Libri “Njohja e Zotit” është shqipërim i një fjalimi të Hazret Mirza Bashirudin Mahmud Ahmeditra, Kalifit të Dytë të Mesihut të Premtuarra,…

Lexoni librin Njohja e Zotit