بسم الله الرحمن الرحيم

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Xhemati Musliman Ahmedia
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd
Nevoja për Imam

Fjalimi i xhumas, i mbajtur nga Hadhrat Mirza Masroor Ahmad më Mars 22, 2013.

Përmbledhje: