بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Kontributi i besimit në ngritjen e një shoqërie shembullore

Përshkrim i videos

Ligjëratë e mbajtur nga Shahid Ahmad Butt, në simpoziumin e zhvilluar nga Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë më 20 nëntor 2012