بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Zbatoni porositë e Kuranit Famëlartë

Fjalimi i xhumas, i mbajtur nga Hazret Mirza Masrur Ahmedi më Korrik 26, 2013.

Përmbledhje: