U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Hutba 23. 07. 2010. – Gostoprimstvo na Ðelsa salani (godišnji skup);

Kratki sadržaj

Danas je Huzur u svojoj hudbi petkom dao izlaganje o gostoprimstvu na Dželsa salani i rekao je da Allahovom milošću, od narednog petka počinje Dželsa salana VB i da je prva stvar koju želi spomenuti u ovom pogledu da Džemat općenito i džemat VB pogotovu treba posvetiti veliku pažnju dovama i sadaki za Dželsu, da bude održana uspješno i da bude blagoslovljena u svakom smislu. Da nas Allah zaštiti svake smutnje i zla neprijatelja i da Dželsa počne i završi se u savršenim blagoslovima. Kao što je običaj u petak prije Dželse, Huzur je skrenuo pažnju muškaraca koji imaju dužnosti, žena i djece na njihove obaveze I odgovornosti. Huzur je rekao da Allahovom milošću su sada muškarci I žene sasvim dobro pripremljeni za Dželsa dužnosti, uz to radnici svakog odjeljenja dobro znaju svoj poseban posao. Međutim, s ciljem da dalje popravimo rad i da povećamo osjećaj odgovornosti važno je podsjećanje pošto je to također Kur’anska naredba:

‘I nastavi savjetovati; zaista, savjet koristi vjernicima.’ (51:56)

Huzur je rekao da je također važno objasniti značaj Dželsa dužnosti djeci kao i omladini koji možda obavljaju dužnost prvi put ili koji u cjelosti ne shvataju značaj tih dužnosti. Huzur je rekao da Dželsa dužnost nije obična dužnost. Stari i mladi sebe nude za služenje Dželsa gostiju koji su došli na Dželsu odazivajući se pozivu Obećanog Mesije a.s. za svoju duhovnu hranu. Možda bude mali broj onih koji jednostavno dođu da potroše vrijeme ali ovo ne treba da nas odvrati od naših dužnosti. Huzur je rekao da ima više vrsta gostiju na Dželsi. Ima onih koji su iz VB i u toku Dželse borave na prostoru Dželse bilo u svojim privatnim šatorima ili u smještaju omogućenom od Džemata. Oni imaju posla sa skoro svim odjeljenjima Dželse u toku njihovog trodnevnog boravka.

Radnici svakog odjeljenja treba da predstavljaju uzor krajnje uljudnosti prema njima. Bilo koja ljutnja s gostom treba biti zaboravljena i ne treba da stane na put da ih služite, jer ako je to tako, to će biti izdaja dužnosti. Ako radnik osjeća da ne može kako treba ispuniti dužnosti gostoprimstva prema određenom gostu onda treba da pita svog kolegu na dužnosti da to uradi u njegovo ime. Druga vrsta gostiju su oni koji su također iz VB i svakodnevno putuju do mjesta održavanja Dželse. Oni jednom ili dva puta jedu na prostoru Dželse pod nadzorom Ziafet odjeljenja. Ovo odjeljenje je odgovorno da pazi na njih. U zadnjih nekoliko godina primili smo prigovore da ne samo da hrana nije bila servirana, nego da vladanje radnika također nije bilo dobro. Nakon istrage otkrili smo da ovo nije bilo zbog greške radnika, moguće da hrana nije trebala biti servirana na tom određenom mjestu gdje su gosti zahtijevali. Međutim, čak i ako hrana nije trebala biti servirana u toj oblasti, gostima treba biti objašnjeno izuzetno učtivo. Radnici na parkiralištu za auta, kontroli saobraćaja I na bezbjednosti također trebaju pokazati susretljivost i uljudnost kad govore s gostima. Huzur je objasnio da prigovori nisu pravilo, zapravo su primljeni samo pojedinačni prigovori, ali to može naškoditi cijeloj upravi. Općenito govoreći radnici tolerišu ispade gostiju. Treća vrsta gostiju su oni koji dolaze iz Evrope, neki su smješteni od strane Džemata dok drugi borave privatno. Međutim, zbog toga što su izvan VB, njihova očekivanja su na neki način visoka. Mali broj od njih prave neprikladne i pretjerane zahtjeve ali radnici treba da nastoje koliko najviše mogu da ne dadnu bilo kome priliku da prigovara. Naredna vrsta gostiju su oni koji dolaze iz Pakistana, Indije i Afrike. Na afričke i američke goste do velike mjere pazi Tabšir odjeljenje. Međutim, oni također moraju sarađivati sa općim odjeljenjima, tako da se mora paziti na njihove potrebe. Uprkos njihovog nepovoljnog položaja, gosti iz Pakistana, Indije i Bangladeša došli su da ugase svoju žeđ za Halifatom. Pogotovu je stanje Ahmadi muslimana Pakistana dostiglo kritičnu tačku u stradalništvu. Potrebna je izuzetna učtivost i uljudnost sa takvim gostima. Neki imaju problem sa jezikom, kakva god da njihova potreba možda bude, muškarci i žene treba da budu uvijek spremni da ih služe. Ako gost zahtijeva nešto što nije dužnost odjeljenja osobe od koje se traži, radije nego da im dadne grub odgovor, ova osoba treba da ih uputi na pravo mjesto. Općenito gostima iz Pakistana pomaže njihova rodbina, ali oni koji nemaju rodbine (koja živi u VB) mogu ponekad biti zabrinuti. Huzur je rekao da su zadnjih dvije do tri godine smještaj i gostoprimstvo gostiju koji borave duže od tri dana bili dobri, ali, kao što je ranije spomenuo, podsjećanje je važno. Huzur je rekao da oni koji imaju u posjeti rodbinu iz Pakistana treba da shvate da nije samo zadatak Dželsa uprave da pazi na goste. Zapravo oni također treba da ponude gostoprimstvo svojoj rodbini. Naredna vrsta gostiju su oni koji nisu muslimani i pozvani su od strane Džemata. Međutim, oni često obraćaju pažnju na to kako Džemat radi. Često, svake godine, oni su veoma impresionirani uljudnošću muškaraca i žena radnika. Huzur je rekao da su sada mnogi gosti s vana također došli na Dželsu u Njemačkoj i također su impresionirani uslugom koja je tamo omogućena. Ove godine su mnogi izrazili Huzuru takvo mišljenje. Ovo je zaista standard Ahmadi radnika svuda da čak i ako nisu direktno uključeni s gostima, način na koji oni rade, njihova revnost i marljivost impresionira goste. To je kao da radnici, osim obavljanja pojedinačnih dužnosti također postupaju kao ‘nijemi misionari’ i tako zarađuju duplu nagradu. Prvo služenjem gostiju Obećanog Mesije a.s. a drugo prikazujući drugima istinsku sliku Ahmadijata, istinskog islama, kroz što neki ljudi pobožne prirode prepoznaju Istinu. Dželsa dužnost je sredstvo zarađivanja Allahovog zadovoljstva za svakog muškarca i ženu radnika na Dželsi. Da Allah omogući svakog pojedinca da je ispuni na izvanredan način.

Huzur je rekao da ove godine želi da skrene posebnu pažnju na odjeljenje bezbjednosti. Ovo odjeljenje se popravilo i mnogo naraslo od prošle godine, međutim, ove godine čak ne smije biti predviđena ni najmanja sumnja i svaka procedura treba biti provedena doslovno. Kartice za identifikaciju koje je Džemat izdao treba da budu u cjelosti potvrđene kroz sistem skandiranja koji je postavljen. Kartica svake osobe, čak i ako vam je poznata, mora biti podvrgnuta tome. Mali i kratki jed gosta treba da bude tolerisan ali nikakav kompromis ne smije biti napravljen u ovoj dužnosti. Ove godine je Njemačka imala vrlo dobar aranžman obezbjeđenja i nisu se suočili ni sa kakvim problemom jer je napravljen aranžman za ulaz na nekoliko mjesta. Svi detalji svake kartice će se pojaviti (na ekranu) skeniranjem. Ove godine osim dobrog aranžmana na Dželsi Njemačke, njihov sistem obezbjeđenja bio je izuzetno hvale vrijedan. Da Allah nagradi sve mlade Ahmadi muškarce i dalje uveća njihove sposobnosti koji su radili krajnje marljivo u pravljenju ovog sistema. Huzur je rekao da često spomene usluge Njemačkog džemata o njihovoj Dželsi ali pošto ove godine nije bilo prilike za to on je to zato ukratko spomenuo.

