بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Mirë së vini në Mediatekë

Ceremonia e Bejtit (anëtarësimit) në dorën e Liderit botëror musliman dhe kampionit të paqes, Hazret Mirza Masrur Ahmedit, zhvilluar më 19 maj të vitit 2013, në xhaminë B...
Hazret Mirza Masrur Ahmedi (Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia) mbërrin në Vankuver, për të përuruar xhaminë Bejtur Rahman dhe për të promovuar paqen, dashur...
Ceremonia e Bejtit (anëtarësimit) në dorën e Liderit botëror musliman dhe kampionit të paqes, Hazret Mirza Masrur Ahmedit, zhvilluar më 10 maj të vitit 2013, në xhaminë B...