U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Borba za sticanje visoke vrline svijesti o Bogu i čistoće

Kratki sadržaj

Huzur je svoju hutbu petkom danas održao u Njemačkoj, na početku Njemačke Khudam i Leđna iđeteme (nekoliko vrsta takmičenja među mlađim članovima džemata,sportska takmičenja i vjerska znanja) i rekao je da danas počinje iđtema Khudam (omladinske organizacije) VB i da se iđteme i godišnji skupovi održavaju također u drugim zemljama. Da Allah dadne da, Njegovom posebnom milošću, ovi skupovi budu uspješni i da se svaki prisutni okoristi njima i ispuni svrhu ovih okupljanja. Da Allah čuva svakog prisutnog pod Svojom zaštitom i sačuva ga od zla zavidnika i bezbožnika. Allahovom milošću mi smo svaki dan svjedoci napretka Džemata. Kako se naš Džemat širi tako također raste broj njegovih protivnika i zavidnika u svakoj zemlji. Njihov rast je dokaz da mi, s Allahovim blagoslovima, idemo naprijed u svijetu. Planiranje protivnika i klevetnika je mjera našeg uspjeha. Vjernik ne treba time biti uznemiren. Ono što vjernika treba uznemiravati je nedostatak u iskrenosti i povezanosti sa Džematom i sa hlifatom, ili bilo kakav manjak u standardu bogobojaznosti. Obećani Mesija a.s. je rekao da je nesigurno čak ako pobožnost i bogobojaznost kod osobe budu u zastoju jer ovo vodi ka spuštanju nadole. Prema tome, ono o čemu naši muškarci, žene, djeca, stariji i mladi trebaju biti zabrinuti je o neprijatelju iznutra koji zaustavlja od napredovanja u bogobojaznosti. Obećani Mesija a.s. je rekao da ne trebamo biti zabrinuti vanjskim suuprotstavljanjem nego se trebamo usredsrediti na napredovanje u bogobojaznosti i čistoći. Allah će sam postupati s protivnicima. Kao što je rečano u Kur’anu: ‘Zaista, Allah je sa onima koji su bogobojazni i onima koji čine dobro’. (16:29) Huzur je objasnio da, ako napredujemo u pobožnosti neprijatelj nam ni na koji način ne može nauditi. Ovo je to što nam govori naša 125-godišnja historija. Neprijatelj je oduzeo živote nekoliko naših dragih; zaista su oni, također, opljačkali naše imanje. Zauzvrat, oni od nas koji napuste ovaj svijet našli su vječni život Božijeg zadovoljstva i Allah je također naknadio za finansijski gubitak na pojedinačnom nivou.  Mnogi u skupu ispred Huzura su svjedoci ovoga. Allah nas je također, za uzvrat za žrtve, blagoslovio na neizmjeriv način na zajedničkom nivou.  Prema tome naša zabrinutost ne treba biti o planiranju protivnika nego o bilo kakvom manjku bogobojaznosti da steknemo Božije zadovoljstvo. Naše dove će privući Božiju milost ako budemo imali snažnu vezu s Njim, kod čega će se On Lično boriti s protivnicima kao što je zaista i radio. Naša opozicija nije ograničena na lokalni stepen; zapravo se prenosi preko novina i TV kanala širom svijeta. No, to za nas postaje sredstvo predstavljanja. Obećani Mesija a.s. je jedanput rekao na nekom skupu da ljudi ulaze u Džemat u velikom broju a nema vidljivog razloga ili objašnjenja za ovo. On je rekao da mi nismo odredili nikakve vjerske propovjedače koji druge pozivaju u Džemat. Zapravo je Allah Lično usadio ovu privlačnost. Neki ljudi su privučeni Džematu čitanjem pisanja Obećanog Mesije a.s. dok na druge utječe poruka koju im prenesu sljedbenici i misionari Obećanog Mesije a.s., kod čega Allah, vidjevši duhovnu težnju nekih, Lično ih upućuje Pravom putu.  Kao što je Obećani Mesija a.s. rekao takvi su ljudi za koje Allah postavlja aranžmane i oni magnetnom silom budu privučeni Džematu.  Ovo je bilo istina u toku života Obećanog Mesije a.s. i istina je danas. To je svjedočenje o istinitosti Obećanog Mesije a.s. da je Allah usadio ovaj priziv i privlačnost čak i danas, i ljudi su privučeni Džematu uprkos opozicije. Jedanput je Obećani Mesija a.s. rekao na nekom skupu da je primio objavu u objašnjavanju koje je rekao da će Allah pokazati da faraon i ljudi njegove prirode, i Haman i ljudi njegove prirode, i ljudi koji su s njima, bili njihovi neprijatelji, da su bili prijestupnici. On je rekao da su faraon i njegovi saveznici vjerovali da će Israelićani biti uništeni, ali je Allah rekao da nisu bili u pravu. Slično ljudi misle o našem Džematu, ali Božija volja je nešto drugo.  Bilo da je to moć vlade ili neke organizacije, to ne može uništiti Džemat. Mnogi veliki faraoni i Hamani su došli ali nisu mogli uspjeti u ovome. Došli su mnogi veliki zavidnici i bili su progutani u vatri svoje zavisti i bezbožništvo mnogih bezbožnih se odbilo o njih. Mnogo je primjera o tome kako Allah nastavlja blagoslovljavati Džemat i da će Huzur predstaviti nekoliko tih primjera. Jedan Ahmadi musliman iz Palestine napisao je da je u djetinjstvu sanjao da mu je Časni Poslanik s.a.v.s. dao radosnu vijest da će biti vojnik Imama Mehdija i da je od tada tragao. Jedanput se desilo da je gledao kršćanski TV kanal na kojem su vrijeđali islam i Časnog Poslanika s.a.v.s. On je brzo prebacio na arapske kanale u nadi za bilo kakvim odgovorom kršćanskom kanalu ali je vidio da se tamo diskutuju samo besmislene stvari. Neko vrijeme kasnije, dogodilo se da je naišao na MTA i osjećao da su tamo ljudi istinoljubivi. Postepeno, gledajući MTA on je promijenio svoj život i nakon što je u srcu bio uvjeren, dao je zavjet bai’ata. Ahmad Ibrahim sahib iz  jedne arapske zemlje piše da je slučajno naišao na MTA. Na početku je imao teškoću ali je postepeno stekao uvjerenje u srcu o onome što je vidio. Klanjao je istiharu na koju je bilo ovako odgovoreno: Uistinu, oni koji tebi daju zavjet (Bai’at), dali su zavjet Allahu. (48:11) Njegova porodica je postala neprijateljska ali on je od Huzura tražio dove za svoju odlučnost i uputu za svoju porodicu. Ahmad Abdul sahib iz Egipta piše da je prije dvije godine prelazio preko kanala kad je naišao na MTA. Bio je zadivljen onim što je vidio i primoran da se zamisli nad tim. Napravio je poređenje sa programima koje su predstavljale druge hodže i uvidio da MTA predstavlja istinski islam. Rekao je da je on jednostavno musliman i njegova porodica je postala izuzetno neprijateljska prema njemu pošto su im hodže isprali mozak. On je tražio dove za svoju porodicu. Hasti sahib iz Egipta je napisao da je poslije zavjeta bai’ata osjećao kao da je ponovo rođen i da živi u vrijeme Časnog Poslanika s.a.v.s. Rekao je da su mu se poslije zvajeta bai’ata hodže jako suprotstavljale. On ima veliku kuću i uvijek je imao plan da je preuredi u džamiju, da će to sada uraditi i dati je Džematu. Kad je klanjao istiharu obaviješten je da ovi ljudi pripisuju neistinu Imamu Mehdiju. Rekao je da gleda MTA i onda prenosi poruku. On je u toku prethodne vladavine bio zatvoren zbog religije i mučen. Pa ipak je u toku svog zatvoreništva prenosio poruku i uvjerio jednog zatvorskog službenika o smrti Isa a.s. Također je objasnio o konceptu džihada. Pitali su ga o džematu u Egiptu i postavili mu pitanje zašto je prenosio poruku. On je odgovorio da nije prenosio poruku sam od sebe, ali ako bi ga neko nešto upitao on je odgovarao zato što ne želi govoriti laži. Huzur je rako da je izricanje istine odlika Ahmadi muslimana i dok se cijeli svijet okreće oko neistine, Ahmadi muslimani nikada ne trebaju napustiti istinu. Novopridošli u Ahmadijat utemeljuju ovaj standard potvrđivanja istine. Čiste promjene se događaju poslije davanja bai’ata