U toku dželse kao i džume namaza, s velikom budnošću se mora provoditi provjera na ulazu kao i bezbjednost. Mladim ljudima ne treba biti data dužnost samostalno. Zapravo, na svakom mjestu uz njih trebaju biti stariji naibs i službenici. Iznad svega treba da zapamtite, kao što je ranije spomenuto, da je naše stvarno oslanjanje samo na Allaha, zato ni jedan moment ne treba proći bez obraćanja Allahu. Što se tiče sigurnosti oblasti privremenog smještaja u Hadikatul Mehdi ili Islamabadu i Baitul Futuh kao i privatnih šatora, dogode se ponekad rijetki slučajevi krađe. Zato treba osigurati njihovu zaštitu. Ako se može dogoditi krađa, i druga šteta također može biti počinjena. Iako je ljudima dat savjet da sve vrijedne stvari nose sa sobom, što oni i rade, treba biti provedena bezbjednost ovih oblasti sa dužnom budnošću i oprezom. Radnici na bezbjednosti trebaju uvijek biti samosvjesni i ne smiju paničiti. Iako se, Božijom milošću ne događa često, ali ako postoji kašnjenje u služenju hrane, zato što se ona u toku Dželse ne kuha na mjestu održavanja Dželse, gosti trebaju biti uvjereni na miran način. Slično, ponekad je gužva u prijevozu koji je obezbjeđen. Radnici treba da ostanu mirni i također umiriti goste o privremenoj neudobnosti, blago ih uvjeravajući. Zbog toplog vremena može biti propusta u službi odjeljenja za vodu. Pošto mi ovdje također imamo visoke temperature, ovo odjeljenje je steklo značaj. Potrebna je također dostava vode na mjesta za pranje. Uprkos iskustva radnika ova odjeljenja su takva da zbog nestrpljenja gostiju to može postati haotično. Zato, dok radnici treba da ostanu mirni, također treba da upute goste sa strpljenjem i na miran način.

Gostoprimstvo je odlika vjernika. Osim toga, goste koji su došli posebno iz religijskih motiva i koji su od Imama doba nazvani ‘njegovim gostima’ treba da pazimo sa mnogo većim obzirom. Njihovi religijski motivi su da traže maksimalno znanje vjere koja je bila objavljena Časnom Poslaniku s.a.v.s. i naprave čiste promjene u sebi i u tom procesu nastoje da postignu Božiju blizinu.

Zatim je Huzur naveo primjer izvanrednog gostoprimstva Časnog Poslanika s.a.v.s. Kad bi stigao neki gost on bi poslao poruku svim svojim ženama da za gosta pripreme neku hranu. Svako kućanstvo bi odgovorilo da imaju samo vodu da posluže (da nemaju nikakve hrane). Huzur je rekao da ovo također pokazuje ustrajnost njegovih blagoslovljenih žena, koje, odlikom njegove snage uzvišenosti nisu čak ni najmanje protestvovali zbog nedostatka hrane. Zapravo je ova situacija – da nema hrane u kući- samo otkrivena zbog dolaska gosta. U jednom takvom  primjeru jedan ashab je odveo goste svojoj kući gdje je, premda je bilo nešto hrane na raspolaganju, to bilo dovoljno samo za djecu. Tako da su roditelji uspavali djecu a onda su ugasili lampu dok su servirali hranu gostu tako da on može dovoljno jesti a da ne zna o oskudici hrane. Allah je bio tako zadovoljan s ovim da je obavijestio Časnog Poslanika s.a.v.s. o ovom događaju i kaže da Ga je ovaj postupak vjernika i vjernice nasmijao. Huzur je rekao da, čiji god postupak čini Allaha zadovoljnim zaista je postigao blagoslove oba svijeta.

Onda imamo događaj kad je gost ostavio unečišćenu posteljinu i Časni Poslanik s.a.v.s. je insistirao da je on lično opere, govoreći svojim ashabima da on to mora oprati pošto je to bio njegov gost.

Hazreti Abu Hureira r.a. prenosi da je Časni Poslanik s.a.v.s. rekao da vjernik koji vjeruje u Allaha i Sudnji dan posjeduje tri znaka: prvo, ima lijep moral, uvijek kaže ono što je dobro i ne vrijeđa ničija osjećanja jer neuljudnost (neučtivost) kalja vjeru. Ovo će steći Allahovo zadovoljstvo i ojačat će vjeru, i također garantovati mir u društvu. Drugo, on poštuje svog komšiju. Huzur je rekao da je Allah dao vrlo jasne naredbe što se tiče komšije i Časni Poslanik s.a.v.s. je također rekao da je toliki naglasak stavljen na prava komšije da se on pitao hoće li Allah narediti da komšiju uključimo u nasljeđe. Huzur je rekao da termin ‘komšija’ također podrazumijeva privremene komšije, kao one koji su zajedno za kratak period vremena. Oni također imaju pravo nad nama, a ovo (pozivanje je na Dželsu) o našoj braći u vjeri. Treće, iskazuje počast gostima. Huzur je rekao da gostoprimstvo ojačava vjeru i da je važno to izraziti. To je izvor postizanja blizine Allahu. Dok ovdje (na Dželsi) mi samo treba da žrtvujemo svoje vrijeme i emocije.

Huzur je objasnio da je iskreni i revni poklonik Časnog Poslanika s.a.v.s. također slijedio ovaj blagoslovljeni primjer. Gostoprimstvo Obećanog Mesije a.s. nije bilo tek za nekoliko ljudi. Zapravo je bilo stalno i bilo je ogromno. Iako je on krajnje izvanredno iskazivao poštovanje prema svim svojim gostima, Allah mu je objavio: ‘Nemoj biti ohol prema Božijim stvorenjima i nemoj se umarati primanjem gostiju.’ (Tadhkirah, str. 73, izdanje 2007.). Huzur je objasnio da je Allah ponavljajući skrenuo pažnju Obećanog Mesije a.s. na ovu stvar zato što će broj njegovih gostiju stalno rasti i poslije njega Halifa doba i uprava Džemata trebaju ovo imati u vidu i da nikada ne zaborave značaj zadatka gostoprimstva. Ovo je važan atribut koji svaki od nas koji sebe nudi da služi goste Mesije treba da posvoji.

Pišući o gostoprimstvu Obećanog Mesije a.s. Jakub Ali Irfani sahib kaže da je on bio obradovan dolaskom gostiju i nalagao je radnicima u kuhinji da naprave svaki mogući napor da im obezbjede udobnost. On bi vodio posebnu brigu o zahtjevima vezanim za dijetu gostiju u pogledu oblasti odakle su došli. Govorio je da, ako gosti nisu dobrog zdravlja kako će učiti o vjeri. Također bi govorio da gosti trebaju otvoreno izraziti svoje zahtjeve. Maulvi Abdul Kerim sahib prenosi da se jedanput u toplom junu mjesecu dogodilo da je on bio u novo izgrađenoj kući Obećanog Mesije a.s. dok je njegova porodica bila na putu. Huzur je rekao da ovdje postoje mnoge olakšice, no, oni koji su živjeli na podkontinentu znat će cijeniti hladovinu novo izgrađene kuće u velikoj ljetnoj vrućini. Tu je bio jednostavan krevet u kući na koji je Maulvi sahib legao pošto je Obećani Mesija pošao u šetnju. Maulvi sahib je zaspao. Kad se probudio bio je zaprepašten kad je vidio da Obećani Mesija a.s. leži na podu do kreveta. On se nasmijao i objasnio da je zapravo pazio na svog gosta jer su neka djeca pravila galamu i on ih je ušutkivao tako da bi on mogao nesmetano spavati.

Huzur je rekao da je takvo bilo gostoprimstvo Obećanog Mesije a.s. Dok ovi uzvišeni primjeri pripadaju jedino Božijim poslanicima, mi, koji smo bili određeni za zadatak služenja Dželsa gostiju trebamo nastojati I postići neku mjeru toga.Huzur je rekao da iako je Obećani Mesija a.s. imao na umu status svog gosta, općenito je njegovo gostoprimstvo bilo isto za svakoga. Huzur je rekao da na Dželsi mi posvećujemo posebnu brigu i pažnju nekim gostima izvana. Zaista, Časni Poslanik s.a.v.s. je rekao da vođama nacija treba biti iskazano poštovanje prema njihovom statusu. Međutim, na Dželsi trebamo imati umjerenost što se tiče toga. Rukovodstvo nepotrebno unapređuju kategorije ovih gostiju, što nameće dodatne troškove; ovo treba biti obavljeno kako treba. Huzur je obavijestio da ponekad neki šatori ostanu prazni. Na nekim mjestima je počela pogrešna upotreba aranžmana za ‘vrlo važne osobe – VIP’. Rukovodstvo treba obratiti pažnju na ovo. Napravite posebne aranžmane za posebne goste, ali to treba biti na jednom mjestu i treba biti provedeno sa umjerenošću. Osim služenja svojih gostiju, Obećani Mesija a..s je imao dva cilja svog gostoprimstva: njihov odgoj i prenošenje poruke. Isto tako, odgovarajuća odjeljenja trebaju posvetiti pažnju ovoj Dželsi. Zaista, Obećani Mesija a.s. nije pravio nikakve razlike u svom gostoprimstvu čak kad bi njegovi protivnici dolazili kao gosti. On je naložio omladinskoj organizaciji (Khudam) da ih služe i ako budu neobuzdani (u svojim diskusijama) da im ne odgovaraju. Huzur je molio Allaha da nas osposobi da slijedimo Obećanog Mesiju a.s. koji je svoje puteve posvojio slijeđenjem Časnog Poslanika s.a.v.s. Dok izvršavamo dužnosti prema svojim gostima, Huzur je rekao da želi reći da trebamo biti oprezni, držeći oko na okolinu. Huzur je rekao da su danas neprijateljstvo i opozicija Džemata stvorili štetne (smutljive) elemente lišene bilo kakvih moralnih granica i bilo koja vrsta nereda se može očekivati od njih. Da nas Allah omogući da ispunimo svoje dužnosti na izvanredan način i da nas čuva od svakog zla.

Zatim je Huzur rekao o smrti Mubaraka Begum sahibe, žene Sufi Nazir Ahmad sahiba. Ona je, poslije kratke bolesti umrla 14. jula u Njemačkoj sa 89 godina. Bila je vrlo pobožna, ustrajna i zahvalna osoba i doživljavala je vizije. Bila je izuzetno predana Halifatu i čak je u toku svoje kratke bolesti prije smrti pitala o Huzurovom zdravlju ne brinući se o svojoj bolesti. Ona je za svakoga bila dobrotvorna osoba i imala je veliki osjećaj žrtvovanja. Kad bi jednom neko tražio da uči dove za njega ona bi nastavila učiti. Imala je vrlo zadovoljnu prirodu i dala je svoj nakit u Merjem Šadi fond (fond koji pomaže siromašnim porodicama u sklapanju braka). Imala je neku ušteđevinu za koju je, prije smrti rekla da bude data za Sayyidna Bilal fond (fond koji se brine za porodice šehida). Nakon što su žene njene dvojice braće umrle, ona je uprkos svojih ograničenih sredstava pazila na obrazovanje i obuke njihove djece. Iza sebe je ostavila dvije kćeri i četiri sina. Dvojica njenih sinova su posvetili život islamu (vakfe zindagi), Đelal Šams sahib, na dužnosti Turskog deska i Munir Džavid sahib, Huzurov privatni sekretar. Jedna od njenih kćeri udata je za Hanif Mahmmud sahiba, zamjenik Nazir Islah o Iršad i u ovom smislu se može ubrojati kao oni koji su posvetili život islamu, jer su žene onih koji posvete život islamu također isto. Da Allah oprosti i uzdigne položaj umrle. Huzur je najavio da će poslije džume namaza klanjti dženazu u odsusutvu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp