بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd




Profeti Muhammed s.a.v.s. në sytë e bashkëkohësve të tij

Përshkrim i videos

Fjalim i mbajtur nga Samad Ghori më 10 shkurt 2013, gjatë simpoziumit rreth jetës së Profetit Muhammed s.a.v.s. (paqja e mëshira e Allahut qofshin mbi të) në qendrën e Xhematit Musliman Ahemdia të Shqipërisë.