Mbani mend! Shirku nuk është të adhurosh vetëm idhujt prej guri. Kjo është një gjë shumë e trashë. Këtë e bëjnë vetëm ata që janë shumë naivë, ndërsa një të mençuri i vjen turp nga një gjë e tillë. Shirku është shumë i imët. Ai shirk që shpesh bëhet shkak i shkatërrimit, është shirku i mjeteve, domethënë, të besoni kaq shumë në mjetet, saqë ato të bëhen dëshira dhe qëllimi juaj.

Më shumë Shirku, pendesa, sprovat dhe lutja

Shikoni, derisa nuk bie shi nga qielli, edhe toka nuk nxjerr gjelbërimin e saj, edhe sikur farën ta ketë brenda. Madje, me kalimin e kohës, edhe uji i tokës shterohet. Atëherë, a është e mundur që toka shpirtërore të gjelbërohet e të lulëzojë, pa shiun shpirtëror? Kurrsesi.

Më shumë Nevoja për të kërkuar besimin dhe xhematin e Zotit

Unë betohem për nderin dhe madhështinë e Tij që në këtë botë dhe në ahiret, nuk dua asgjë më shumë sesa të shfaqet lartësia e fesë së Tij, të shkëlqejë madhështia e Tij dhe të shquhet Ai gjithkund.

Më shumë Besimi i patundur në Zotin e Madhërishëm

Hazret Mesihu i Premtuar, Imam Mehdiu a.s. rreth parimeve të lutjes thotë: Lutja është bërë diçka e panjohur “Lutja është…

Më shumë Parimet e lutjes