بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

DSC05468

Me mëshirën e Zotit të Lartësuar, Xhemati Musliman Ahmedia më 8 tetor 2012, zhvilloi xhelsën (tubimin vjetorë) e tij të pestë në Xhaminë Bejtul Evel, Tiranë. Për mbarëvajtjen e organizimit të këtij evenimenti që tashmë zhvillohet çdo vit në përputhje me traditat e xhematit, ishin ngritur dy struktura të posaçme si departamenti i Xhelsa Salanës [...]

Read more