بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Arkivi i fjalimeve sipas viteve

Namazi i xhumasë është një falje kolektive që bëjnë muslimanët çdo të premte në Islam. Zoti i Madhërishëm në Kuranin Famëlartë i porosit besimtarët që të marrin pjesë rregullisht në faljen e xhumasë, edhe sikur u duhet të lënë punët dhe tregtitë e tyre për një kohë të shkurtër. (Kurani Famëlartë 62:10)

Zgjidhni fjalimet sipas vitit

Fjalim i së xhumasë 27.12.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Dashuri dhe vëllazëri

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 13.12.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Aspekte të vetëreformimit

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 06.12.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Analiza e vetvetes dhe vetëreformimi

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 29.11.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Kërkoni pëlqimin e Allahut

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 22.11.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Besimi, durimi dhe namazi

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 15.11.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Turne i suksesshëm në Lindjen e Largët dhe bekime të shumta të Zotit

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 08.11.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Bëhu rob i Zotit

Fjalim i së xhumasë 01.11.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Ndërtimi i xhamive dhe qëndrueshmëria në adhurimin e Allahut

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 18.10.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Atributet themelore të robërve të vërtetë të Allahut

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 04.10.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Xhalsa Salana e Australisë, 2013

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 27.09.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Ahmedijati në Singapor, Indonezi dhe Malajzi

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 20.09.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Esenca e përsosmërisë shpirtërore

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 06.09.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Analizë e Xhalsa Salanës së Anglisë, 2013

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 30.08.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Xhelsa Salana e Anglisë 2013

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 23.08.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Mikpritja dhe Xhalsa Salana e Anglisë, 2013

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 02.08.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Mos iu afroni veprave të ndyra

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 26.07.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Zbatoni porositë e Kuranit Famëlartë

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 19.07.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Kurani Famëlartë dhe muaji i ramazanit

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 12.07.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Ramazani dhe vlerat e agjërimit

Fjalim i së xhumasë 05.07.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Bekimet e Allahut: vizita në Gjermani

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 14.06.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Nënshtrohuni Allahut dhe kërkojini mbrojtje

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 07.06.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Përulësia, parakusht për durimin dhe lutjet

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 31.05.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

“Tregoji bekimet e Zotit” – Turneu i ShBA-ve dhe Kanadasë

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 24.05.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Sistemi i Kalifatit në Xhematin Musliman Ahmedia

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 17.05.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Ndërtimi i xhamive – një prioritet i ahmedianëve

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 10.05.2013 | Hazret Mirza Masrur Ahmedi

Përçojini mesazhin e Islamit popullit hispanik

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 03.05.2013 | Hadhrat MIrza Masroor Ahmad

Takuaja dhe njëshmëria e Zotit

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 26.04.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Kultivoni të vërtetën dhe drejtësinë

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 19.04.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Cilësitë dhe përgjegjësitë e muslimanëve

Fjalim i së xhumasë 29.03.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Mësoni mënyrat më të mira të adhurimit dhe sakrificës

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 22.03.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Nevoja për Imam

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 15.03.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Krijimi i një lidhjeje të vërtetë robërie me Allahun

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 08.03.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Duke kërkuar mirësi prej Allahut

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 01.03.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Gjendja aktuale e çrregulluar e muslimanëve dhe mësimet e vërteta të Islamit

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 22.02.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Muslehi Mou’d: Biri i premtuar, Një hytbe rreth Zotit dhe lutjes

Fjalim i së xhumasë 15.02.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Ëndrrat dhe keshfet e sehabëve rreth Kalifit të Dytë të Mesihut të Premtuar r.a.

Fjalim i së xhumasë 01.02.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Statusi i lartë i Profetit Muhammed s.a.v.s.

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 25.01.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Profeti i përsosur s.a.u.s. , Mesihu i tij dhe sehabët

Fjalim i së xhumasë 18.01.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Ripërtëritja e “Dedikimit të ri” (Uekf-e-neu)

Shkarkoni audio
Fjalim i së xhumasë 11.01.2013 | Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Vizionet dhe ëndrrat e vërteta të sehabëve të Imam Mahdi (as)

Shkarkoni audio