Obećanog Mesije a.s. ako je sve zasnovano na istini. Hasti sahib je rekao da mu je policija rekla da će ga, ako nastavi sa širenjem poruke, uhapsiti pod (lažnom) optužbom da je htio baciti bombu. On je odgovorio da ga nije briga. Hodže su nastojali da prepadnu njegovu ženu govoreći da ju je njen muž zaveo ali je ona odgovorila da je bila Ahmadi musliman prije svog muža. Osama sahib iz Alžira piše da ništa nije znao o Džematu do prije dvije godine. Njegov sin mu je rekao o MTA ali je on to odbacio. Zbog porodičnih problema počeo je razmišljati o religijskim stvarima i kad je vidio MTA, srce mu je bilo zadovoljno. Nakon proučavanja knjiga Džemata počeo je prenositi poruku i naišao je na suprotstavljanje. Sjetio se života prethodnih Božijih poslanika koji su se suočili sa opozicijom. Pisao je Huzuru tražeći da primi njegov zavjet bai’ata. Tajb sahib iz Alžira je napisao da ukoliko određeni kršćanski kanal nije postojao, ne bi dao zavjet bai’ata. Uvrede na tom kanalu i šutnja koja je uslijedila od strane muslimana uveliko su ga uznemirili i zabrinuli. Jedan dan je naišao na MTA gdje se diskutovalo o istinitosti Božijih poslanika i o Bibliji. Bio je vaoma zadovoljan ovim i nakon što je neko vrijeme gledao MTA osjećao je da je našao ono što je tražio. Poslao je pismo i tražio da njegov zavjet bai’ata bude primljen. Abdullah sahib iz Maroka piše da je nekoliko mjeseci gledao programe MTA i jako mu se dopadalo razumijevanje Kur’ana koje je bilo predstavljeno na njemu kao i konstruktivno islamsko gledište.  On je rekao da je već odbio pogrešne interpretacije Kur’ana koje su predstavljale stvari oprečno logici kao što je interpretacija da ‘džinn ovlada ljudima ili da postoje neprirodna stvorenja. Huzur je rekao da su neki slabi Ahmadi muslimani još naklonjeni takvim stvarima i da trebamo zapamtiti da svaka svjesna osoba odbija ove stvari. Abdullah sahib je napisao da je spomenuo svom nadređenom na poslu da hazreti Adem a.s. nije bio prvi čovjek na svijetu na što je on odgovorio da je ovo vrlo opasno mišljenje i rekao mu da to nikome više ne ponovi. Abdullah sahib je slučajno nabasao na MTA i bio posve zadovoljan. Osjećao je da je Allah za njega raspršio mrak kroz Obećanog Mesiju. Pisao je Huzuru tražeći da primi njegov zavjet bai’ata. Jasir sahib iz Omana piše da je dugo vremena tragao za istinom. Allhamdolillah, sada ju je našao. Zlosretne neprilike u kojima se našao islam natjerale su ga da sa velikim intenzitetom želi da se Časni Poslanik s.a.v.s. vrati. Kad je slučajno naišao na MTA i vidio sliku Obećanog Mesije a.s. bio je jako privučen tome i osjećao kao da je vidio sliku Časnog Poslanika s.a.v.s. Nastavio je gledati MTA s velikom zadubljenošću i njegova ljubav za to je narasla tako da je bio u stanju prihvatiti Ahmadijat. Pisao je Huzuru da je jako želio da se sretne sa njim i tražio dove za to. Huzur je rekao da je ovo povod zabrinutosti za rođene Ahmadi muslimane koji možda umišljaju da im je vjera u krvi. Oni treba da uzdignu svoje standarde. Jedna gospođa Kurd koja živi u Norveškoj piše da je slučajno naišla na MTA 2006. i bila vrlo zadovoljna da to vidi. Međutim, zaboravila je broj kanala i ponovo ga našla 2010. Veoma je impresionirana argumentima predstavljenim na MTA i komentarima Časnog Kur’ana. Kad je vidjela sliku Obećanog Mesije a.s. ni trenutka nije sumnjala u njegovu istinitost. U ranim danima ona je bila malo nesigurna o njegovom statusu poslanstva ali je ovo bilo uklonjeno proučavanjem literature Džemata. Ona je rekla da na službu koju Džemat obavlja gleda sa divljenjem i želi da se pridruži u ovom džihadu. Huzur je rekao da je ovo