Download Audio Hello world! Other Translations Hello world!

Profeti Muhammed, shembulli i përkryer

Përkthim në shqip i fjalimit të së xhumasë së mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë dhe Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, më 01.12.2017