بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Sidni: Australianë pranojnë Islam Ahmediatin në dorën e Liderit botëror të muslimanëve

Përshkrim i videos