بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Cilësitë dhe përgjegjësitë e muslimanëve

Fjalimi i xhumas, i mbajtur nga Hadhrat Mirza Masroor Ahmad më Prill 19, 2013.

Përmbledhje: