U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Vrlina skromnosti i poniznosti

Kratki sadržaj

U ovoj hudbi održanoj 2. januara 2004. godine naš voljeni učitelj Hazret Halifatul Mesih V je objasnio vrlo bitan predmet za stvarnje primjerene atmosfere pune ljubavi i naklonosti među vršiocima dužnosti Džemata. Navodeći ajete iz Kur’ana, hadisa Časnog Poslanika s.a.v.s., pisanja Obećanog Mesije i drugih relevantnih primjera Huzur je pojasnio da su poniznost i mekoća od temeljne važnosti da bi postigli blizinu Allahu i zasnovali najsrdačnije (iskrene) odnose jedan s drugim. Vrijednošću ove moralne vrline ljudi će početi da vas poštuju uprkos načelnih razlika. Časni Poslanik s.a.v.s. je, premda je bio najbolji od ljudskih stvorenja, bio najponizniji od sviju u cijeloj istoriji čovječanstva.

On je učio ovakvu dovu: ‘Ja tražim utočište od srca koje je lišeno poniznosti.’ On je svojim vlastitim primjerom pokazao da Allah voli ponizne i da mrzi ponosite. Zato budite ponizni tako da vam Allah pokloni duhovne visine. Na primjer ne ustezati se da jedete ono što je preostalo iza vaše braće je takođe dio poniznosti. Obećani Mesija je rekao da poslije širka (pridruživanja partnera sa Allahom) nema ništa prokletije od ponosa. Ako tražite Allaha tražite Ga među slabim i siromašnim. Neka se oni iz više klase ne podruguju (i ismijavaju) onima iz niže klase, i neka se ne razmeću (pušu) privilegovanim statusom svoje porodice. Svemogući Allah neće suditi ljudima na osnovu njihove rase nego na osnovu njihovih djela. Za vjernika je neophodno da bude bez arogancije. Umjesto toga on treba da bude ponizan i skroman. Znak poniznosti je da svog slugu tretirate s ljubaznošću.

Poniznost je cilj čovjekovog stvaranja. Ponos pripada jedino Allahu. Svemogući Allah je objavio Obećanom Mesiji: ‘S tvojim poniznim postupcima je On bio zadovoljan.’ Obećani Mesija kaže: Jedini onaj pronađe vječnog Prijatelja, ko je skroman kao prah.

O tragači za istinom, probajte ovaj recept ovog puta. Na kraju je Huzur zaželio Džematu sretnu novu godinu, molio Allaha da ova godina takođe bude puna pobjeda za Džemat više nego ikada prije. Amin.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp