بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Mirë së vini në Mediatekë

Më 20 dhjetor 2014, në Londër, rreth 100 ahmedianë të sapoanëtarësuar patën fat të kenë takim me Hazret Kalifin e Pestë të Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fu...
Para se të merrte Bejtin (zotimin), Hazret Mirza Masrur Ahmedi, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht, tha:
Tani do të bëjm...
,
Ju ftojmë të shikoni sesi mijëra muslimanë bashkohen në një dorë për paqe dhe harmoni. Një dëshmi që dielli i Islamit të vërtetë është duke lindur tashmë nga Perë...
ITV News Kalifi i Islamit, udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia Hazret Mirza Masrur Ahmedi dënon grupin ekstremist ISIS duke thënë se ata përpiqen vetëm të...
Xhemati Musliman Ahmedia i Gjermanisë synon të ndërtojë 100 xhami në Gjermani. Deri më tani, me bekimin e Zotit të Madhërishëm, ka ndërtuar 39 xhami në qytete të ndrysh...
Kalifi i Xhematit Musliman Ahmedia mbërrin në Gjermani për të marrë pjesë në Xhalsa Salanën (Mbledhjen Vjetore)....
Ceremonia e Bejtit (anëtarësimit) në dorën e Liderit botëror musliman dhe kampionit të paqes, Hazret Mirza Masrur Ahmedit, zhvilluar më 19 maj të vitit 2013, në xhaminë B...