Libri “Fitorja e Islamit” është shkruar në gjuhën urdu në fillim të vitit 1891. Në këtë libër, Hazret Mirza Ghulam…

Lexoni librin Fitorja e Islamit

Libri “Njohja e Zotit” është shqipërim i një fjalimi të Hazret Mirza Bashirudin Mahmud Ahmeditra, Kalifit të Dytë të Mesihut të Premtuarra,…

Lexoni librin Njohja e Zotit