prekrasan džihad kojem je Obećani Mesija a.s. poučavao proučavajući Kur’an i hadise. To je džihad koji je on predstavio i pokrenuo u sadašnje vrijeme i koji nije samo za muškarce nego i žene učestvuju u ovom džihadu rame uz rame sa muškarcima, zapravo je povremeno njihov doprinos veći od doprinosa muškaraca. Husein Muhammed Salih sahib iz Alžira piše da je prije deset godina znao o islamu samo na površan način. Pokušao je da čita Kur’an i da ga razumije. Jedan dan se dogodilo da naiđe na MTA i bio jako zadovoljan i impresioniran s onim što je vidio. Osjećao je da je od tog momenta bio Ahmadi musliman. Pročitao je mnogo literature Džemata na arapskom i francuskom jeziku i sluša Huzurove hutbe petkom. Rekao je da je odgoda u davanju bai’ata bila zbog toga što, iako je sebe smatrao Ahmadi muslimanom sumnjao je da neće biti u stanju ispuniti svoj zavjet bai’ata. Huzur je rekao da su takve brige novopridošlih. Porodice starješina Džemata trebaju usaditi takva razmišljanja. Nasir sahib piše da je prije četiri godine počeo tražiti istinu i slušao je diskusije i argumente svih strana. Prije tri mjeseca dogodilo se da je slučajno naišao na MTA i bio iznenađen izlaganjem Hani sahiba. Onda je shvatio da je opozicija Ahmadijata neutemeljena. On vjeruje da se osoba, ako je našla istinu ne treba rugati drugima. On piše da se u principu slaže sa argumentima i svjedočenjima Hani sahiba i tražio je Huzurovu pomoć i uputu o tome šta treba da radi poslije davanja zavjeta bai’ata. Jedna osoba iz Iraka piše da je tri godine gledao MTA i da ga je također istraživao. Onda je klanjao istiharu namaz i u snu vidio da je od njega traženo da ide i rukuje se sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. u šatoru na vrh brežuljka, što je on i uradio. Onda mu je bilo rečeno da ide na drugi brežuljak i rukuje se sa Časnim Poslanikom s.a.v.s. u drugom šatoru. Bio je iznenađen i mislio je kako mogu biti dva Časna Poslanika s.a.v.s. Otišao je u drugi šator i vidio Časnog Poslanika s.a.v.s. u istoj formi iako je bio malo manje visok. U svom srcu je osjećao uvjerenje i sada želi da dadne zavjet bai’ata. Stvar koja se njemu najviše dopada je što vidi da se ljudi svih rasa pridružuju Džematu bez ikakav razlike. Khalid sahib piše kako mu je jedan neahmadi prijatelj rekao da Ahmadi vjeruju u dolazak Obećanog Mesije a.s. u Indiji i nekoliko drugih vjerovanja. On je od početka osjećao zadovoljstvo o ovome. Kad je gledao MTA bio je dalje uvjeren. Kad je rekao svom prijatelju da želi dati zavjet bai’ata on ga je pitao je li izgubio pamet. Ranije je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. i bio uvjeren u njegovu istinitost. On piše da mu je pokazana istina i da je njegova želja da dadane zavjet bai’ata na Huzurovoj ruci. Amir sahib iz Gambije piše da je u toku programa prenošenje poruke bio predstavljen prijatelj po imenu Alio Kamara sahib. Slijedila je diskusija s njim koja je trajala dvije sedmice. Predsjednik Džemata mu je rekao da od Boga traži uputu. Iste noći Kamara sahib je u snu vidio pobožnu osobu sa turbanom koja ga doziva govoreći: ‘Ovo je gdje je uputa.’ Kad je vidio sliku Obećanog Mesije a.s. Kamara sahib je rekao da je ova pobožna osoba u snu bio Imam Mehdi. Data mu je forma bai’ata i od njega je traženo da je pažljivo pročita. On je pogledao na nju i rekao da više ne može čekati i na mjestu ispunio formular i ušao u Džemat. Amir sahib sa Obale slonovače piše da je jedan čovjek koji je prije davao amajlije vidio u snu kako mu neka pobožna osoba kaže: ‘Ja sam poslanik Isa.’ Kad je ovaj čovjek došao u našu misionarsku kuću i vidio sliku Obećanog Mesije a.s. odmah je dao zavjet bai’ata prepoznavajući da je to lice osobe koju je vidio u snu i pokajao se zbog prakse davanja i korištenja amajlija. Huzur je rekao da je mnogo sličnih primjera gdje ljudi pobožne prirode bivaju upućeni uprkos sve opozicije. Slika ili poruka Obećanog Mesije a.s. stvara privlačnost u njima. Napredak Džemata je daleko veći od napora koje mi činimo. Ovo je Božija misija i ona će biti ispunjena, ali naša pažnja treba biti ka onome šta su standardi dugogodišnjih Ahmadi muslimana. Obećani Mesija a.s. je rekao da Šerijat ima dva glavna aspekta čuvanja koji su veoma važni: Božija prava i prava ljudi. Božija prava su da volimo, pokoravamo se i obožavamo Njega, da vjerujemo u Njegovu Jedinstvenost i da ne pridružujemo nikakve drugove s Njim. Prava ljudi su da ne činimo oholost, izdaju ili okrutnost bilo kakve vrste. Da nemamo nikakvog odstupanja u svom moralu. Obećani Mesija a.s. je rekao da su prividno ovo samo dvije fraze ali njih je vrlo teško staviti u praksu. Samo sa ogromnom Božijom milošću osoba može podržavati oba ova aspekta. Neki ljudi se vrlo brzo razljute i kad su razjareni onda ni njihovo srce ni jezik ne ostaju čisti. Oni u svom srcu prave planove protiv svog brata i uvredljivog su jezika. Drugi su privučeni pužudnim sklonostima i tako krše granice koje je Bog postavio. Huzur je rekao u ovim zemljama gledanje nepristojnih filmova i slušanje bestidnog materijala i da se slijede drugi beskorisni poslovi zbog nedostatka bogobojaznosti. Mladi ljudi pogotovu trebaju biti pažljivi o ovim stvarima. Obećani Mesija a.s. je ukratko rekao da, dok čovjekovo moralno stanje nije potpuno ispravno on ne može imati savršenu vjeru. Obećani Mesija a.s. je napisao da je njegovo opažanje da je moralno stanje ljudi vrlo nisko. Mnogi ljudi misle loše o drugima do velikog stepena. Oni nalaze pogreške kod drugih na sporednim stvarima. Ako bi se iste mahane pripisale njima oni bi bili jako uvrijeđeni. Treba biti učinjen napor da imamo dobro, pozitivno razmišljanje o drugima jer ovo uzgaja uzajamnu jačinu. Obećani Mesija a.s. je rekao  kako mnogi ljudi ne brinu o svojoj braći iste vjere i ne dijele s njima svoj imetak. On je rekao da hadis naređuje da pazimo na komšiju. Rekao je da komšija nije samo onaj ko živi u blizini nego su njegova braća također njegove komšije, čak i ako žive stotine milja daleko. Obećani Mesija a.s. je rekao da je njegov dolazak imao dvije svrhe: da utemelji istinsku bogobojaznost i čistoću za muslimane i za kršćane i da se slamajući križ ne vidi nikakav lažni bog i da svijet to potpuno zaboravi, i da se obožava Jedan Bog. On je rekao da njegovi protivnici trebaju zapamtiti da, da je zadatak Obećanog Mesije a.s. imao u sebi ikakvog licemjerstva, bio bi progutan svojim vlastitim otrovima. On je rekao: može li lažov ikada uspjeti? Kao što je rečeno: ‘Zaista, Allah ne upućuje onoga ko je prijestupnik, (i) veliki lažov’. (40:29) Obećani Mesija a.s. je rekao da bi njegova misija bila zatrta da je bila ovosvjetska stvar, a da bi u protivnom bila zaštićena od meleka. Zatim je Huzur pročitao vrlo predanu dovu Obećanog Mesije a.s.: ‘Ja molim Boga da zaštiti Džemat i da bude očito svijetu da je Časni Poslanik s.a.v.s. bio istinski poslanik. I da ljudi steknu vjeru u Božije postojanje. Bez obzira na vrstu zemljotresa koji se pojave, da ljudi prepoznaju Boga i imaju vjeru u Njega.’ Huzur je molio Allaha da u svjetlu prirodnih nesreća koje se događaju, svijet prepozna Boga i Njegovog Poslanika s.a.v.s. i njegovog istinskog poklonika, i da ovo bude povod utemeljenja Božijeg Jedinstva.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp