konflikti i Siris;

Përgjigje: Jo. Jo, sepse për një konflikt të tillë Kurani Famëlartë nuk ka dhënë si zgjidhje që besimtarët e botës të shkojnë individualisht e t’i japin dorën luftëtarëve të palës që e përkrahin. Konflikti i Sirisë, në radhë të parë, nuk është xhihad në rrugën e Allahut. Xhihadi, në formë lufte, në rrugën e Allahut bëhet atëherë kur [...]

Blog, Konflikti dhe terrorizmi Read more
11 shtatori

Përgjigje: Islami nuk është në luftë me Perëndimin. Islami praktikohet lirisht në Perëndim, në disa aspekte, më lirisht sesa të ashtuquajtura vende muslimane, sepse disa vende muslimane lejojnë vetëm atë lloj Islami, që përfaqësohet nga shumica e popullsisë së tyre. Në dekadën e fundit është rritur ndjeshëm numri i xhamive në Amerikën Veriore dhe në [...]

Blog, Konflikti dhe terrorizmi Read more
a ishte perhapur Islami me shpate dhe dhune

Përgjigje: Jo. Po të aplikonin muslimanët strategjinë e dhunës për të përhapur Islamin, u duhej t’i kundërviheshin një porosie shumë të qartë të Kuranit Famëlartë: “Nuk ka dhunë në fe. Tashmë është e dalluar e drejta nga e shtrembra…” (Kurani Famëlartë 2:257) Veç kësaj, atyre gjithashtu u duhej t’i kundërviheshin modelit të Themeluesit të fesë [...]

Blog, Konflikti dhe terrorizmi Read more
terrorizmi

Përgjigje: Islami kategorikisht refuzon dhe dënon terrorizmin në çfarëdo forme qoftë ai. Islami nuk u mundëson asnjë mbulesë a shfajësim akteve të terrorizmit, të bëra qofshin nga individët, qofshin nga grupet, qofshin nga qeveritë. Në të vërtetë, sipas Islamit, askush nuk ka të drejtë të marrë vendim, në emër të Zotit, për të shkaktuar dhunë [...]

Blog, Konflikti dhe terrorizmi Read more