ljupkim ljudima. Rečeno mu je da je to grad Ahmadija Džemata. Razumio je da ovo znači da treba dati bai’at i tako je bio u osposobljen da to učini. Aršad sahib iz Njemačke piše da je 2000. godine bio upoznat sa jednom familijom iz Turske. Kad je gospođa vidjela suprugu našeg misionara u očima su joj bile suze i rekla je kako je ovu ženu vidjela u snu prije nekoliko dana. Kasnije, oni su vidjeli hazreti Halifatul Mesiha IV r.a. na MTA. Ona se vratila u našu džamiju i rekla da je molila Allaha da ako je ova osoba na TV istinita, da se sretne s njim. Rekla je kako ga je srela u snu i kao rezultat su troje ljudi iz njene porodice dali bai’at. Naš misionar iz Holandije piše kako je jedan gospođa Hindu primila islam prije petnaest godina kad se udala za Marokanca. U snu je vidjela vrlo pobožnu osobu i ljude odjevene u bijelu odjeću koji su bili okupljeni oko njega. Ljudi su rukama davali znak da je ta osoba Obećani Mesija. Ona je ovaj san prenijela svom mužu. Kasnije je njen muž vidio MTA gdje je bio spomenut Obećani Mesija. Tražio je od svoje žene da vidi program i ona je prepoznala Obećanog Mesiju iz svog sna. Oni su odlučili da daju bai’at. Huzur je molio Allaha da ih čuva čvrstim u njihovoj vjeri i rekao da je zadatak Džemata da pomaže takvim ljudima, da budu u dodiru s njima i približe ih. Amir sahib iz Kanade piše da je jedna mlada kršćanka iz Toronta vidjela Časnog Poslanika s.a.v.s. i Isaa a.s. u svojim snovima koji su je uvjerili i pozvali u islam. Kao rezultat ona je dala bai’at. Jedan mladić star 24 godine iz Ontarija, Kanada, od djetinjstva je u svojim snovima viđao bijelo svjetlo. Prije 18 mjeseci kad je ovaj mladić postao musliman, svjetlo u njegovom snu je postalo jasnije. U toku istraživanja u Ahmadijat, svjetlo je dalje bilo još svjetlije dok nije počeo viđati pomućene crte lica u tom svjetlu. Jedanput je, poslije duge diskusije sa Ahmadi prijateljem vidio prepoznatljivo lice u svom snu. Rekao je svom Ahmadi prijatelju o ovome koji mu je pokazao sliku Obećanog Mesije a.s. i hazreti halifatul Mesiha IV r.a. i druge slike. Kad je vidio sliku Huzura rekao je da je zaista to lice koje je vidio u svom snu. Dao je bai’at u martu 2011. Amir sahib iz Ugande piše da kad je naša delegacija za prenošenje poruke otišla u jednu kuću, gdje je kršćanski poglavica kuće rekao: ‘Upravo ste vi ljudi na koje sam čekao.’ Objasnio je da je noć prije vidio u snu kako neki muslimani okupljaju ljude raznih sekti i plemena tako im kažu o Jednom Bogu i o dolasku drugog Mesije. On je rekao: ‘ljudi, vi ste ispunili moj san.’ On nije želio da odgađa dalje i odmah je dao bai’at skupa sa svojom porodicom. Amir sahib iz Siera Leona piše kako je jedan čovjek koji je predavao umjetnost vidio u snu u 2006. godini riječi ‘Allah je Najveći’ ispisane prelijepo i svijetlo u vasioni. On je u to vrijeme bio kršćanin i počeo je drhtati od straha nakon što je vidio san. U 2008. godini imao je sličan san. Kasnije je, u julu 2008. vidio suvenir stoljetnice Halifata iz Pakistana i kad ga je pročitao, postepeno je bio naklonjen prema Ahmadijatu. U 2009. imao je drugi san u kojem je vidio kako ide u Ahmadi džamiju ali je propustio namaz u džematu. Osjećao se vrlo loše što je propustio namaz. U septembru 2009. naš misionar ga je pitao zašto nije dao zavjet bai’ata? On je odgovorio da je imao neka pitanja i kad dobije odgovore dat će bai’at. Nakon toga je dao bai’at u januaru 2011. Jedan radio naovinar koji je došao na jednu našu izložbu rekao je da je prvi put razumio poruku islama. Rekao je da je imao vrlo negativnu sliku o islamu. Drugi gost je rekao kako je čuo da je džamija mjesto vračanja no, on je uvidio da je to mjesto mira i spokoja. Huzur je rekao da kad Allah Lično upućuje duše pobožne prirode u Ahmadijat, mi ne trebamo biti uznemireni mržnjom naših klevetnika. Međutim, kad se naprave uvredljive primjedbe o našem voljenom Učitelju s.a.v.s. i kad je uvreda usmjerena na njegovog istinskog i revnog Predanika a.s., mi smo sigurno povrijeđeni. Protulijek za ovo je da se okrenemo Bogu u dovama i svijetu predstavimo učenja islama sa svojim znanjem i praksom. U Evropi mi se moramo suočiti sa klevetnicima Ahmadijata kao i sa klevetnicima islama. Naš napredak, naše džamije njih bockaju. Huzur je rekao da će inšaAllah biti položeni temelji prve džamije u Belgiji. Tamo je potencijalna opasnost (rizik) sa obje strane. Trebamo činiti dove da se svaka njihova zavjera i zlo odbiju o njih i da se ovaj događaj odvije bezbjedno i da džamija uskoro bude završena da proglašava Božije Jedinstvo.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp