Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Dr. Nasim Rehmatullah

Dr. Nasim Rehmatullah


Dr. Nasim Rehmatullah është Zëvendëspresident i Xhematit Musliman Ahmedia të ShBA-ve.