U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Duhovne nagrade Dželse salane

Kratki sadržaj

 

U petak 2. decembra Hazret Khalifatul Mesih V ajedeullahu teala bines rehil aziz (aba) je održao hudbu u Mauriciusu. Huzur aba je proučio ajet 119 iz sureta al-Teuba. Prevod ovog ajeta glasi:

O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i budite sa onima od istine. (9:119)

Huzur aba je rekao: Allahovom milošću, danas počinje 44. đelsa salana Mauricius džemata. Ja vjerujem da je ovo prva đelsa koja se održava u prisustvu Khalife. Da Allah učini da ova đelsa bude uspješna i da postane prekretnica u povećanju duhovnosti i brojnosti Džemata.

Huzur aba je rekao: Zapamtite da se đelse našeg Džemata održavaju sa posebnom svrhom. Najveća od njih je da srca ljudi budu obdarena bogobojaznošću (Takvom) i Allahovom ljubavi. Mi moramo ostvariti ovu svrhu i učiniti to stalnim dijelom svojih života. Mi treba da shvatimo šta Obećani Mesija a.s. očekuje od nas. Svi uslovi na kojima smo dali svoj zavjet Obećanom Mesiji a.s. vode nas samo i jedino bogobojaznosti (takvi).
To je ono što Allah kaže u ajetu koji sam proučio: ‘Posvojite bogobojaznost i budite sa onima od istine.’ Mi, zato, treba da ojačamo svoj odnos koji smo zasnovali sa Onim od Istine (Obećanim Mesijom a.s.) i treba da postanemo ono što Džemat želi da budemo. Hajde da napravimo pobožne promjene u sebi i da svoje vrline uzdignemo do višeg stepena. Hajde da postavimo još više uzore u ustrajavanju na Allahovim naredbama. Hajde da ispunimo svoje obaveze jedan prema drugom. Hajde da stvorimo novu atmosferu ljubavi i bratstva. Mi ne smijemo dopustiti da naše vrline zastaju nego treba da nastavimo da ih razvijamo. Ovo je ono što Allaha kaže: ‘Nadmašujte jedni druge u vrlinama.’ Mi ćemo samo postići više standarde vrlina kad posvojimo bogobojaznost (takvu). Hajde da napravimo napredak u vrlinama i ispunimo svoje obaveze koračajući putem takve, izgovarajući molitve pred Allahom i tražeći Njegovu pomoć. Vi ste krajnje sretni da budete dio Džemata Obećanog Mesije a.s.. Treba da budete ponosni da ste Ahmadi. No vaša će vjera postati potpuna samo kad budete postupali prema učenjima istinskog zaljubljenika Časnog Poslanika s.a.v.s. (tj. Obećanog Mesije a.s.). Hajde da analiziramo sebe i vidimo koje promjene smo napravili u sebi. Pošto smo prihvatili Obećanog Mesiju a.s., kakav primjer predstavljamo pred svijetom. Vi morate misliti o tome šta nas je Obećani Mesija a.s. učio i kakva su njegova očekivanja od nas. Obećani Mesija a.s. kaže: ‘Dragi ljudi nemojte da rijetko mislite o Allahovim naredbama. Nemojte dopustiti da otrov moderne filozofije utiče na vas, radije budite poslušni Njegovim naredbama kao dijete. Obavljajte svoje dnevne namaze, jer su molitve ključ svake sreće. Baš kao što obavljate fizičko pranje prije namaza, tako treba da obavljate duhovno pranje i očistite se od svih misli mimo Allaha. Onda, kad ste obavili dva čišćenja, ustanite na namaz. Učinite to navikom da plačete i podnosite dove u namazima tako da vam možda bude pokazana milost. Posvojite istinoljubivost, jer Allah gleda stanje vaših srca. Može li Njega čovjek zavesti? Oslobodite se sebičnosti, zlobe i zavisti i postanite jedno. Samo su dvije glavne naredbe u Kur’anu: prva je da proglašavamo Allahovo Jedinstvo i da Ga volimo i budemo Mu poslušni, a druga je da budemo blagi prema svojoj braći i prema ljudskom rodu uopšte.’
Huzur aba je rekao: Ovo učenje je dao najviši od Istine ovog doba. Najbolji način da upijemo Allahove blagoslove je kroz molitve. Neka naše džamije budu pune klanjača. Kroz molitvu ćete postići Allahove naklonosti i blagoslove.
Huizur aba je rekao: Koristite u potpunosti MTA i redovno gledajte program na MTA. Učinite posebno navikom da slušate hudbe petkom. Organizacija Džemata i druge pomoćne organizacije treba da analiziraju u kolikoj mjeri ljudi koriste MTA.
Huzur aba je rekao: Ahmadi musliman treba da bude jasno raspoznatljiv od onih koji nisu Ahmadi. Vaši nijemi poslovi pobožnosti su također stedstva prenošenja poruke islama. Da Allah omogući svakog da posvoji put ispravnosti. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp