U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Časni poslanik savs je standard poniznosti, skromnosti i blagosti

Kratki sadržaj

 

Časni Poslanik s.a.v.s. je postavio visoke standarde u poniznosti, skromnosti i blagosti

U petak, 11. marta 2005. godine Kalifatul Mesih V aba je održao hudbu u Baitul Futuh džamiji u Londonu, u kojoj je diskutovao u detalje o velikim odlikama poniznosti i skromnosti Časnog Poslanika s.a.v.s..
Nakon što je proučio 64 ajet iz sureta Al-Furqan, koji u prevodu glasi:

Istinske sluge Uzvišenog Boga su oni koji zemljom idu na dostojanstven način i kad im se neznalice obrate, oni im kažu, ‘Mir vama’! (25:64)

Huzur aba je rekao: Najviši među ovim slugama Uzvišenog Boga je bio hazret Muhammed Mustafa s.a.v.s., Poglavar Poslanika. Njegov dobroćudni uticaj je bio ono što je ljude preokrenulo u Allahove sluge, dovelo ohole na put poniznosti, i uklonilo iz njihovih umova svaku podjelu gazde i roba, bogatog i siromašnog. No kako je došlo do ove velike revolucije? Je li to bilo tek izvedeno učenjem i propagiranjem? Ne. To se dogodilo zbog toga što je Časni Poslanik s.a.v.s. lično pokazao savršen primjer poniznosti i skromnosti. On je svoje učenje stavio u praksu i sve i svaki aspekt njegovog blagoslovljenog života je bio ispunjen poniznošću. Iz ovog razloga je Allah njega nagradio sa ovom čašću:

‘A ti, doista, posjeduješ uzvišene moralne vrline.’ (68:5)

A ovo je zauzvrat dalje povećalo njegovu poniznost.

U svom svojstvu kao savršen Allahovoj sluga, Časni Poslanik s.a.v.s. je ponavljajući rekao da on nije bio više do sluga i Allahov poslanik, i da status čovjeka nikada ne treba da se miješa sa Božanskim statusom.

Uprkos toga što je Allah proglasio da je poslušnost Poslaniku s.a.v.s. isto kao poslušnost Samom Allahu, Časni Poslanik s.a.v.s. je naglasio da ovo nije značilo da j on bio išta više nego ljudsko biće. Obećani Mesija a.s. kaže: ”Nema čovjeka tako savršenog kao Časni Poslanik s.a.v.s., niti će biti do Kijameskog dana. Uprkos ovoga, on je sebe smatrao tek smrtnikom i govorio je: ‘Ja sam samo čovjek kao vi.’ Toliko, da je ovaj proglas svog robovanja Allahovu napravio sastavnim dijelom Kelimej šehadeta.”
Huzur aba je rekao: Ovakva je bila njegova poniznost prema ljudima, da nije bilo nikog čiji je moral bio tako divan kao njegov. Kad god bi ga neko od ukućana ili od njegovih drugova pozvao, on bi trenutno odgovarao: ‘Ja sam ovdje.’ Kakva poniznost od Domaćina oba svijeta i onog najomiljenijeg Allahu!
Hazret Anas r.a. navodi da se jedan čovjek jedanput obratio Časnom Poslaniku s.a.v.s. i rekao: ‘O Muhammed! O najviši od nas i potomče najviših od nas! O naš poglavico i potomče naših poglavica!’ Kad je otišao ovako daleko, Časni Poslanik s.a.v.s. ga je prekinuo i rekao: ‘Reci šta želiš da kažeš i nemoj dopustiti šejtanu da nađe utočište u tebi. Ja sam Muhammed sin Abdullaha i Allahov Poslanik. Ja ne želim da preuveličavam svoj status više od onog kojeg mi je Allah dodijelio.’
Poslije navođenja raznih prikaza iz života Časnog Poslanika s.a.v.s., koji su dalje osvijetlili njegovu poniznost i skromnost, Huzur aba je rekao: Premda je Časni Poslanik s.a.v.s. bio u potpunosti svjestan svog visokog statusa, njegovi izrazi poniznosti i skromnosti su bili upravo viši. On je rekao: ‘Ja sam poglavica ljudi, ali nema ni govora da se ponosim time.’ On je pokazao poniznost i blagost ljudima prezrenim u društvu, slabim i čak mentalno zaostalim.
Huzur aba je rekao: Kad konačno pogledamo na trenutak pobjedonosnog i pobjedničkog ulaska Časnog Poslanika s.a.v.s. u Meku, izraz njegovog tijela nam otkriva njegov unutarnje stanje. Daleko od pokazivanja bilo kakvog ponosa ili oholosti, njegova glava je bila sagnuta sa poniznošću i skromnošću da je skoro dotakla sedlo kamile. On se sagninjao pred svojim Gospodarom i hvalio i veličao Njega. Ovo je bio konačan primjer poniznosti koju je Časni Poslanik s.a.v.s. pokazao u trenutku kad je postao pobjednik. Allah je nagradio njegovu poniznost i melek Israfil ga je obavijestio da će on biti poglavica cijelog čovječanstva na Sudnjem danu, da će on biti prvi koji će ustati toga dana i da će on biti prvi koji će primjeniti svoje posredovanje.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp