U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Kadijan – miroljubivo mesto

Kratki sadržaj 2

U petak 16. decembra 2006. godine Khalifatul Mesih V ajedullahu teala binas rehil aziz (aba) je održao historisku hudbu u Aqsa džamiji, u Qadianu. Ovo je bila prva hudba koja je preko MTA bila uživo prenesena iz Qadiana.
Huzur aba je rekao: Allah me je Svojom milošću omogućio da vam se obratim u ovom blagoslovljenom gradu kao nasljednik Obećanog Mesije a.s. i kao Khalifa. Ovaj dan je od velike važnosti za mene i za Džemat na dva načina. Prvo, zato što je ovo prvi put da sam ja došao ovdje kao Khalifa Obećanog Mesije; i drugi, koji je stvar velike radosti i duhovnog ushićenja za svjetski raširen Džemat, je da je danas pretskazanje Obećanog Mesije – koje je bilo ispunjeno nekoliko puta ranije – bilo ponovo ispunjeno sa novom veličajnošću i uzvišenošću. Danas, preko MTA, ova poruka se prenosi širom globusa direktno iz Qadiana. MTA je Allahov dar koji nam je bio dat kao rezultat molitvi Obećanog Mesije a.s. Neka uvijek ostane sredstvo širenja poruke Obećanog Mesije a.s.
Huzur aba je rekao: Otkad sam došau u Indiju, stalno me pitaju da izrazim svoje osjećanje o posjeti Indiji. Moj odgovor je da, kako je Qadian imao čast da bude rodni grad Obećanog Mesije a.s., svaki Ahmadi ima posebnu ljubav prema ovom gradu. To nije neka vrsta svjetske ljubavi koja je prolazna (kratkotrajna) i tek emotivna. U drugu ruku osjećanja Ahmadi muslimana, koji ima istinski odnos sa Obećanim Mesijom a.s., nisu privremena, niti treba da budu takva. Ovo osjećanje je kao duhovna struja koju čovjek osjeća da teče kroz njega. Mi treba da ovu duhovnu struju učinimo dijelom svojih života. Sretni su zaista stanovnici ovog mjesta jer su njegove ulice bile počašćene stopom Obećanog Mesije a.s. Mnogo je onih među vama koji su dali zavjet da će sve žrtvovati s ciljem da to očuvaju, koji su ispunili svoj zavjet na najbolji način i izabrali vjeru umjesto svjetskih koristi. Zato je dužnost svakog Ahmadi muslimana koji ovdje živi da svijet ne bude njegov jedini cilj. Derviši, njihovi potomci i oni koji su nedavno došli da žive u Qadianu, treba svi da zapamte da njihov odnos sa Allahom treba biti vidljiv čak drugima. Ovo će se samo dogoditi kad se budete žrtvovali na ovom putu, tražeći Allahov oprost i praveći svete promjene u sebi. Kao rezultat, Allah također manifestuje znakove za takve ljude i On Lično omogućuje za njihove duhovne i svjetske potrebe.
Huzur aba je rekao: Ne treba da bude ni jedne osobe koja živi ovdje da bude povod drugima da posrnu. Mlađa generacija treba da shvati svrhu za koju su njihovi preci napravili velike žrtve. Neka odbace ljubav za ovaj svijet da postignu Allahovo zadovoljstvo.
Huzur aba je rekao: Skupa sa ispunjavnjem naših obaveza prema Allahu, isto tako je važno da ispunjavamo svoje obaveze prema Allahovim stvorenjima. Naše obraćanje Bogu može samo biti primljeno kad također ispunjavamo svoje obaveze prema drugim ljudima. Tako obožavanje Allaha, u dodatku obaveznim molitvama, uključuje obavljanje dužnosti prema čovjeku, pokornost organizaciji Džemata i ispunjavanje ličnih dužnosti. Hajde da, zato, nastojimo da ne zatajimo ni u jednoj od ovih dužnosti. Put za primanje Allhovih blagoslova je kroz pokajanje i traženje Njegovog oprosta.
Huzur aba je rekao: Neka svaki od nas ispita sebe da li iskreno traži Allahov oprost nakon što počini grešku, ili traži li Njegovu pomoć i obaće da nikad neće ponovo počiniti tu grešku.
Huzur aba je rekao: Ahmadi muslimani iz Qadiana su puni lljubavi i predanosti. Da Allah i dalje povećava njihovu ljubav i predanost. Cijeli svijet drži oči nad ovim selom i danas vas svijet gleda uživo. Zato, vi treba da podignete standard bogobojaznosti (takve). Da shvatite poruku Obećanog Mesije a.s. bolje nego prije i prenesete je drugima. Također je važno da vaš praktični primjer bude svjedočenje poruke koju prenosite.
Huzur aba je rekao: Mnogi Ahmadi širom svijeta žude da nam se pridruže ovdje ali neki od njih imaju probleme da dobiju vize. Da Allah ispuni njihovu želju i ukloni sve teškoće. Molim vas da znate da su aranžmani i sredstva ovdje ograničeni. Zato, ljudi koji dolaze iz drugih zemalja treba da donesu svoju posteljinu sa sobom. Zapamtite da je smještaj ovdje ograničen i posjetioci će morati podnijeti neke teškoće.
Huzur aba je molio da posjetioci stignu bezbjedno i da dođu sa istinskim shvatanjem pokajanja i istighfara. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp