Mevlana Mubashir Kahlon - Xhemati Musliman Ahmedia
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Mevlana Mubashir Kahlon

Myftiu i Xhematit Musliman Ahmedia

I nderuar Mevlana Mubashir Kahlon është Myftiu i Xhematit Musliman Ahmedia.

Share via