Profeti Muhammed s.a.v.s. në sytë e bashkëkohësve të tij